У кожному закладі освіти трапляються випадки, коли той чи інший педагог через хворобу, сімейні обставини, чи інші вагомі причини не може працювати. У такому разі організовується тимчасова заміна педагогічного працівника. Водночас повномасштабна війна спричинила інші ситуації, в яких заміну необхідно організовувати на декілька місяців, а то й довше. Адже деякі працівники перебувають у простої або відпустці за власний рахунок, з деякими були призупинені трудові договори, а з частиною працівників втрачено зв’язок. Деякі педагоги були мобілізовані або добровільно пішли захищати Україну на фронт. 

До освітнього омбудсмена звертаються керівники закладів освіти щодо того, як правильно організовувати заміну в умовах воєнного стану, а також педагогічні працівники, яких цікавлять питання оплати заміни, нарахування доплат за заміну. 

Тому спільно з експертами Центру Інноваційної Освіти “Про.Світ” та Олександром Юрком, директором школи І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського району міста Києва, ми підготували юридичне роз’яснення, у якому читайте:

 • хто має право заміняти тимчасово відсутнього педагога;
 • хто має право заміняти вчителя початкової школи, який хворіє;
 • як організувати заміну працівника, який перебуває у простої, у довготривалій відпустці, з яким відсутній зв’язок;
 • як організувати заміну працівника, який призваний до лав Збройних сил України чи територіальної оборони;
 • як здійснювати оплату заміни педагога:
 • яка тривала не більше двох місяців, зокрема у зв’язку з хворобою;
 • під час заміщення понад два місяці;
 • який не працює у цьому закладі, але заміщує вчителя;
 • у разі вичитування вчителем наперед своєї програми;
 • якщо з’єднуються дві групи з одного предмета;
 • початкових класів;
 • класного керівника;
 • як здійснювати доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 • як заповнювати класний журнал у разі заміни працівника.

Маєте додаткові уточнення або потребуєте підказки з правових питань у сфері освіти? Скористайтеся безоплатними онлайн-консультаціями:  

Це послуга в межах  проєкту “Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей” від наших партнерів Центру Інноваційної Освіти “Про.Світ” за підтримки ULEAD з Європою / ULEAD with Europe.

 

ХТО МАЄ ПРАВО ЗАМІНЯТИ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ПЕДАГОГА

У разі відсутності працівника адміністрація закладу освіти зобов’язана вжити заходів, щоб його замінити (пункт 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Керівники закладів освіти мають організувати заміну тимчасово відсутніх учителів учителями, які викладають той самий навчальний предмет. 

Якщо це зробити неможливо, то, як виняток, учителі з інших навчальних предметів можуть замінювати тимчасово відсутніх колег, виконувати наперед програму зі свого предмета. А після повернення на роботу відсутнього вчителя передати йому відповідні години для виконання пропущеної програми. Це випливає зі  спільного листа МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 28.11.2008 № 1/9-770 “Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів” (далі – лист МОН та ЦК Профспілки). 

Але заміна через виконання програми наперед іншими педагогами не може бути довготривалою. Вона можлива, якщо вчитель захворів, узяв невелику відпустку за сімейними обставинами тощо. Водночас якщо вчитель перебуває за кордоном у простої, поки заклад працює очно, або якщо педагога мобілізували – неможливо весь час виконувати програму наперед або постійно замінювати іншими вчителями цього закладу, які викладають той самий навчальний предмет. 

Не завжди в керівника є можливість розділити години педагогічного навантаження між іншими вчителями, які викладають той самий навчальний предмет, видавши відповідний наказ про заміну. Для цього в умовах воєнного стану існують інші способи заміни працівника. Про них читайте нижче.

 

ОФОРМЛЕННЯ ЗАМІНИ ВЧИТЕЛЯ

Директор закладу освіти має  видати наказ про заміну, в якому зазначити умови оплати праці педагогічних працівників, зокрема встановлення доплат, при заміщенні тимчасово відсутніх вчителів у закладі. Вчитель, який заміняє працівника, має бути ознайомлений з наказом під підпис – це є згодою працівника здійснювати заміну. 

