Категорія: Новини

Аналіз нормативних документів, які регламентують використання комп’ютерного обладнання та гаджетів у закладах освіти

Служба освітнього омбудсмена проаналізувала нормативні документи, які регламентують використання комп’ютерного обладнання та гаджетів у закладах освіти. 

За підсумками нашого аналізу можна зробити висновок, що відсутні нормативні документи, які б регулювали безпечне користування технічним обладнанням під час дистанційного навчання. 

Більше того, з’ясувалося, що багато документів, які регламентують використання комп’ютерного обладнання та гаджетів у закладах освіти, є застарілими, не відповідають вимогам сучасності, використовують положення нормативних документів, які втратили чинність.

Щоб уникнути або послабити негативний вплив комп’ютерів та гаджетів, необхідно на законодавчому рівні розробити чіткі санітарно-гігієнічні норми та правила користування комп’ютерами та гаджетами, які б допомагали батькам та педагогам правильно організовувати час роботи дитини за технічним обладнанням та її робочий простір.  

Тому звертаюся до всіх органів влади унормувати це питання, виробити єдині сучасні підходи та вимоги.

Ми усвідомлюємо, що під час аналізу якісь документи могли не потрапити в поле нашої уваги, оскільки знайти та охопити всю нормативну базу з цього питання дуже складно. Тому, якщо ви знаєте про документи, які відносяться до внормування безпечного використання комп’ютерного обладнання, але ми їх не згадали, напишіть нам про це і ми обов’язково ці документи проаналізуємо і додамо до нашої публікації.

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

(рік прийняття – 1994 р., періодично вносяться зміни) 

 

Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація небезпечних факторів

Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров’я людини.

Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів

Стаття 20. Умови виховання та навчання

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов’язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними основ гігієни.

Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків підлягають обов’язковому погодженню з відповідними органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Стаття 22. (абзац 2) Вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, засобів виробництва і технологій

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій їх власник зобов’язаний створити безпечні і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища.

Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

(прийнято 1998 році)

 

Втратив чинність у 2017 році
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98

(постанова Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7)

(прийнято у 1998 році)

Правила не поширюються на:

– комп’ютерні  класи  вищих  та  середніх  закладів   освіти, майстерні професійно-технічних закладів освіти;

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10);

 

Втратили чинність у 2018 році
Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974

 

Розділ VIIІ. Вимоги пожежної безпеки до приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України

пункт 3. Вимоги пожежної безпеки до  обчислювальних центрів, комп’ютерних класів:

1) забезпечення пожежної безпеки для обчислювальних центрів, комп’ютерних класів здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10) – Ці правила втратили чинність у 2018

ДСанПіН 5.5.2.008-01. «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р.)

 

пункт 9.14. При    використанні    у    навчальному    процесі    в загальноосвітніх  навчальних  закладах  аудіовізуальних  технічних засобів   навчання   (ТЗН)   встановлюється   така  тривалість  їх застосування (Табл. 4).

Кількість уроків  із  застосуванням  ТЗН  протягом  тижня  не повинна бути  більшою 3-4 – для учнів початкової школи,  4-6 – для старшокласників.

пункт  9.15. При   використанні   комп’ютерної   техніки  на  уроках безперервна  тривалість  занять  безпосередньо  з  відеодисплейним терміналом і проведення профілактичних заходів повинні відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.009-98 “Влаштування і  обладнання  кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних  комп’ютерах”. 

Але цей нормативний документ втратив чинність. 

Після   занять   з   відеодисплейними терміналами  необхідно   проводити   гімнастику   для  очей,  яка виконується учнями на робочому місці. 

Положення про кабінет інформатики та нформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 20 травня 2004 р. № 407)  Положення визначає:

     1) призначення    та    основні    напрями    роботи    КІІКТ

загальноосвітніх навчальних закладів;

     2) порядок створення кабінету;

     3) матеріально-технічне оснащення кабінету;

     4) навчально-методичне забезпечення кабінету;

     5) засади керування роботою.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ ержнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81)

 

Правила безпеки  мають велику кількість посилань на інші нормативні документи, які втратили чинність: 

Положення про організацію роботи з охорони праці   учасників   навчально-виховного   процесу  в  установах  і навчальних   закладах,   затвердженого  наказом  МОН  України  від 01.08.2001  N  563  (  z0969-01 )

Втратив чинність.

пункт 1.10 Для   всіх   приміщень   кабінетів  інформатики  вимоги пожежної  безпеки  визначаються  НАПБ   В.01.050-98/920   “Правила пожежної  безпеки  для  закладів,  установ  і  організацій системи освіти України” 

Втратив чинність.

1.11. Розслідування  нещасних  випадків з учнями,  що сталися під час проведення навчання в кабінеті інформатики,  проводиться у відповідності  до  Положення  про  порядок  розслідування нещасних випадків,  що  сталися  під  час  навчально-виховного  процесу   в навчальних   закладах.   

Втратив чинність.

пункт 2.4. Приміщення  кабінету інформатики повинно мати природне і штучне освітлення  з  урахуванням   вимог   ДСанПіН   5.5.6-009-98  “Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в  навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0009588-98

Втратив чинність.

пункт 2.5. Захист  учнів  від  впливу  іонізуючих  та  неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання,  шуму, вібрації та інших чинників,   що   виникають  у  внутрішньому  середовищі  кабінетів інформатики,  слід виконувати відповідно  до  вимог  і  нормативів ДСанПіН 5.5.6-009-98 

Втратив чинність.

Розділ 2: вимоги до влаштування кабінетів інформатики

Розділ 3: Вимоги до обладнання робочих місць  учнів та вчителів (викладачів)

Розділ 4. Вимоги електробезпеки під час навчання  в кабінетах інформатики

Розділ 5. Організація безпечної роботи в кабінеті інформатики

Розділ 6. Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення      охорони праці під час навчання в кабінеті інформатики

У перелічених розділах також велика кількість посилань на документи,  які втратили чинність.

