Наближаються різдвяні та новорічні свята. У закладах освіти батьки та керівники закладів клопочуться про організацію та проведення святкових новорічних ранків й інших розважальних заходів, зокрема, запрошення костюмованих героїв, організацію вистав тощо. Водночас не лише зараз, а й упродовж навчального року заклади освіти надають деякі платні послуги здобувачам освіти, або ж самі батьки через органи батьківського самоврядування та дозвіл керівника організовують концерти, фотосесії, вистави, цирки в закладах освіти. Трапляються випадки, коли до школи приходить фотограф, чи відбуваються гастролі театру. Такі заходи проводяться і безпосередньо під час занять, і в позаурочний час. 

Є два варіанти організації та проведення таких заходів без порушення законодавства: 

 • надання платних послуг закладом освіти, оскільки педагоги та керівники закладів освіти залучаються до організації проведення та збору коштів за заходи; 
 • надання в оренду приміщень для проведення таких заходів.

Тож підготували роз’яснення щодо надання платних освітніх послуг та правомірності проведення таких заходів. Читайте: 

 • чи можна надавати платні освітні та інші послуги під час освітнього процесу та реалізації освітньої програми;
 • які платні послуги можуть надавати дитині державні та комунальні заклади освіти;
 • як державні та комунальні заклади освіти мають надавати платні освітні послуги дитині та хто може брати участь у таких заходах;
 • що враховувати для безпечної організації платних концертно-видовищних заходів, освітніх послуг;
 • яка відповідальність за примус до участі у платних заходах.

Ми також знаємо про проблему недопуску батьків до заходів, які проводяться у закладах освіти, з різних причин, зокрема, через воєнний стан, відсутність укриття та інші. Наразі проводимо аналіз нормативної бази  з  цього питання, щоб надати докладні роз’яснення. 

 

ПЛАТНІ ОСВІТНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ НЕ МАЮТЬ ПЕРЕШКОДЖАТИ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Звертаємо увагу учасників освітнього процесу, що платні освітні та інші послуги не мають перешкоджати освітньому процесу та реалізації освітньої програми.

Частина 3 статті 4 Закону України “Про освіту” визначає, що держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

Відповідно до пункту 6 статті 54 Закону України “Про освіту” відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до пункту 5 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Державні, комунальні заклади загальної середньої освіти не можуть надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами (пункт 7 статті 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту”)

Також у державних і комунальних закладах освіти під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги (пункт 5 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України (пункт 5 статті 53 Закону України “Про освіту”).

Тобто будь-які платні майстер-класи, вистави, інші розважальні чи платні освітні заходи не можуть проводитися під час уроків чи занять із вихованцями.

 

ЯКІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ МОЖУТЬ НАДАВАТИ ДИТИНІ ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності (далі – Перелік), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796. Цей перелік доволі широкий, адже заклади та установи освіти можуть надавати як платні послуги у сфері освітньої діяльності, так і послуги в інших сферах: наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту, міжнародної співпраці, побутових, житлово-комунальних та інших послуг.

Ми виокремили ті платні послуги у сфері освітньої діяльності, дозвілля та відпочинку, які заклади освіти державної та комунальної форми власності можуть надавати здобувачам освіти за згодою батьків. Заклади можуть:

 • проводити понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту лекції, курси, консультації, тренінги, практикуми, майстер-класи, заняття у гуртках, факультативи, семінари, заняття іншої форми; 
 • організовувати, проводити в позанавчальний час (зокрема, на канікулах, у святкові та вихідні дні) заходи за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за кошти загального фонду державного та місцевих бюджетів (пункт 1 Переліку);
 • організовувати, проводити концертно-видовищні заходи (пункт 4 Переліку).

 

ЯК ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ МАЮТЬ НАДАВАТИ ПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ДИТИНІ

Надання платних освітніх послуг визначається Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, який затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 (далі – Порядок 1). Цей Порядок регулює, зокрема, проведення майстер-класів, занять у гуртках, факультативів понад обсяги, встановлені навчальними планами, а також платних освітніх заходів у позанавчальний час.

Добровільність надання платних освітніх послуг

Для того, щоб діти могли отримувати платні освітні послуги, батьки мають ДОБРОВІЛЬНО написати відповідну заяву керівнику закладу освіти на отримання таких послуг. Відповідно до пункту 1.6 Порядку 1, платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви фізичної особи. Керівник закладу освіти не має права примушувати здобувачів освіти та їхніх батьків отримувати будь-які платні послуги у сфері освітньої діяльності, чи то відвідування майстер-класів, чи то освітніх заходів у позанавчальний час.

У закладах дошкільної освіти додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за кошти батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини (пункт 10 статті 23 Закону України “Про дошкільну освіту”).
Державні, комунальні заклади загальної середньої освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги. Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах (пункт 5 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). 

Прозорість надання платних освітніх послуг

Заклад освіти повинен оприлюднювати на власному сайті або якщо не має власного сайту – на сайті засновника перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (стаття 30 Закону України “Про освіту”).

До того, як батьки нададуть заяву на отримання послуги, заклад освіти зобов’язаний:

 • безоплатно надати батькам повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
 • оприлюднити вартість платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання (пунктом 1.4. Порядку 1).

Пункт 2.1 розділ 2 Порядку 1 визначає, що заклад освіти може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямами (спеціальностями) навчання на державному (регіональному) ринку освітніх послуг.

