Місія, візія, цінності

Освітній омбудсмен захищає права у сфері освіти

 • Освіта є суспільним пріоритетом

 • Права в освіті беззаперечно дотримуються

 • Учасники освітнього процесу обізнані зі своїми правами та вміють їх захищати

 • Людина та її права
 • Повага
 • Рівність
 • Гідність
 • Свобода
 • Довіра
 • Незалежність
 • Відповідальність
 • Справедливість
 • Співпраця
 • Прозорість
 • Сміливість