Також цей документ пропонує Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України № 1/11-1927 від 06.05.2004 р.) Сам нормативний документ не знайдено. Але ним визначається вміст аптечок кабінету інформатики.

Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності дітям (наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2009 р. № 947

 

Цей документ не стосується закладів освіти

Пункт 5. Вимоги до організації ігрового місця

Пункт 6. Вимоги до освітлення

Пункт 9. Гігієнічні вимоги до фізичних факторів               ігрових приміщень та ігрової техніки

Положення про електронні освітні ресурси (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060)

 

Документ не регулює безпеку використання ЕОР

I. Загальні положення

3. Під ЕОР(електронними освітніми ресурсами) розуміють засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому процесі.

II. Види ЕОР

III. Загальні вимоги до ЕОР

IV. Поширення та використання ЕОР

Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОН України від 17.07.2013 р. № 1/9-497) 

 

 1. Перелік нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, що регулюють питання навчання в КІІКТ.
 2. Основні вимоги безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
 3. 3. Відповідальність і обов’язки завідувача КІІКТ, учителя інформатики, лаборанта щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учнів.
 4. Проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

У всіх розділах містяться посилання на нечинні документи. 

Проєкт САНІТАРНОГО РЕГЛАМЕНТУ для закладів загальної середньої освіти

документ має замінити застарілі 

ДСанПіН 5.5.2.008-01.

“Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

 

ІІ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ІІІ. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ

Розділ 3, Пункт 9. У закладах освіти пріоритетним є використання кабельного підключення до мережі Інтернет. При використанні бездротового доступу до мережі Інтернет, Wi-Fi роутери повинні розміщуватися під стелею. 

розділ 3, пункт 18. Допускається встановлення у навчальних приміщеннях і кабінетах інтерактивного обладнання. При використанні інтерактивної дошки і проекційного екрану необхідно забезпечити рівномірне її освітлення та відсутність світлових плям підвищеної яскравості.

25. Забороняється використання у закладах освіти як монітори (екрани) пристрої, сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках. 

28. Не дозволяється одночасна робота за одним комп`ютером двох і більше учнів незалежно від їх віку. 

29. Медичними протипоказаннями до занять учнів з персональною комп’ютерною технікою є: аномалія рефракції, некорегована міопія або гіперметропія, некорегована косоокість, епілепсія.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6. При використанні технічних засобів навчання під час проведення уроку потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж уроку повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2 – 4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5 – 7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8 – 9 класів – 20 – 25 хвилин; для учнів 10–11 (12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних уроках для учнів 10 – 11 класів – не більше 25–30 хвилин на першому уроці та не більше 15–20 хвилин на другому уроці. 

7. Використання апаратних засобів віртуальної реальності (інтерактивні дошки, мультимедійні технології та пристрої) дозволяється не більше 15 хвилин упродовж уроку та не більше 10 % часу упродовж тижня. 

8. Після занять із застосуванням ТЗН проводиться фізкультхвилинка та гімнастика для очей, в кінці уроку – фізичні вправи для профілактики загальної втоми, наведені у додатку 3.

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

 

І. Загальні положенняПункт 3. Виробники та/або постачальники харчових продуктів, питної води (у тому числі фасованої), нового ігрового і спортивного/фізкультурного обладнання, меблів, засобів навчання, комп’ютерної техніки, іграшок (ігор), поліграфічної продукції, предметів дитячої гігієни, мийних та дезінфекційних засобів повинні інформувати про ризики, які може становити ця продукція, або їх відсутність.

VII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання

Розділ 7, пункт 13. Висота розміщення телеекрана від підлоги має бути від 1,0 до 1,3 м. Відстань від першого ряду дітей до екрана має становити від 2,0 до 5,5 м (ширина екрана – 0,6-1,2 м). Дітей однієї групи необхідно розсаджувати з урахуванням зросту у 3-4 ряди (відстань між рядами – 0,5-0,6 м).

Під час денного перегляду телевізійних передач вікна необхідно закривати для попередження відбиття сонячних променів від екрана телевізора. Перегляд телевізійних передач у вечірній час повинен проводитися при штучному освітленні групової кімнати верхнім світлом або місцевим джерелом світла (бра, настільні світильники), які знаходяться поза межами поля зору дітей.

XIІ. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей

8. Заняття з використанням комп’ютерів дозволяється проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп’ютером не повинна перевищувати 10 хвилин. Заняття проводяться у формі спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру. Після занять з дітьми проводять зорову гімнастику. Для дітей з хронічними захворюваннями; дітей, що часто хворіють; після перенесених захворювань (протягом 2 тижнів); дітей з порушеннями зору тривалість занять з комп’ютером зменшується до 5-7 хвилин.

Для роботи з комп’ютером необхідно забезпечити раціональну організацію робочого місця: меблі повинні відповідати зросту дитини, верхня горизонталь екрана відеомонітора повинна знаходитися на рівні очей, відстань від очей до екрана – не менше 50 см. У дошкільному навчальному закладі заборонено використання дітьми нетбуків, ноутбуків та подібної комп’ютерної техніки, де клавіатура конструктивно не може бути відокремлена від монітора.

9. Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі – ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться у разі згоди батьків не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроектори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин.

10. При встановленні у дошкільному навчальному закладі комп’ютерних мереж електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513.

11. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3-4 років і 30 хвилин для дітей 5-6 років.