Особливості заміни визначено у листі МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти”.

 

ХТО МАЄ ПРАВО ЗАМІНЯТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Вчителя початкових класів можна замінити іншим вчителем початкових класів. Якщо ж такої можливості немає, то можливо замінити вчителя асистентом вчителя або вихователем групи подовженого дня. Це визначено листом МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти”. Але хочемо звернути увагу, що асистент вчителя може заміняти вчителя тільки в позаробочий час, тобто коли не веде свій власний клас, за яким він закріплений.

 

ЗАМІНА ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ У ПРОСТОЇ, У ДОВГОТРИВАЛІЙ ВІДПУСТЦІ, З ЯКИМ ВІДСУТНІЙ ЗВ’ЯЗОК, ПРИЗУПИНЕНО ТРУДОВИЙ ДОГОВІР  

Під час повномасштабної війни деякі працівники закладів освіти не мають можливості очно працювати у своєму закладі освіти, бо досі залишаються або за кордоном, або в інших регіонах України. Тому частина таких працівників або знаходяться у простої, або взяли довготривалу відпустку за власний рахунок або з ними було призупинено трудовий договір. Через що в таких випадках потрібно організовувати довготривалу заміну працівників закладів освіти. У такому разі у період дії воєнного стану для усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили роботодавець може приймати на роботу нових працівників, уклавши з ними строкові трудові договори на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. Це визначено статтею 2 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Відповідно до цієї статті, укладення строкових трудових договорів з новими працівниками можливе внаслідок фактичної відсутності працівників, які:

 • евакуювалися в іншу місцевість;
 • перебувають у відпустці;
 • перебувають у простої;
 • тимчасово втратили працездатність;
 • місцеперебування яких тимчасово невідоме.

 

ЗАМІНА ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ПРИЗВАНИЙ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи та посада на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності.

Тобто за педагогом або іншим працівником закладу освіти, який був мобілізований, зберігається робоче місце і посада.

У такому разі, якщо немає можливості розділити години педагогічного навантаження між іншими вчителями, які викладають той самий навчальний предмет, видавши відповідний наказ про заміну, роботодавець може взяти нового працівника та укласти з ним строковий трудовий договір відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України. Адже, згідно з цією статтею, строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

 

ОПЛАТА ЗАМІНИ ПРАЦІВНИКА

Відповідно до листа МОН та ЦК Профспілки, якщо інший вчитель замінює відсутнього вчителя, йому забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки. Процедура оплати праці за заміну визначається пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти №102 (далі – Інструкція).

У листі МОН та ЦК Профспілки зазначено, що оплата праці за заміну тимчасово відсутніх учителів у зв’язку з:  

 • хворобою
 • навчанням  у закладах вищої освіти
 • перебуванням на курсах підвищення кваліфікації
 • перебуванням у  службовому відрядженні
 • перебуванням у творчих відпустках
 • виконання державних або громадських обов’язків
 • іншими випадками,  передбаченими  чинним законодавством, –

здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці. Для забезпечення відповідних виплат мають бути передбачені необхідні видатки при визначенні потреби фонду оплати праці.

Форма оплати праці (погодинна або за тарифікацією) залежить від термінів заміни. Про це поговоримо нижче.

 

ОПЛАТА ЗАМІНИ, ЯКА ТРИВАЛА НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ

 Відповідно до пункту 73 Інструкції, погодинна оплата педагогічних працівників в установах допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.

