Освітній омбудсмен України


Горбачов Сергій Іванович

Освітній омбудсмен України

Український діяч освіти, журналіст, перший освітній омбудсмен України.

Народився в м. Запоріжжі, Україна. Протягом життя опанував більш ніж 20 професій, зокрема, будівельника, дизайнера і програміста. Впродовж 1984–1988 років працював вчителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах. Був одним із творців ліцею «Логос» у Запоріжжі, одного з перших освітніх закладів для обдарованих дітей; займав посаду директора ліцею з 1990 до 1996 років. З 1997 до 2000 працював дизайнером-верстальником у книжковому видавництві «Дике Поле». З 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети «Коммерсантъ Украина».

В 2015 році, після перемоги у конкурсі на заміщення вакантної посади, стає директором школи №148 міста Києві. Тоді ж починає викладати зарубіжну літературу та медіаграмотність.

Висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році.  14 серпня 2019 року Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

 

Правова основа діяльності освітнього омбудсмена

Право на освіту

 • Стаття 26. Загальна декларація прав людини.
 • Стаття 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
 • Стаття 53. Конституція України.
 • Розділ I. Розділ VI. Закон України «Про освіту». Загальні положення (зокрема, ст. 3, 4). Учасники освітнього процесу (зокрема, статті 53-55).

Освітній омбудсмен діє на підставі:

Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку статтею 73 Закону України “Про освіту” та Положенням про освітнього омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491, покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти, сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти, здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту та рівного доступу до здобуття освіти. 

Одним із важливих напрямків роботи освітнього омбудсмена є сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права на здобуття якісної та доступної освіти та забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту.

  Основними завданнями освітнього омбудсмена є:

    1. сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти;
    2. здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту;
    3. вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти;
    4. сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання;
    5. сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав людини на освіту;
    6. співпраця та взаємодія з МОН та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органами управління освітою, правоохоронними органами, міжнародними організаціями, неурядовими громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.

    Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право:

   1. розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками;
   2. отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
   3. за результатами проведених перевірок приймати рішення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості скарги і на його основі надавати рекомендації закладам освіти, органам управління освітою, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства;
   4. безперешкодно в установленому законом порядку відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності, а також брати участь в установленому порядку у засіданнях державних органів з питань, що належать до його компетенції;
   5. звертатися до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;
   6. надавати консультації здобувачам освіти, їх батькам, законним представникам, а також педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам;
   7. представляти інтереси особи у суді.

   Освітній омбудсмен бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

   Освітній омбудсмен може мати радників і консультантів на громадських засадах.

   Освітній омбудсмен має бланк із найменуванням своєї посади.

   Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена покладається на службу освітнього омбудсмена.