Cтратегія відновлення освітнього процесу: рекомендації ЮНЕСКО

ЯК ВІДКРИВАЛИ ШКОЛИ КРАЇНИ, У ЯКИХ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВЖЕ ВІДНОВЛЕНО

Рішення країн, які вже відновили роботу шкіл, ґрунтувалися на трьох загальних чинниках:

 1. Зростання пандемії у цих країнах нижче, ніж в інших. Динаміка захворювання в країні йде на спад.
 2. Безпека та здоров’я учнів і педагогів є загальним пріоритетом. Органи освіти працюють спільно з органами охорони здоров’я, щоб розробити принципи охорони здоров’я для безпеки учасників освітнього процесу.
 3. Відкриття шкіл відбувалося поступово. Країни надавали пріоритет щодо відвідування закладів освіти за певними категоріями: 
 • вік (надавався пріоритет учням молодшого шкільного віку, яким важко сприймати дистанційне навчання та які не мають навичок самонавчання);
 • пріоритетність навчання (наприклад, для випускників, які потребують атестації на основі іспитів, щоб перейти на вищий рівень освіти);
 • рівень захворюваності у певній місцевості.

 

ЩО ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ КРАЇНАМ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ 

 

За планування та відновлення роботи закладів освіти відповідають міністерства освіти та науки. Але вони повинні робити це за погодженням з міністерствами охорони здоров’я, соціальної політики та іншими ключовими державними і приватними установами.

 

Стратегію повернення до навчання у школах варто зосередити на трьох головних питаннях: 

 • оцінити готовність системи освіти до відновлення роботи школи; 
 • проаналізувати, чи може система освіти забезпечити безперервне навчання; 
 • створити прогнозовану систему для подолання майбутніх криз.

ЮНЕСКО визначає три ключові елементи, що впливають на відкриття шкіл у кожній країні. Це терміни, умови та процеси. Коротко пояснюємо, що саме вони означають.

 

1. Терміни (строки)

 

Терміни відновлення роботи школи залежатимуть від стану та еволюції пандемії і визначатимуться в кожній країні на основі політичних рішень за порадами експертів у галузі охорони здоров’я, епідеміології та визначених механізмів моніторингу. Пріоритетом повинен бути захист здоров’я населення та загального добробуту здобувачів освіти. Якщо відкрити школи занадто рано, – це може загрожувати здоров’ю населення. Якщо тримати школи закритими довше, ніж потрібно, – збільшиться ризик отримання учнями неякісного навчання та посилення нерівності, особливо для учнів з уразливих груп. 

2. Умови

Мають бути необхідні для відкриття шкіл умови. Вони також повинні забезпечувати загальну безпеку і здоров’я учнів, педагогів та всього персоналу. Ефективність політичних рішень та стратегій відновлення навчання залежить від підготовки системи освіти за кількома факторами: 

 • інфраструктура (охорона здоров’я та санітарні заходи); 
 • педагогічний склад (здатність надавати психосоціальну та академічну підтримку); 
 • підготовка педагогічних працівників (здатність запропонувати коригувальні дії та альтернативні умови для досягнення цілей навчання);
 • учні, батьки та суспільство (здатність та готовність повернутися до школи і продовжувати навчання).

 

3. Процедури 

Процедури відновлення роботи шкіл мають базуватися на розроблених стратегій та дій на національному, обласному, районному та шкільному рівнях. Після визначення термінів відновлення освітнього процесу, окреслення умов для відновлення та забезпечення необхідних умов потрібно визначити процедуру відновлення роботи шкіл, зокрема, шляхом розробки стратегій та дій на національному, обласному, районному та шкільному рівнях.

 

Три типи дій на шляху до відновлення освітнього процесу. 

 1. Негайні дії

 • Вони пов’язані з оцінкою та забезпеченням готовності навчальної системи до продовження освіти і включають:
 • спілкування та консультування з ключовими стейкхолдерами, враховуючи вчителів, батьків, учнів тощо; 
 • координацію: визначення того, хто та як буде керувати кризовою та післякризовою ситуацією. Сюди входить, зокрема, й рішення про те, коли школи відкриються знову, за яких умов та як інформувати учнів, батьків, вчителів, інший персонал тощо; 
 • планування. Проаналізуйте ситуацію, щоб визначити вплив пандемії на освіту. Наприклад, скільки навчального часу було втрачено, результати навчання, пропущені іспити тощо;
 •  визначення стратегій та дій;
 • визначення пріоритетів.

2. Середньострокові дії

Стосуються відновлення функцій школи та забезпечення безперервного навчання. 

Це насамперед забезпечення учнів, педагогів, адміністративного та іншого персоналу  необхідними заходами та засобами для відновлення навчання і викладання, включаючи охорону здоров’я та академічну підтримку.

3. Довгострокові дії

Стосуються стійкості системи освіти та спрямовані на  зміцнення систем освіти.

 

Також, плануючи відновлення роботи шкіл, потрібно враховувати економічні виклики. Серед них: 

 • втрата освітніх ресурсів, поки школи залишаються закритими; 
 • додаткові витрати, які знадобляться, наприклад, для виконання гігієнічних норм або забезпечення дистанційної освіти; 
 • перенаправлення наявних або майбутніх ресурсів в інше місце (наприклад, на користь здоров’я); 
 • зменшення загальних ресурсів, доступних для освіти внаслідок очікуваного глобального фінансового спаду.

