Тепер можна вести лише електронний журнал, без паперового

Тепер можна вести лише електронний журнал, без паперового

Наказом МОН від 8 серпня 2022 року № 707 було затверджено «Інструкцію з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі», яка дозволяє закладам загальної середньої освіти ведення електронних журналів замість паперових, а також...