Місія, візія, цінності

Місія

Освітній омбудсмен захищає права у сфері освіти

Візія
 • Освіта є суспільним пріоритетом

 • Права в освіті беззаперечно дотримуються

 • Учасники освітнього процесу обізнані зі своїми правами та вміють їх захищати

Цінності
 • Людина та її права

 • Повага

 • Рівність

 • Гідність

 • Свобода

 • Довіра

 • Незалежність

 • Відповідальність

 • Справедливість

 • Співпраця

 • Прозорість

 • Сміливість