ЯК ПОЛЕГШИТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВІДКРИТТЯ ШКІЛ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 

До та після відкриття шкіл у керівників органів влади виникатиме багато запитань, пов’язаних із визначенням пріоритетних цільових груп (враховуючи соціально-економічне походження учнів, рівень освіти тощо), визначенням шкільного календаря, організації процесів викладання та навчання, підтримки соціального дистанціювання, управління відсутністю на уроках, реагуванням на групи з особливими потребами, здійснення санітарних заходів тощо. Нижче наведено набір рекомендацій, які можуть полегшити прийняття рішень та підтримати планування відкриття шкіл і їх реальне відкриття:

 

 1. Консультування та тісна комунікація з медичними експертами;
 2. Створення ефективного механізму комунікації та консультацій;
 3. Підготовка декількох гнучких сценаріїв для поступового відкриття;
 4. Забезпечення постійного моніторингу;
 5. Передбачення та планування реагування на гострі та виникаючі проблеми;
 6. Приділення особливої уваги найбільш вразливим групам населення;
 7. Увага до розробки загальних удосконалень у системі освіти.

Основні практичні поради:

 • визнайте безпрецедентну масштабність та глобальний характер кризи;
 • визначте пріоритетність співпраці та роботи в партнерствах, локально і між країнами, консультуйтеся з ключовими освітніми та іншими зацікавленими сторонами;
 • сприяйте багатогалузевій співпраці, наприклад, сфери освіти зі сферою охорони здоров’я, а також соціального, приватного сектору та громади;
 • сприяйте навчанню однолітків, обміну досвідом, інформацією, викликами, засвоєними уроками, а також рішеннями та ідеями. Зміцнюйте спільноти вчителів. Якщо в короткостроковій перспективі можливо проводити групові дискусії, а також інші дії, які сприяють взаєморозумінню між членами освітньої громади, це слід розвивати в середньостроковій та довгостроковій перспективі; 
 • постійно слідкуйте за розвитком ситуації. Це можна зробити на основі проведення масового моніторингу, хмарного обміну даними та інформацією; 
 • навчайтеся завдяки минулому досвіду, але враховуйте, що іноді застосування досвіду на практиці може бути єдиним варіантом.

 

За нинішніх умов співпраця здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогічних працівників, викладачів, освітянської спільноти, органів влади, національних та міжнародних організацій громадянського суспільства та всіх зацікавлених сторін є необхідним та неоціненним надбанням – якщо не єдиним шляхом, що сприятиме відновленню освітнього процесу. 

Титульне фото: автор – Jon Tyson on Unsplash

 

 

Результати опитування батьків “Навчання дітей під час карантину”

З 12 березня 2020 року розпочався карантин, під час якого заклади освіти змушені були зачинитися та організувати дистанційне навчання для здобувачів освіти.
 
Система освіти працює насамперед для здобувачів освіти. Соціальна турбулентність викликана різними чинниками, ускладнює дотримання прав в освіті.
 
Для всіх нас важливо знати, чи забезпечується право учнів на освіту під час карантину, яким чином та наскільки ефективно реалізується це право, дослідити ситуацію з організацією дистанційного навчання, з’ясувати проблеми, які виникли у батьків та дітей, та дізнатися думку батьків щодо дистанційного навчання.
 
Саме тому Служба освітнього омбудсмена з 8 по 13 квітня провела онлай-опитування батьків дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.
 
Важливо зазначити, що опитування не є репрезентативним у сенсі соціологічного наукового дослідження. Це орієнтовна модель проблем, з якими учні ​та їхні батьки зіткнулися під час карантину.
 
Пропонуємо закладам загальної середньої освіти використовувати цю модель опитування і проводити такі опитування для батьків учнів, щоб дізнатися, з якими проблемами під час дистанційного навчання зіткнулися учні та батьки в конкретній школі і працювати над їх усуненням.
 
Результати опитування у звіті за посиланням: Результати опитування Навчання дітей під час карантину
 
 
 
 

Опитування для батьків про навчання дітей під час карантину

Навчання під час карантину стало певним викликом для вчителів, батьків та учнів. Цей досвід є надзвичайно важливим для нас усіх, аби зрозуміти, що зараз відбувається в освіті та які висновки ми з цього досвіду зробимо. 

Зараз я спостерігаю три виразні тенденції, три варіанти організації дистанційного навчання на рівні закладу освіти. 

Варіант перший – позитивний. Вчителі постійно на зв’язку з учнями, батьками, керівництвом школи, відстежують важливі новини щодо дистанційного навчання, сумлінно готуються до уроків на онлайн-платформах, не обмежуються “начиткою”, а пропонують учням ретельно вибудувані завдання адекватного обсягу, перевіряють їх виконання, ведуть облік оцінок за період карантину.

Варіант другий – формальний. Ці вчителі, нібито, проводять дистанційне навчання. Але  роблять вони це в формі закинутого у Viber переліку завдань (іноді – просто фотографії – написаного від руки аркушу з переліком параграфів та завдань). Виконання завдань або не перевіряється взагалі, або дуже вибірково. Обсяг завдань – величезний і не узгоджується з іншими предметами.

Варіант третій – негативний. Це відсутність бажання, зусиль та можливостей для організації навчання дітей під час карантину. Причин такого стану може бути декілька. Деякі вчителі під час карантину взагалі відмовляються працювати з дітьми, не роблять нічого, ігнорують вимоги батьків та керівництва школи, тут немає сенсу звертатися до професійної гідності таких педагогів.

Частина цих педагогів не володіє необхідними навичками для організації дистанційного навчання. У деяких педагогів відсутнє потрібне комп’ютерне обладнання та достатня швидкість інтернет з’єднання для проведення дистанційного навчання. 

Також, звичайно, я бачу велику проблему у чинному законодавстві,  яке поки що не розглядає і не пропонує актуальних та сучасних рішень для проведення дистанційного навчання у таких складних умовах. 

Тому зараз нам надзвичайно важливо побачити стан організації дистанційного навчання саме очима батьків. Дуже просимо вас висловлюватися якомога відвертіше, аби ми могли зрозуміти, які проблеми виникли з навчанням під час карантину у батьків та дітей. 

