Право на місце в закладі дошкільної освіти

Право на місце в закладі дошкільної освіти

Дошкільна освіта повинна забезпечувати цілісний розвиток дитини, її фізичні, інтелектуальні та творчі здібності через виховання, навчання, соціалізацію та формування необхідних життєвих навичок (частина 1 статті 11 Закону України “Про освіту” ). Відвідування закладу...