Лист МОН та ЦК Профспілки та пункт 73 Інструкції визначають, що розмір погодинної ставки заробітної плати визначається через ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну норму годин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік:

   Середньомісячна кількість годин визначається балансом робочого часу на кожен рік і розраховується залежно від кількості годин педагогічної роботи в тиждень (від 18 до 40 годин). З нормами тривалості робочого часу на 2023 рік можна ознайомитися за посиланням

Орієнтовна формула розрахунку заміни відсутнього вчителя
 1. Вираховуємо розмір посадового окладу за місяць:

Щоб з’ясувати місячну тарифну ставку, яка розраховується відповідно до тарифного розряду: 

Необхідно взяти розмір ставки працівника 1 тарифного розряду (з 1 грудня 2021 року вона  становить 2893 гривні)*(помножити) на відповідний тарифний коефіцієнт, який зазначений в ІІІ етапі оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

  2. Розраховуємо розмір посадового окладу за місяць з урахуванням 10% за підвищення оплати праці вчителя. До розміру отриманої тарифної ставки (розрахований у пункті 1) відповідного тарифного розряду + (додаємо) 10% за підвищення оплати праці педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ № 22 від 11.01.2018 р.) від тарифної ставки певного тарифного розряду вчителя. 

3. Розраховуємо розмір годинної ставки для оплати годин за заміну для вчителя з певним тарифним розрядом.

Отриманий місячний тарифний розряд із підвищенням (розрахований у пункті 2) : (ділимо) на середньомісячну кількість годин, передбаченою нормою тривалості робочого часу при 18-годинному робочому тижні на відповідний рік (тривалість робочого часу при 18-годинному робочому тижні у 2023 році становить 936:12 місяців=78 годин). 

4. Розраховуємо оплату праці вчителя певного тарифного розряду, який замінює іншого вчителя, за визначену кількість відпрацьованих годин заміни.

Отриманий розмір годинної ставки для оплати годин по заміні для працівника певного тарифного розряду (розрахований у пункті 3)

* (множимо) на кількість годин замін.

5. Розраховуємо надбавку за вислугу років за заміну:  

Нараховані кошти за кількість замін (розрахованої у пункті 4) * (множимо) на відсоток (%)  за вислугу років.

6. Розраховуємо надбавку за престижність праці за нараховані години заміни. Відповідно до постанови КМУ №373 від 23.03.2011 р. розмір надбавки становить від 5 до 30%, який визначається наказом  управління освіти або закладу освіти. 

Нараховані кошти за кількість замін (розраховані  у пункті 4) * (множимо) на відсоток (%) надбавки за престижність праці.

7.Розраховуємо повну оплату за заміну вчителя.

До оплати праці вчителя певного тарифного розряду, який замінює іншого вчителя, за визначену кількість відпрацьованих годин заміни (розрахованої у пункті 4)

+(додаємо) надбавку за вислугу років за заміну (розраховану в пункті 5) до оплати за заміну 

+ (додаємо) надбавку за престижність праці за нараховані години заміни (розраховану в пункті 6).

Отриманий результат (кошти) є оплатою праці вчителя за заміну

Конкретний приклад:

Вихідні дані:  припустимо, у вчителя  11 тарифний розряд,  6 замін, 15 років педстажу                                                                                               

 1. Розраховуємо місячну тарифну ставку працівника 11 розряду: 

Ставку працівника 1 тарифного розряду 2893 гривні 

* (множимо) на 1,97 – коефіцієнт ІІІ етапу для 11 розряду у Єдиній тарифній сітці розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери) 2893*1,97 = 5699,00 грн.     

2. Розраховуємо місячну тарифну ставку 11 розряду з підвищенням 10 % відповідно до постанови  КМУ № 22 від 11.01.2018 р.:

До місячної тарифної ставки 11 розряду  (розрахованої у пункті 1) – 5699,00 грн                                                                                                    + (додаємо) 10% від тарифної ставки 11 розряду – 569,90 грн.  

 5699+569,90= 6268,90 грн.                                                                    

3. Розраховуємо розмір годинної ставки для оплати годин по заміні  для працівника з 11 розрядом

Місячний тарифний розряд із підвищенням (розрахований у пункті 2 – 6268,20 грн)

: (ділимо) на середньомісячну кількість годин, передбаченою  нормою тривалості робочого часу на відповідний рік (тривалість робочого часу при 18 годинному робочому тижні 2023 році становить 936:12 місяців=78.   У 2023 році це  78 год). 

6268,90:78 = 80,37 грн.

