Шановні здобувачі освіти, їх батьки та законні представники, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, просимо Вас ознайомитися з правилами подання скарг до Служби освітнього омбудсмена!

 1. До освітнього омбудсмена заявники можуть звертатися із скаргами про порушення прав у сфері освіти.

Скарга подається протягом 1 року після виявлення порушення прав.

 1. Заявниками можуть бути:
 • здобувачі освіти;
 • батьки, законні представники здобувачів освіти;
 • педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники.
 1. Заявник може подати скаргу:
 • особисто;
 • через уповноважену особу, якщо повноваження зазначеної особи оформлені відповідно до законодавства.

* У разі коли скарга в інтересах заявника подається уповноваженою особою, до скарги додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такої уповноваженої особи (наприклад, довіреність).

 1. Скаргу може бути подано:
 • окремою особою (індивідуальна скарга);
 • групою осіб (колективна скарга).
 1. Скарга подається заявником освітньому омбудсмену в електронній формі.

Скарга подається особисто? в електронній формі – на електронну адресу Служби з використанням засобів електронного зв’язку або через онлайн форму на вебсайті

 1. У скарзі обов’язково зазначається:
 • прізвище, ім’я та по батькові заявника;
 • місце проживання заявника;
 • опис обставин, у чому полягає порушення прав та законних інтересів, та вимоги про їх поновлення;
 • електронна адреса, на яку заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним, у разі подання скарги у електронній формі;
 • підпис заявника;

* Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання скарги в електронній формі не вимагається.

 • дата подання.
 1. До скарги можуть додаватися копії документів, завірені в установленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі.
 1. У разі коли заявник не зазначає у скарзі свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання або не надає інших відомостей, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, скарга реєструється як анонімна та залишається без розгляду.
 1. Скарга, оформлена без дотримання вказаних вимог повертається заявнику з відповідним обґрунтуванням протягом десяти робочих днів з дня її надходження.
 1. Повторні скарги від одного і того самого заявника, з одного і того самого питання не розглядаються.
 1. Скарги розглядаються не довше одного календарного місяця з дня їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо, встановлюється необхідний для розгляду скарги строк, про що повідомляється заявнику. При цьому загальний строк розгляду скарги становить не більш як 45 календарних днів.

 

“Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена” затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491