Випускники 11-х класів, які отримали золоту чи срібну медаль, а також випускники 9-х класів, котрі успішно навчалися, отримують свідоцтво про здобуття повної або відповідно базової загальної середньої освіти з відзнакою. 

До освітнього омбудсмена надходили звернення від батьків здобувачів освіти, керівників закладів освіти щодо питань претендування на золоту чи срібну медаль, її отримання, а також значення медалі при вступі до закладу вищої освіти. 

Наразі отримання медалі не дає переваг при вступі до закладу вищої освіти, але надає її при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти. У 2023 році держава витратила 1,8 млн грн для закупівлі 21,3 тис. медалей, а  у 2022 році – 1,77 млн грн для закупівлі 20,6 тис. медалей.

У нашій публікації ми з’ясовували відповіді, проаналізувавши, зокрема, закордонний досвід, та роздумували над такими питаннями:

 • вимоги до претендентів на золоту медаль
 • вимоги до претендентів на срібну медаль
 • хто приймає рішення про нагородження
 • загальні вимоги до всіх претендентів 
 • особливі умови нагородження 
 • нагородження медалями учнів з тимчасово окупованих територій
 • відсутність переваги при вступі до закладів вищої освіти
 • семестрове коригування оцінок та право на свідоцтво з відзнакою чи медаль
 • маніпуляції у школах щодо медалей та відповідальність
 • вартість виготовлення медалей за  бюджетні кошти
 • закордонний досвід відзначення успішних випускників шкіл.


ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ

Вимоги до претендентів на медаль визначає Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (далі – Положення)”. Золотою медаллю нагороджуються випускники закладів освіти, які за період навчання у старшій школі (тобто в 10-12 класах) досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають із предметів навчального плану 10-12 балів. Також за цих умов такою медаллю нагороджуються учні, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту в закладах професійно-технічної та вищої освіти I-II рівнів акредитації.

Учні, які навчаються за екстернатною формою навчання, золотими медалями не нагороджуються (пункт 2.1. розділу 2 Положення).

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА СРІБНУ МЕДАЛЬ

Срібною медаллю нагороджуються випускники закладів освіти, які за період навчання у старшій школі (тобто в 10-11 класах) досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.  Також за цих умов такою медаллю нагороджуються учні, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту в закладах професійно-технічної та вищої освіти I-II рівнів акредитації (пункти 2.2. та 2.4 розділу 2 Положення).

 

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ

Рішення про нагородження претендентів золотою або срібною медалями приймається на спільному засіданні педагогічної ради та оформлюється наказом керівника закладу. 

У закладах професійно-технічної та вищої освіти I-II рівнів акредитації рішення також приймає педагогічна рада (пункт 2.3 розділу 2 Положення). А список претендентів на нагородження золотою або срібною медалями визначається керівником закладу за результатами річного оцінювання в 10 класі та І семестрі 11 класу і затверджується на засіданні педагогічної ради (розділ 1 пункт 1.3. Положення).

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗОЛОТУ ТА СРІБНУ МЕДАЛЬ

Претенденти на нагородження золотою або срібною медаллю не можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації, за винятком законних умов (пункт 2.6 розділу 2 Положення), які ми описуємо нижче. Але з 2020 року і в наступні роки всі здобувачі освіти спершу через пандемію, а потім – через повномасштабне вторгнення були звільнені від проходження ДПА.

Умови звільнення від ДПА визначаються пунктом 4 Порядку проведення державної підсумкової атестації.

Також умови звільнення від ДПА визначає Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я.

 

ОСОБЛИВІ УМОВИ НАГОРОДЖЕННЯ ЗОЛОТОЮ ТА СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ

Розділом 3 Положення визначено, що деякі випускники за умов дотримання вимог пунктів 2.1 та 2.2 Положення, нагороджуються золотою та срібною медаллю за рішенням органів управління освітою. Це випускники, які:

 • зараховані за станом здоров’я до спеціальної медичної групи відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури;
 • перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • звільнені від державної підсумкової атестації відповідно до законодавства;
 • перебували на навчанні за індивідуальною формою, зокрема, які за погодженим з місцевим органом управління освітою індивідуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий матеріал за курс повної загальної середньої освіти;
 • навчаються за екстернатною формою навчання;
 • тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в старшу школу та опанували програмовий матеріал на високому рівні.