 4.Розраховуємо оплату працівника 11 тарифного розряду за заміну 6 годин

Розмір годинної ставки для оплати годин по заміні  для працівника з 11 розрядом (розрахований у пункті 3) – 80,37 грн

* (множимо) на кількість годин замін – 6.

 80,37*6 = 482,22 грн.                                                   

5. Розраховуємо надбавку за вислугу років за заміну

 Нараховані кошти за оплату працівника 11 тарифного розряду за заміну 6 годин (розраховані у пункті 4) – 482,22 грн

 * (множимо) 20%  за вислугу років (педстаж 15 років – 20%). 

482,22*20% =  96,44 грн.

6. Розраховуємо надбавку за престижність праці за нараховані години заміни

Постановою КМУ №373 від 23.03.2011 р. (розмір надбавки становить від 5 до 30 %, який визначається наказом  управління освіти або закладу освіти). Беремо максимальну надбавку 30%. 

Оплату працівника 11 тарифного розряду за заміну 6 годин (розраховану  у пункті 4) – 482,22 грн  

*(множимо) на 30%.  

482,22*30% = 144,67 грн.

7. Розраховуємо повну оплату за заміну вчителя

Для цього до розрахованої оплати працівника 11 тарифного розряду за заміну 6 годин (розрахованої у пункті 4) – 482,22 грн

+ додаємо надбавку за вислугу років (розраховану у пункті 5)   – 96,44 грн та

+ додаємо надбавку за престижність праці (розраховану у пункті 6) – 144,67 грн.

482,22+96,44+ 144,67 грн. = 723,33 грн.

Оплата заміни 6 годин вчителя  11 тарифного розряду з 15 років педстажу становить: 723,33 грн. 

Щиро дякуємо Олександру Володимировичу Юрку, директору школи І- ІІІ ступенів №259 Деснянського району міста Києва, за допомогу у підготовці цього розділу. 

 

ОПЛАТА ЗАМІНИ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ПОНАД ДВА МІСЯЦІ

Відповідно до пункту 73 Інструкції, якщо заміщення тривало понад два місяці, то  оплата  праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження. Оплата здійснюється відповідно до пункту 68 Інструкції. Тобто працівник, що замінює вчителя, який відсутній понад 2 місяці, повинен отримувати зарплату відповідно до навантаження відсутнього вчителя.

Місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається через множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. 

Але тут можуть виникати складнощі, адже залучити вчителя, який вже працює у закладі загальної середньої освіти до довготривалої заміни іншого вчителя, понад 2 місяців, досить складно. Зокрема, у тих випадках, коли обидва вчителі мають повне педагогічне навантаження 18 та більше годин на тиждень. Якщо залучати до педагогічної роботи інших працівників підприємств, організацій та установ, то оплата праці має здійснюватися погодинно.

Певним вирішенням ситуації можливе прийняття на роботу працівника за строковим трудовим договором для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається робоче місце.

Це також передбачено статтею 2 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, у якій вказується, що у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, зокрема внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцеперебування яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Оплата праці працівників, які залучаються до роботи за строковими трудовими договорами, здійснюється аналогічно трудовим договорам, які укладені на невизначений строк.

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОСТІЙНО НЕ ПРАЦЮЮТЬ У ЦЬОМУ ЗАКЛАДІ, АЛЕ ЗАМІЩУЮТЬ УЧИТЕЛЯ

Згідно з листом МОН та ЦК Профспілки, оплата праці вчителів, які постійно не працюють в певному закладі освіти, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів, здійснюється також відповідно до пунктів 73 та 68 Інструкції, які ми описали вище. 