Результати опитування будуть представлені на Антикризовому національному онлайн-EdCamp’i, а результати та пропозиції будуть надіслані до Міністерства освіти і науки України. 

І дуже вас прошу: не бійтеся похвалити школу та вчителя, коли є за що. А також не бійтеся висловити обурення, якщо вас не влаштовує якість дистанційної освіти у закладі, де навчається ваша дитина. 

Заповнення опитування займе до 10 хвилин часу.

Якщо у закладі освіти навчається більше ніж одна дитина, просимо заповнити окремі анкети.

Опитування за посиланням

З повагою

освітній омбудсмен

Сергій Горбачов

Звертаємо увагу всіх учасників освітнього процесу, які подають скарги до освітнього омбудсмена

Оскільки через карантин у зв’язку із запобіганням поширенню COVID-19 Служба освітнього омбудсмена працює дистанційно , просимо вас подавати скарги виключно в електронній формі: через онлайн-форму на сайті або шляхом заповнення електронного бланку, який можна завантажити на вебсайті за посиланням: та надіслати на електронну адресу освітнього омбудсмена.

Увага! Усі відповіді на звернення громадян під час карантину ми надсилаємо виключно в електронному вигляді – на email заявника. Тобто у цей період ми не будемо надсилати відповіді Укрпоштою.

Після завершення карантину, в разі потреби, ми надішлемо вам відповідь на звернення на вашу поштову адресу.

Дякуємо за розуміння!

Примусово відправляти вчителів у відпустки незаконно і неприпустимо

Право на відпустки мають працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузі, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (стаття 2 Закону України “Про відпустки” http://bit.ly/392wf9j) .

Умови, тривалість та порядок надання працівникам відпусток визначаються Кодексом законів про працю України та Законом України “Про відпустки”.

Щорічні відпустки складаються з основної та додаткових відпусток (стаття 4, пункт 1 Закону “Про відпустки”). На основну відпустку мають право всі працівники. Для педагогічних працівників та керівних працівників закладів і установ освіти вона складає 56 календарних днів. Для того, щоб взяти інші види відпусток, необхідні спеціальні підстави. Окрім щорічних відпусток, працівники закладів освіти, за певних умов, можуть брати соціальні та відпустки без збереження заробітної плати. Більше про порядок та умови надання щорічних відпусток за посиланням: http://bit.ly/2IVy4dJ

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються керівником закладу освіти разом із профспілковим представником. Під час складання графіків МАЮТЬ ВРАХОВУВАТИСЯ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВІДПОЧИНКУ (стаття 79 Кодексу законів про працю України http://bit.ly/2QGRF5J ).

Період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком (графіки повідомляються усім працівникам), узгоджується між працівником та роботодавцем. Роботодавець повинен письмово повідомити працівника про початок відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну (стаття 79 Кодексу законів про працю України http://bit.ly/2QGRF5J ). 

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МОЖЕ БУТИ ЛИШЕ ЗА БАЖАННЯМ ПРАЦІВНИКА

Відпустка без збереження заробітної плати обов’язково надається працівникові ЗА ЙОГО БАЖАННЯМ у таких випадках, зазначених у статтях 25 та 26 Закону України “Про відпустки” http://bit.ly/392wf9j

Також відпустка без збереження заробітної плати може надаватися за згодою працівника і роботодавця, якщо у працівника виникли сімейні обставини чи інші причини, але не більше, ніж на 15 календарних днів на рік (стаття 26 Закону “Про відпустки” http://bit.ly/392wf9j ).

Працівникові відпустка без збереження заробітної плати надається тільки якщо є його письмова згода. Ця відпустка оформляється наказом роботодавця, в якому зазначаються підстави, коли може надаватися така відпустка, а також її тривалість. Якщо керівник закладу освіти пропонує вам написати заяву на відпустку без збереження заробітної плати, ви маєте повне право відмовитись писати таку заяву http://bit.ly/2wjtHWT ! Тому колективно не погоджуйтеся писати заяву про відпустку, якщо вона вам зараз не потрібна.

ВІДПУСТКА ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЛИШЕ ЗА ЗГОДОЮ ПРАЦІВНИКА. ВИМАГАЙТЕ У КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ ВДОМА

Щоб захистити права працівників закладів освіти в умовах карантину та убезпечити їх від зараження коронавірусом, з’явилася низка документів, які визначають особливості надання відпусток.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)” встановлено, що термін перебування у відпустці без збереження заробітної не включається у загальний строк, встановлений статтею 84 Кодексу законів про працю України. http://bit.ly/3dc6hDG

Вищезазначений закон регламентує, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) роботодавець може доручити працівникові … виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором вдома, а також надавати працівнику, у тому числі ЗА ЙОГО ЗГОДОЮ відпустку.

Спільним листом МОН та ЦК Профспілки освіти і науки України “Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину” не допускається примусове відправлення працівників у відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на період призупинення навчання. А  рекомендується часткове переведення працівників на роботу в гнучкому або дистанційному режимі http://bit.ly/3a1PiSw.

Також нагадуємо, що днями раніше освітній омбудсмен написав лист до Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України. У ньому він висловив свої пропозиції, зокрема, щодо того, як вплинути на ситуацію із примусом педагогічних працівників писати заяви «про відпустки за власний рахунок» під час карантину.

“Оскільки такий примус з боку керівників закладів освіти (точніше – місцевої влади) практично неможливо задокументувати, а більшість педагогічних працівників відмовляється подавати офіційні звернення, цілком обгрунтовано побоюючись помсти з боку місцевих чиновників, необхідні асиметричні дії, які можуть виглядати екстраординарно”, – відзначив освітній омбудсмен у листі.

Тому, коли працівника відправляють у відпустку без його згоди – освітній омбудсмен спільно з Державною службою України з питань праці терміново будуть вивчати ситуацію та приймати необхідні рішення для її усунення.