 

НАГОРОДЖЕННЯ МЕДАЛЯМИ УЧНІВ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Також звертаємо увагу, що учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин (навчання у закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо), нагороджуються золотою та срібною медалями за результатами навчальних досягнень в 11 класі. Це визначено розділом 1 пунктом 1.3 Положення.

 

ЧИ НАДАЄ ЗОЛОТА АБО СРІБНА МЕДАЛЬ ПЕРЕВАГИ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗВО

Нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні» є видом морального стимулювання випускників закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності. Це визначає пункт 1.2. розділу 1 Положення.

У різні роки вступної кампанії роль медалі для абітурієнта при вступі до закладу вищої освіти змінювалася. Наприклад, 10 років тому (у 2014 році) випускники, які здобули повну загальну середню освіту та були нагороджені золотою або срібною медаллю, а також випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, мали право на першочергове зарахування до закладів вищої освіти. 

Але вже через рік – у 2015 році в умовах прийому до закладів вищої освіти не було прописано ролі медалі або свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Але ЗВО було надано право самостійно у власних Правилах прийому  визначати чи враховувати наявність медалі як умову для першочергового вступу.

Останніми роками наявність медалей не враховувалася при вступі до ЗВО. Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році також не встановлював переваг для абітурієнтів, які отримали золоту чи срібну медаль. Крім того, у 2023 році при вступі не враховувався середній бал свідоцтва про освіту. А при рівній кількості балів у двох абітурієнтів значення мала пріоритетність заяв вступу. 

Наразі наявність медалі та відповідно свідоцтва з відзнакою надає переваги лише для тих випускників, які вступають до закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Пункт 5.2. розділу 5  Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України встановлює, що першочергово до закладів професійної (професійно-технічної) освіти зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;
 • випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти “фаховий молодший бакалавр”.

 

СЕМЕСТРОВЕ КОРИГУВАННЯ ОЦІНОК НЕ ДАЄ ПРАВА НА СВІДОЦТВО З ВІДЗНАКОЮ ТА МЕДАЛЬ

До освітнього омбудсмена зверталися батьки учнів щодо того, чи має право дитина на медаль, якщо з усіх предметів у неї відмінні оцінки, а з одного предмету було скориговано семестрову оцінку. 

Зазначимо, що підвищення результатів семестрового оцінювання через коригування не дає підстав для нагородження випускників золотою або срібною медаллю. Це визначає пункт 2.5 розділу 2 Положення.

Пункт 3.2 розділу 3 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів також визначає, що підвищення семестрової оцінки учнями 9-х  класів не  дає  їм  права на отримання свідоцтва з відзнакою, а 10-11(12)-х  класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою  та  срібною медалями.

 

МАНІПУЛЯЦІЇ У ШКОЛАХ ІЗ ЗОЛОТИМИ ТА СРІБНИМИ МЕДАЛЯМИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Як ми вже вище з’ясували, отримання медалі не надає абітурієнту особливих переваг при вступі. Це слугує для них моральним заохоченням. Водночас для деяких батьків медалі – це публічне “самоствердження” батьків через успіхи дитини, а для деяких керівників, управлінь освіти – “самоствердження” та авторитет школи на кшталт “чим більше медалей – тим вище визнання”, як у радянські часи. Але, на жаль, не завжди заслуженість медалі потім підтверджують результати ЗНО/НМТ. Це породжувало неоднозначності щодо надання переваг медалістам при вступі. Іноді ж самі претенденти на медаль стають “заручниками” закладу освіти: претендуєш на медаль – бери участь в усіх олімпіадах та конкурсах. 

Іноді, щоб надати дитині можливість отримати медаль, а школі – “визнання”, вдаються до маніпуляцій, зокрема, можуть підробляти оцінки у класному журналі, виставляти скориговану оцінку не в окрему графу, а замість попередньої оцінки так, ніби коригування не здійснювалося тощо. Нагадуємо правила виставлення скоригованої оцінки. 

Класний журнал є документом закладу освіти, а підроблення документів несе за собою кримінальну відповідальність, визначену статтею 358 Кримінального кодексу України.