 

ОПЛАТА ЗАМІНИ ПІД ЧАС ВИЧИТУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НАПЕРЕД СВОЄЇ ПРОГРАМИ

Лист МОН та ЦК Профспілки зазначає, що якщо вчителі інших дисциплін у межах заміни виконують програму зі свого предмета наперед, щоб згодом передати відповідні години вчителю, якого замінюють, то в такому разі учителю, який замінює, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Простіше кажучи: коли вчитель на заміні вичитує наперед свою програму, щоб потім віддати ці уроки колезі, якого заміняє, йому виплачується його заробітна плата без додаткової оплати заміни. А коли колега, якого заміняли, стає до роботи, він проводить не лише свої уроки за стабільним розкладом, але й ті уроки, які раніше провів інший вчитель на заміні. У такому разі вчитель на заміні отримує повну зарплату, попри те, що фактично проводить уроків менше. 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ЗАМІНИ ВЧИТЕЛЯ, ЯКЩО З’ЄДНУЮТЬСЯ ДВІ ГРУПИ З ОДНОГО ПРЕДМЕТА

Міністерство освіти і науки України, у своєму листі від 16.02.2021 №1/11-1004 зазначає, що у разі відсутності через хворобу або з інших причин вчителя, який проводить заняття в одній із підгруп, і у разі неможливості організувати заміну іншим вчителем, при зведенні підгруп оплата праці вчителя, який проводить заняття у цій зведеній групі, провадиться на загальних підставах, як за заняття в одній групі. У цьому випадку може змінитися розмір доплати за перевірку зошитів (у разі наявності такої доплати), який залежить від загальної кількості учнів у класі (підгрупі). 

 

ОПЛАТА ЗАМІНИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Лист МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти” визначає, що в разі заміни вчителя початкових класів, оплата педагогічному працівнику, який проводить заміну, здійснюється за погодинною ставкою вчителя, вчителя який заміняє, в залежності від кваліфікаційної категорії, яку має педагогічний працівник, або за тарифікацією, якщо заміна тривала понад два місяці.

 

ОПЛАТА ЗАМІНИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти” від 28.12.2021 № 1391 передбачено встановлення доплати за класне керівництво у закладах освіти вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам (крім керівних). У примітці 1 до таблиці Розмірів доплат, що затверджені вищезгаданою постановою, дозволено встановлювати доплату за класне керівництво керівним працівникам закладів освіти, які виконують викладацьку роботу в цьому закладі освіти, у разі неможливості покладання обов’язків класного керівника на іншого педагогічного працівника.

У листі МОН 1/3043 -22 від 22.02.2022 р. наводить приклад, якщо заступник директора закладу загальної середньої освіти має за основною посадою лише 0,5 ставки й одночасно відповідно до пункту 91 Інструкції №102 має навантаження вчителя початкових класів 18 годин на тиждень (основний вчитель), то у такому випадку на нього покладаються обов’язки класного керівника у цьому класі із встановленням відповідної доплати за класне керівництво.

Розмір доплати за класне керівництво не залежить від обсягу навчального навантаження вчителя, викладача чи іншого педагогічного працівника. Доплату за класне керівництво встановлюють у відсотках від тарифної ставки (посадового окладу) вчителя, викладача, педагогічного працівника.

До того ж відповідно до листа МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти” у разі покладання на вчителя, який здійснює заміну уроків, ще й обов’язків класного керівника у цьому класі, такому вчителю має здійснюватися доплата за класне керівництво на період хвороби основного вчителя.

 

ДОПЛАТИ ЗА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА

Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України, працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, проводиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

У пункті 6.3.6. Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки визначено право встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи, надбавок за високі досягнення у праці, складність, напруженість, за виконання особливо важливої роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету всієї економії фонду заробітної плати.

У листі МОН та ЦК Профспілки звертається увага, що обмеження розміру  доплат  за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, передбачене підпунктом 3-а) пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557, не має поширюватися на вчителів, оскільки вони витрачають на  виконання  обов’язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму.

 

ЗАПОВНЕННЯ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ В РАЗІ ЗАМІНИ ПРАЦІВНИКА

Відповідно до пункту 2.1. розділу 2 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, у разі відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі “завдання додому” після запису домашнього завдання записує “заміна”, прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. 

Якщо замість працівника, який перебуває у простої, у відпустці, мобілізований тощо, працює інший працівник на умовах строкового договору, – він заповнює журнал як постійний вчитель, без позначки “заміна”.