Керівники закладів освіти не можуть примушувати своїх працівників робити те, що не передбачається законодавством – відправляти вас у відпустку без вашої згоди. 

НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИМУШЕНИЙ РОБИТИ ТЕ, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ 

 (стаття 19 Конститції України http://bit.ly/2x29dlD ). 

 

 

Умови та оплата праці працівників освіти в умовах карантину

У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з оголошенням карантину з 12 березня по З квітня 2020 року, терміни якого можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні, своєчасним вжиттям та проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів відповідно до зазначеного закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України рекомендують:

 • забезпечити часткове переведення працівників закладів та установ освіти і науки, а також інших підпорядкованих організацій на роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі, відтермінувати проведення засідань, нарад та інших колективних заходів до стабілізації ситуації, за потреби забезпечувати їх проведення в онлайн режимі;
 • забезпечити за наявності відповідних умов проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій;
 • не допускати примусового відправлення працівників у відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на період призупинення навчання;
 • зберігати за працівниками на період карантину середню заробітну плату, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;
 • не допускати виселення студентів з гуртожитків тощо;
 • забезпечити застосування положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки щодо виконання організаційної, методичної, наукової робіт за межами закладу;
 • вважати працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм; згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю України простій – це призупинення роботи, викликане невідворотною силою або іншими обставинами;
 • зберігати за працівниками середній заробіток за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

Згідно з пунктом 5.2.1 Галузевої Угоди періоди, впродовж яких у закладах освіти не здійснюється освітній процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно епідеміологічними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників.

Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та пункту 1.4 Галузевої угоди положення угоди діють безпосередньо та є обов’язковими для включення до колективних договорів.

Про це зазначено у спільному  листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України   “Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину”.

У листі були враховані пропозицї Освітнього омбудсмена.

Лист розміщений на сайті Профспілки працівників освіти і науки України

Будувати будь-які рейтинги шкіл на основі ЗНО – некоректно, антинауково і шкідливо

Такими словами починається третя частина інтерв’ю з паном Валерієм Бойком, в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти. 

Ми отримаємо відповіді на гарячі запитання:

Чому шкільна програма не відповідає програмі зно?

Чи варто боятися ЗНО з математики?

Чи зараховується сертифікат  міжнародних мовних іспитів як ЗНО та ДПА?

І ознайомимося з ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ УЦОЯО

 

ЧОМУ ШКІЛЬНА ПРОГРАМА НЕ ВІДПОВІДАЄ ПРОГРАМІ ЗНО?

Сергій Горбачов: Дуже багато запитань і велике нерозуміння ситуації виникає тоді, коли починають говорити, що зміст тестів ЗНО для загальної середньої освіти не відповідає програмі, за якою навчаються школи. Що, нібито, зміст завдань не відповідає підручнику і тому школа не може підготувати до ЗНО. Якщо дітям ставлять на ЗНО запитання, якого не було в підручнику, що з цим робити?

Валерій Бойко: Школа не повинна готувати до ЗНО, школа повинна готувати до майбутнього життя, надаючи комплекс знань, умінь, навичок, передбачених чинними державними стандартами, чинною програмою. Програма ЗНО – це фактично квінтесенція цих навчальних програм, розмаїття яких залежить від кількості годин, викладання того чи іншого навчального матеріалу, так звана інваріантна складова. Наприклад, у програмі ЗНО з математики є тема “Числа і вирази”  вона представлена у будь-якій програмі в інваріантних складових. Тема вивчення тангенса представлена в усіх програмах, а котангенс – лише у програмі поглибленого вивчення, тому у програмі ЗНО котангенса ви не знайдете.

Ми орієнтуємося під час укладання тестів безпосередньо на програму ЗНО, яка розробляється на основі чинних навчальних програм. 

 

Сергій Горбачов:  До речі, проведення ЗНО з математики – одне із найрозповсюдженіших запитань. 

Валерій Бойко: Норма закону передбачає, якщо відбуваються якісь зміни у програмі, затверджується нова програма, вони мають відбуватися не раніше, ніж за 18 місяців до наступного тестування. Тобто, якщо відбулися зміни, і ми зараз працюємо за новими програмами ЗНО 2020, то ці програми були розміщені на сайті центру понад 1,5 року тому. Так само щодо 2021 року, якщо вже заявлено про зміни, які стосуються ЗНО з математики, а воно буде у 2021 році, усі матеріали, нова програма, демонстраційні тести – все розміщено на сайті УЦОЯО з грудня 2019 року. Наприклад, із програмою обов’язкового у 2021 році ЗНО з математики можна ознайомитися за посиланням: 

Міністерство освіти і науки України та Український центр є абсолютно чесними з абітурієнтами.

 

Сергій Горбачов:  Багато батьків переймаються рейтингом шкіл за результатами ЗНО. Наскільки цей  умовний рейтинг є коректним? 

Валерій Бойко: Будувати будь-який рейтинг на основі ЗНО некоректно, антинауково і шкідливо. Насамперед для батьків. Усі ті ЗМІ, які намагаються формувати такі рейтинги, дезорієнтують передусім батьківську спільноту, тому що такими рейтингами інколи підтримуються просто мильні бульбашки у вигляді якихось брендованих закладів освіти, за якими можуть стояти просто-напросто шалені гроші членських внесків, добровільних внесків. А звичайна пересічна школа, яка в нас на районі, і вчитель, який у ній працює, може надавати значно глибші, ґрунтовніші знання та займати гарні (надцяті) позиції в цьому рейтингу. 

Відповідальний за організацію ЗНО: “Будувати будь-який рейтинги шкіл на основі ЗНО некоректно, антинауково і шкідливо”.