 

МЕДАЛІ НЕ ДАЮТЬ ПЕРЕВАГ ДЛЯ ВСТУПУ, АЛЕ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ КОШТУЄ ГРОШЕЙ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

На виготовлення медалей виділяються кошти з державного бюджету. Стандарти виготовлення золотої та срібної медалі прописані в Додатках 1,2 до Положення. І золота, і срібна медаль виготовляється з латуні Л-63, що має товщину 3 мм. Але золота медаль містить захисно-декоративний шар з «позолоти», нанесений методом багатошарового покриття проектних металів: мідь – 8 Мкм; нікель – 8 Мкм; золото – 0,3 Мкм. А срібна – містить поверхневий шар з гальванічним покриттям срібного кольору, нанесеним методом багатошарового покриття проектних металів: мідь – 16 Мкм та нікель – 16 Мкм. У комплект до медалей входить ткана муарова стрічка довжиною 1000 мм кольорів національного прапора України.

На обох медалях на лицьовій стороні медалі рельєфно зображена жінка у національному вбранні, яка сидить і тримає у лівій руці розгорнуту книгу, а у правій – вінок з лаврового листя. На передньому плані розташоване зображення глобуса та глечика з олівцями й пензлями. На зворотній стороні медалей нанесено зображення малого Державного Герба України. Під ним розташована рельєфна стрічка з написом в центрі «Україна».

За даними “Prozorro”, у 2023 році Державне підприємство “Інфоресурс” замовило 21300 медалей випускникам (16 700 золотих та 4 600 срібних) на суму 1 868 950 грн, у 2022 році  було замовлено 20600 штук медалей (15 900 золотих та 4 700 срібних) на 1 771 050 грн, а, наприклад, у 2020 році на суму 985 584 грн було замовлено 12 800 штук (8 100 золотих та 4 700 срібних). Якщо узагальнено порахувати (без розподілу на ціну за золоту та срібну медаль, адже срібні медалі на кілька гривень дешевші у виробництві, ніж золоті), то в середньому у 2023 році виготовлення однієї медалі коштувало державі 87 грн, у 2022 році – 86 грн, а у 2020 році – 77 грн. Тобто за три роки ціна виготовлення медалі, як бачимо, зросла на 10 грн. І хоч за виготовлення кожної окремої медалі ціна здається незначною, останні 2 роки це – понад мільйон бюджетних коштів.

 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВІДЗНАЧЕННЯ УСПІШНИХ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ

У країнах Європи відзнака у формі золотої або срібної медалі відсутня.

У Польщі, наприклад, деякі приватні університети надають абітурієнтам, які мають свідоцтво з відзнакою, знижки на навчання протягом року. У деяких містах Польщі існує традиція нагородження кращих учнів за почесні звання в конкурсах, олімпіадах, турнірах, науково-мистецьких і спортивних змаганнях наприкінці навчального року місцевою владою. У різних повітах польських воєводств, наприклад, Острудському повіті, найвищою відзнакою Острудського старости, якою нагороджуються найкращі випускники середніх шкіл району, запропоновані директором школи, є нагорода-статуетка Primus Inter Pares «Перший серед рівних». Окрім найвищих результатів у навчанні, при оцінюванні претендентів на звання «кращий серед рівних», враховуються їхні успіхи в олімпіадах, конкурсах, навчальних, наукових, професійних та спортивних проєктах. Серед додаткових критеріїв: активність, зразкова поведінка і діяльність для школи та громади.

Відзнака у формі медалі залишається поширеною в пострадянських країнах Азії та інших пострадянських країнах. Наприклад, у Казахстані – це нагрудний знак “Алтин белгі”, який є еквівалентом золотої медалі. Його отримують випускники, які отримали атестат з відзнакою про основну середню освіту. Випускники, нагороджені знаком “Алтин белгі” при проведенні вступного конкурсу мають переважне право на здобуття освітніх грантів, а також на зарахування за державним замовленням на підготовку кадрів з технічною та професійною, післясередньою та вищою освітою.

В іншому розділі цієї публікації ми описали, як виглядають українська золота та срібна медалі. Ви можете порівняти схожості українських медалей з виглядом знаку “Алтин белгі”. Знак виготовляється зі спеціального сплаву металів міді та цинку – Л 80. На лицьовій стороні знака – зображення розкритої книги, обрамлене знизу лавровою гілкою. Вище цих зображень виступає золотий напис: “Алтин белгі”. На звороті знака зображено Державний герб Республіки Казахстан, обрамлений написом “Республіка Казахстан”.

То чи справді медалі – це моральне заохочення для успішних українських випускників, чи все ж це спадок радянщини? Діліться вашими думками у коментарях на нашій Фейсбук-сторінці.

Світлина Прилуцької міської ради