ЩО ТАКЕ ПОДАТКОВА ЗНИЖКА

Здобувач освіти, який навчається в українському закладі дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти на контрактній формі навчання, або член його сім’ї першого ступеня споріднення, має право на певну компенсацію вартості освітніх послуг, тобто податкову знижку на навчання, якщо він сплачував кошти на користь цих закладів. Це передбачається підпунктом 166.3.3. статті 166 Податкового кодексу України.

Тобто заклад освіти повинен бути юридичною особою, мати ліцензію на провадження освітньої діяльності, спрямованої на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті. Заклад освіти має надавати освітню послугу – комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання (стаття 1 Закону України “Про освіту”).

Податкова знижка для фізичних осіб, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом (підпункт 14.1.170. статті 14 Податкового кодексу України). 

Простіше кажучи, податкова знижка – це можливість громадянина повернути частину сплаченого загальнодержавного податку на доходи за певні послуги, які були здійснені протягом звітного податкового року платником податку. Витрати мають підтверджуватися платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, що ідентифікують продавця послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково відображається вартість таких послуг і строк оплати за такі послуги (підпункт 166.2.1 статті 166 Податкового кодексу України). 

Податкова знижка буває різна. Вона може включати витрати за користування іпотечним житловим кредитом, благодійні внески неприбутковим організаціям, витрати за навчання та багато інших витрат. Повний перелік витрат, за які можна отримати податкову знижку, визначається пунктом 166.3. статті 166 Податкового кодексу України.

За даними Державної податкової служби, приміром,  у 2019 зі 147,3 тисячі громадян, які звернулися за податковою знижкою, 80% громадян хотіли отримати знижку саме за витрати на навчання, й у 2020 році держава компенсувала 216,3 млн грн плати за контрактну форму навчання 77,4 тисяч українців. Тобто саме знижка за витрати на оплату навчання користується найбільшою популярністю. Але з цих статистичних даних можна зробити висновки, що громадяни порівняно мало користуються своїм правом на податкову знижку. Припускаємо, що частина громадян або зовсім не знають про таке право, або не знають, як саме можна отримати податкову знижку. Як пише “Економічна правда”, у 2018-2019 навчальному році на контрактній формі навчання у вітчизняних закладах вищої освіти навчалося до 800 тисяч студентів, проте за податковою знижкою звернувся лише кожен сьомий із них.

 

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗА НАВЧАННЯ

Право на податкову знижку за навчання мають здобувачі освіти, батьки здобувачів освіти або їх усиновлювачі, чоловік або дружина здобувача освіти, які є громадянами України та платниками податків. 

Офіційне видання Державної фіскальної служби України зазначає, що податкову знижку можна отримати незалежно від того, в державному, комунальному, корпоративному чи приватному закладі освіти ви або ваш родич першого ступеня споріднення отримуєте освітні послуги.

Знижка на навчання надається за оплату освітніх послуг в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, але це має бути вітчизняний заклад освіти (підпункт 166.3.3. статті 166 Податкового кодексу України).

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата (підпункт 166.4.2. статті 166 Податкового кодексу України). Тобто отримати податкову знижку може лише фізична особа, яка отримує офіційно заробітну плату і платить із неї загальнодержавний податок на доходи. Приватний підприємець отримати податкову знижку не може. Це визначено, зокрема, й підпунктом 14.1.170. статті 14 Податкового кодексу України).

Податкова знижка надається виключно фізичній особі, яка має ідентифікаційний код та фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, але офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті (підпункт 166.4.1. статті 166 Податкового кодексу України).

 

ЯК НАДАЄТЬСЯ ПОДАТКОВА ЗНИЖКА ЗА НАВЧАННЯ

Податкова знижка надається у поточному році за наслідками попереднього звітного податкового року, тобто календарного року (пункт 166.1.1. статті 166 Податкового кодексу України). Для цього необхідно включно до 31 грудня наступного за звітним податкового року подати річну декларацію. 

У декларації вказуються, зокрема, підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум. Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа. (підпункт 166.1.2. статті 166 Податкового кодексу України). 

Із формами та порядком  заповнення і подання податкової декларації можна ознайомитися тут.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (підпункт  166.4.3. статті 166 Податкового кодексу України)

Тобто, щоб отримати податкову знижку за навчання за 2020 рік, включно до 31 грудня 2021 року ви маєте подати декларацію за витрати за 2020 рік, й держава компенсує вам частину витрат. Якщо ви подасте у 2022 році декларацію на податкову знижку на навчання за 2020 рік, ви вже не маєте права її отримати. Тобто скористатися знижкою за витрати за минулий рік можна лише впродовж того року, який є зараз.

Податкова знижка на навчання складає 18% від витрачених у попередньому податковому році коштів, тобто від вартості навчання.

 

ЯК ПОРАХУВАТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ

Для цього необхідно всю вашу заробітну плату за рік помножити на 0,18% (оскільки знижка від податку складає 18%) – так ви порахуєте, скільки податку заплатили із заробітної плати. Від зарплати за рік відняти плату за навчання за рік та отриману суму потрібно помножити на 0,18%. Далі цю отриману суму слід відняти від суми податку із заробітної плати. Так ви дізнаєтеся, скільки грошей вам має повернути держава за оплату освітніх послуг.

Наприклад, за рік ви отримали заробітну плату умовно кажучи 120 000 грн. 

Тобто за рік із такої вашої заробітної плати ви заплатили 21 600 грн податку (120 000 * 0,18 = 21 600). За навчання ви заплатили, умовно кажучи, 25 000 грн. Отже, (120 000 – 25 000)*0,18% = 17 100.  Далі 21 600 – 17 100 = 4 500. Тобто за такої річної зарплати та плати за навчання держава мала б повернути вам 4 500 грн. (розрахунок орієнтовний) 

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ

За даними  Державної податкової служби України, для оформлення податкової знижки на навчання потрібні такі документи:

 • декларація про майновий стан і доходи;
 • копія паспорта особи, яка подає декларацію;
 • копія ідентифікаційного коду особи, яка подає декларацію;
 • копія паспорта/ свідоцтва про народження здобувача освіти;
 • довідка із закладу освіти про період навчання, кількість навчальних місяців, в звітному (календарному) році та суми сплачених коштів за вказаний період;
 • копії квитанцій та/або платіжних доручень сплачених за навчання в звітному періоді;
 • довідка про заробітну плату (форма – 3) за звітний період, з обов’язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги, якщо є;
 • довідка про склад сім’ї з органу місцевого самоврядування;
 • копія документу із зазначенням реквізитів для перерахування коштів;
 • заява на перерахування коштів;
 • копія договору про навчання у відповідному закладі освіти. 

Копії зазначених у підпункті 166.2.1 статті 166 документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку (пункт 166.2.2. статті 166 Податкового кодексу України).

Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Сума, що має бути повернута платнику податку як знижка на навчання, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації (підпункт 179.8. статті 179 Податкового кодексу України).