 

Сергій Горбачов: Гарні позиції “в рейтингу ЗНО”, насамперед пов’язані з тим, що ті заклади освіти (це я вже кажу з власного досвіду), які переймаються цими так званими рейтингами, просто здійснюють примусову селекцію дітей. Якщо не маєш хоча б 10 балів у свідоцтві за 9 клас: то йди геть. На мою думку, саме так підтримуються дещо штучні рейтинги. 

Валерій Бойко: Якщо заклад відбирає в 10-11 клас найкращих випускників базової школи, він  швидше за все матиме і найкращих випускників старшої школи, і подекуди цей успіх може залежати тільки від якісного викладання в базовій школі. Навчена працювати дитина, продовжує виконувати домашні завдання, робити все для того, щоб здобувати освіту, не зможе скотитися до середньостатистичного трієчника. На цьому своєму інерційному потенціалі вона все одно здобуде непоганий результат ЗНО для закладу,  який може бути не повною мірою причетним до нього. 

 

Сергій Горбачов: Читачі нашої Фейсбук-сторінки запитують, чи правда, якщо скласти тест IELTS, чи інші міжнародні тести, то ЗНО з англійської зараховується автоматом?

Валерій Бойко: Результати деяких міжнародних мовних іспитів з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська – на вибір) можна зараховувати як оцінку ДПА в 9-му та 11-класі. Перелік цих мовних іспитів зазначено у листі МОН 

Однак якщо дитина планує вступати до закладу вищої освіти, де конкурсним предметом є, наприклад, англійська мова, вона все одно повинна реєструватися на тест з англійської мови, приходити в аудиторію та виконувати тест. Для такої дитини проходження ЗНО не буде проблемним. 

Результати сертифікатів з іноземної мови, які визнані МОН, можуть бути зараховані як ДПА у закладі освіти, але не як результати ЗНО

 

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ УЦОЯО

 

Сергій Горбачов: І на завершення. Які, на вашу думку, п’ять найважливіших досягнень УЦОЯО?

Валерій Бойко: Хоча виокремити щось дуже складно (я на початку вже говорив, що все у нашій роботі дуже важливо), мій власний перелік може бути таким:

Найбільше досягнення – це здійснення щорічних перекладів тестів мовами нацменшин. Це займає колосальний обсяг нашого часу, залучення різних людей. 

Запровадження у ЗНО аудіювання з іноземних мов (тобто – розуміння мови на слух). Ми створили власну студію звукозапису, яка обладнана найсучаснішою технікою, у нас працює професіонал звукорежисер, який творить чудеса на цій техніці.

Наступне досягнення, яким ми пишаємося і яке вимагає знову-таки колосальних інтелектуальних і матеріальних витрат, – це запровадження ЗНО для дітей з глибокими порушеннями зору. Ми пишаємося тим, що у минулому році абітурієнти, які мають порушення зору та користуються зошитами шрифтом Брайля, отримали результати на ЗНО від 175 балів і вище. 

 

Служба освітнього омбудсмена готує окрему статтю, яка присвячена тому, як саме УЦОЯО забезпечує дотримання прав дітей з особливими освітніми потребами під час ЗНО. Стежте за нашим сайтом.

Також ми на порозі до наступного зрушення, до якого вже готові – це ДПА/ЗНО 2021 року, коли вперше буде проведено обов’язкове ЗНО з математики. Вже створено нові дворівневі тести з математики для тих, хто здобуває повну загальну середню освіту:  рівень стандарту і профільний рівень. Ми вже розробили демонстраційні варіанти, провели декілька потужних апробацій та обговорень цих тестів. У нашому інструменті оцінювання ми абсолютно впевнені та готові в 2021 році увійти з ним на ЗНО. Передусім, для ДПА як інструмента, який дозволить певною мірою диференціювати тих здобувачів у дворівневих умовах, коли ДПА з математики буде обов’язковою. 

Не меншим досягненням Українського центру є запровадження та реалізація незалежного тестування в рамках сертифікації педагогічних працівників. Ми створили відділ, у якому працюють фахівці початкової школи, які розробляють інструмент оцінювання для вчителів початкових класів. 

Минулого року сертифікати отримали 705 педагогів. А у 2020 зареєструвалося 1591 педагогів, з яких 29 лютого прийшли на незалежне тестування 1552 вчителів.

Освітній омбудсмен та Служба освітнього омбудсмена скасовують участь у масових заходах

На превеликий жаль, до кінця квітня у зв’язку із посиленням протиепідемічного режиму, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України, змушений скасувати всі заплановані поїздки освітнього омбудсмена та співробітників Служби освітнього омбудсмена до інших регіонів.

Особистий прийом також скасовується. 

Так само ми суттєво обмежуємо нашу участь у публічних заходах у Києві, особливо – у тих, де планується присутність великої кількості гостей з інших країн.

Це дуже прикро, бо планували чимало сесій на EdCamp-ах, семінарах, конференціях тощо.

Приношу щирі вибачення усім, хто розраховував на нашу участь, але потрібно бути відповідальними і не створювати додаткові ризики.

Відповіді на гострі запитання читачів в інтерв’ю з очільником УЦОЯО. Ч2

Сергій Горбачов: На сторінці Facebook нас запитують, хто саме може складати ЗНО? Що робити, якщо дитина тимчасово проживає за кордоном і хоче вступити до українського закладу вищої освіти?

Валерій Бойко: Процедура реєстрації передбачає декілька алгоритмів для різних категорій майбутніх наших абітурієнтів – учасників ЗНО. 

Звичайно, наймасовіша категорія – це випускники поточного року закладів загальної середньої освіти. .