 

ЯК ЗАКЛАДИ ОСВІТИ МАЮТЬ НАДАВАТИ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ У ВИГЛЯДІ КОНЦЕРТНО-ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ

Концертно-видовищні заходи належать до послуг у сфері відпочинку та дозвілля, тобто до групи “інших послуг”, які може надавати заклад освіти. 

Стаття 1 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” визначає, що гастрольні заходи – це видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу “Луна-парк” тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, зокрема тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків.

Тобто якщо такі заходи відбуваються на замовлення закладу освіти чи батьків безпосередньо в закладі освіти – вони є гастрольними заходами.

Замовником таких послуг можуть бути як заклади освіти, так і батьки. Як ми вже зазначали й наголошуємо ще раз, що учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах (пункт 5 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). Також хочемо звернути увагу, що рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах (частина 4 статті 30 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Якщо заклад освіти або частина батьків у межах батьківського самоврядування вирішують організувати гастрольні заходи – батьки та дитина самостійно вирішують, чи братиме дитина участь у певному такому заході. Згідно зі статтею 30 розділу IV Закону України «Про повну загальну середню освіту», рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

Процедура надання інших платних послуг державними та комунальними закладами освіти регулюється Порядком надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (далі – Порядок 2).

При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності (пункт 1.2. розділу 1 Порядку 2). 

Платні послуги, які визначаються цим Порядком, зокрема концертно-видовищні заходи, надаються батькам на підставі письмової заяви в добровільній формі, договору або за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством (пункт 1.6. розділу 1 Порядку 2).

Заклад освіти зобов’язаний безоплатно надати батькам повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати (пункт 1.4. Порядку 2).

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЕЙ

Гастрольні заходи проводяться організаторами на підставі договорів, укладених з гастролерами, власниками (уповноваженими ними органами чи особами) стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами, установами та організаціями (пункт 3 Порядку організації та проведення гастрольних заходів). 

Організатор гастрольного заходу не пізніше ніж за 10 днів у разі проведення заходу, розрахованого на аудиторію до 1000 глядачів, і не пізніше ніж за місяць у разі проведення заходу, розрахованого на аудиторію більше ніж 1000 глядачів, подає органу, що веде облік (управлінню, відділу культури), заявку на проведення гастрольного заходу, в якій зазначаються адреса (місцезнаходження) організатора гастрольного заходу, назва, час і місце його проведення.

 До заявки додаються:

 • копії статутних документів (для юридичних осіб) та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку;
 • програма гастрольного заходу з визначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо), формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід, переліку виконавців і творів (пункт 5 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

 Орган, що веде облік (управління, відділ культури), протягом трьох днів після подання відповідно до пункту 5 цього Порядку заявки видає організатору свідоцтво про проведення гастрольного заходу за формою, що затверджується Міністерства культури та інформаційної політики України. Проведення гастрольних заходів без свідоцтва не дозволяється (пункт 6 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Відповідно до статті 26 Закону України “Про освіту” керівник несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами й діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти. Тобто професійний рівень організаторів майстер-класів, різноманітних театрів та вистав має перевіряти керівник закладу освіти й відповідно допускати їх до освітнього процесу.

 

БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАТНИХ КОНЦЕРТНО-ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ, ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Платні освітні послуги та заходи завжди мають бути безпечними для дитини. В умовах воєнного стану це питання лише загострюється, адже особи чи організації, які надають платні послуги в закладі освіти, мають бути перевірені на наявність зброї чи інших небезпечних предметів тощо.

Ці платні послуги мають бути безпечними не лише фізично, а й психологічно. Стаття 3 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” встановлює, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

Не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Не допускається проведення гастрольних заходів, що пропагують  культ насильства й жорстокості, порнографію, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.

Забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого в установленому порядку (стаття 3 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”).

Відповідно до статті 3-1 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”, забороняється організація та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці (співаки), які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, крім учасників, які включені до Переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України, у порядку, визначеному частиною другою статті 15 Закону України “Про культуру”.

У разі якщо учасником запланованого гастрольного заходу є громадянин держави-агресора, організатор гастрольного заходу не пізніше ніж за 30 днів до дня його проведення подає до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

Гастрольні заходи проводяться за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень і територій, норм готовності засобів пожежогасіння, а також охорони громадського порядку під час проведення гастрольного заходу та дотримання інших вимог щодо безпеки учасників і глядачів гастрольного заходу (пункт 12 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Організатори гастрольних заходів, гастролери, підприємства, установи та організації, залучені до організації та проведення гастрольних заходів, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог законодавства про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів (пункт 13 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Також ці заходи мають бути психологічно безпечними, не травмувати дитячу психіку. Не сприяти жорстокості, булінгу та іншим формам насильницької поведінки. Під час проведення не повинно бути реклами (прямої та прихованої) щодо вживання алкоголю, наркотиків та інших небезпечних речовин. 

Тому перед проведенням таких заходів варто ретельно переглянути їх сценарій.

 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИМУС ДО УЧАСТІ У ПЛАТНИХ ЗАХОДАХ

Якщо учасників освітнього процесу примушують брати участь у платних заходах – це порушує Кримінальний кодекс України, а саме: пункт 1 статті 368 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення, чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади, чи службового становища – карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо на вас тисне керівник закладу освіти або інші батьки – звертайтеся до відділу, управління освіти, поліції чи до органів прокуратури.

Титульне фото: freepik