Відповідальність батьків та учнів за здобуття шкільної освіти в Україні

Відповідальність батьків та учнів за здобуття шкільної освіти в Україні

Кожна людина має права та обов’язки, і при реалізації своїх прав кожен зазнає обмежень з метою забезпечення належного визнання і  поваги  прав і свобод інших. Про це зазначається у статті 29 Загальної декларації прав людини  та у статтях 21,  23 Конституції України. ...