Ще одна категорія – це студенти, які навчаються в закладах вищої освіти першого і другого рівня акредитації (у коледжах), професійно-технічних і професійних закладах освіти тобто у тих закладах, які надають право здобуття повної загальної середньої освіти. 

Контролем або модерацією реєстрації першої та другої категорій учасників ЗНО опікується безпосередньо заклад освіти. Учень / студент самостійно реєструється, готує пакет документів, передає у свій заклад освіти, а  заклад освіти – у той чи інший регіональний центр. Детальніше про порядок реєстрації та адреси регіональних центрів за посиланнями: http://testportal.gov.ua/registr/ та http://testportal.gov.ua/regions/

Третя категорія – це випускники минулих років, які за різних обставин минулого року не складали або не успішно склали ЗНО. Вони мають можливість пройти тестування і цього року, і наступного. Для них процедура реєстрації  дещо інша, тому що вони мають додати документ, якого немає у випускника поточного року, свідоцтво про повну загальну середню освіту, мають самостійно здійснити всі кроки реєстрації, зайти у найближче поштове відділення і відправити свої реєстраційні документи до відповідного регіонального центру.

І остання категорія – це учні закордонних закладів освіти. Міжнародна Українська Школа забезпечує навчання учнів середніх шкіл, які живуть за кордоном. Ця інституція, опікується, як правило, дітьми наших заробітчан, які постійно або тимчасово працюють за межами України. Користуючись послугами міжнародної української школи, діти мають можливість здобувати повну загальну середню освіту за кордоном.

Сергій Горбачов: Що робити, якщо батьки дитини з релігійних переконань відмовляються отримувати ID-картку (паспорт громадянина) України

Валерій Бойко:  Учні, які цього року здобувають повну загальну середню освіту і складають ДПА у формі ЗНО можуть зареєструватися за свідоцтвом про народження, але керівники закладу освіти, в яких такі діти навчаються мають подати відповідне клопотання до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Сергій Горбачов: Чи може скласти українське ЗНО громадянин іншої країни? 

Валерій Бойко: Так, іноземці можуть проходити ЗНО. Під час реєстрації вони мають подати копію документа, який посвідчує особу, а також документ про загальну освіту країни, в якій вони здобували базову освіту 

Сергій Горбачов: Тепер давайте обговоримо ще кілька запитань із тих, які нам поставили читачі нашої сторінки. Тут є такі запитання, які мене здивували, бо про це вже чимало говорилося та писалося. І перше, що я хотів запитати, чи складають тепер дев’ятикласники ЗНО?

Валерій Бойко: Ні, дев’ятикласники не складають ЗНО, вони складають державну підсумкову атестацію в тих закладах освіти, де вони навчаються. Щороку Міністерство освіти і науки України видає відповідні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації, і вчителі розробляють фактично власні інструменти оцінювання, які проходять затвердження педагогічною радою. Саме цим інструментом вони і  послуговуються. 

Сергій Горбачов: А чи буде у майбутньому УЦОЯО організовувати проведення ЗНО для 9-х класів?

Валерій Бойко: Спільно з партнерами ми розробили фундаментальний документ,  “Стратегія розвитку освітніх оцінювань”, з яким можна ознайомитися ось тут:  http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/6133/190523_strategiya-osvitnih-otsinyuvan_utsoyao.pdf. Цей документ був схвалений колегією МОН.  Залучивши потужне експертне коло, ми намагалися зазирнути, як казав один із експертів, за горизонт, і зрозуміти, як вибудувати цілісну систему оцінювання у зв’язку з реалізацією концепції НУШ. 

Відповідно до Закону України “Про освіту” результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. ДПА учнів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Ми пропонували дві моделі оцінювання після 9-го класу, які б враховували нові підходи державного стандарту базової освіти (який наразі перебуває на фінальному етапі розроблення та затвердження): відмову від суто вузькопредметного опису компетенцій, знань, умінь, навичок, які має здобути здобувач базової освіти, а зосередилися на галузях: мовно-літературна, суспільно-гуманітарна, природнича, математична і так далі. Треба звернути увагу, що у проекті Закону України “Про повну загальну середню освіту”, який, сподіваюся, буде підписано найближчим часом,  чітко зазначено, що принаймні два предмети є обов’язковими навіть для державної підсумкової атестації після 9 класу: українська мова і математика. ДПА може відбуватися у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 2027 року. До 2027 року запровадження ДПА у формі ЗНО можливе за рішенням Міністерства освіти і науки.

Сергій Горбачов: Є ще один різновид ЗНО, який викликає безліч запитань. Це ЗНО під час вступу на ступінь магістра у закладах вищої освіти. 

Валерій Бойко: Це другий рівень вищої освіти – магістерський… З абсолютно зрозумілих міркувань Міністерство освіти і науки України за підтримки низки міжнародних партнерів, зробило цей непростий крок для забезпечення рівних прав для вступу на цей рівень.

Є дві форми вступних випробувань на другий рівень вищої освіти, які проводяться за технологією ЗНО: 

 • Єдиний вступний іспит передбачає тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Розроблення інструменту та адміністрування – це цілком повноваження Українського центру. 
 • Єдине фахове вступне випробування використовується тільки для вступу на напрям підготовки, пов’язаний з правом і правознавством. Він складається з двох блоків: тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей.  Перший блок – тест з базових правничих дисциплін, куди входить адміністративне право, адміністративно-процесуальне, кримінальне, кримінально-процесуальне, конституційне право. Другий блок – це тест загальних навчальних правничих компетенцій

За створення завдань до обох блоків відповідає робоча група, яка створюється при МОН. Вона напрацьовує низку завдань по всіх блоках, а потім всі завдання передаються Українському центру. І вже на базі захищених систем Українського центру формується остаточний варіант тестів, які ми друкуємо, тиражуємо, доставляємо до пунктів проведення ЗНО.