Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надання, умов та формули розподілу освітньої субвенції на 2024 рік. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 року № 245 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 27 грудня 2017 р. № 1088 оприлюднена на урядовому сайті. 

За даними МОН, обсяг освітньої субвенції у 2024 році становить 103,2 млрд грн, що на 15,7 млрд грн більше, ніж у 2023 році. 

Про те, що змінилося загалом та якщо порівнювати норми щодо розподілу освітньої субвенції з 2023 роком – докладно читайте у нашій публікації:

 • зміни в підставах розподілу обсягу освітньої субвенції
 • зміна коефіцієнта освітньої субвенції
 • зміни у використанні залишків освітньої субвенції
 • заклади загальної середньої освіти, що більше не фінансуватимуться з освітньої субвенції
 • зміни щодо отримання субвенції приватними закладами освіти
 • перерахування субвенції місцевим бюджетам населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
 • зміна суми оплати простою педагогічних працівників закладів освіти та ІРЦ
 • зміна коефіцієнтів приведення кількості годин навчального плану на 2024 рік
 • розрахункова наповнюваність класів учнями залишилася такою ж
 • зміни в термінології.

Очікуємо оприлюднення оновлених Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами на сайті https://zakon.rada.gov.ua/.

ЗМІНИ В ПІДСТАВАХ РОЗПОДІЛУ ОБСЯГУ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

Раніше розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснювався на підставі контингенту учнів року, що передує плановому бюджетному періоду:

 

2023 2024
 • усіх типів закладів загальної середньої освіти на 5 вересня; 
 • які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної або комунальної власності на 1 січня року;
 • контингенту студентів, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у закладах фахової передвищої освіти, коледжах державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб та згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” передані для фінансового забезпечення з місцевих бюджетів, та комунальної власності – на 1 жовтня року. 
Розподіл для всіх зазначених груп учнів та студентів здійснюється на підставі контингенту станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду.

 


ЗМІНА КОЕФІЦІЄНТА ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

 

2023 2024
У 2023 році до обсягу освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів застосовувався коефіцієнт 0,9 (також без урахування обсягів освітньої субвенції обласним бюджетам, передбачених на оплату простою).  Пункт 8 оновленої Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (далі – Формула) визначає, що у 2024 році до обсягу освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів та приватних закладів загальної середньої освіти (без урахування обсягів освітньої субвенції обласним бюджетам, передбачених на оплату простою педагогічних працівників) застосовується коефіцієнт 0,89.

 

Тобто маємо несуттєве, але все ж зменшення коефіцієнта. Зменшення 0,89 не стосується освітньої субвенції, яка виділяється на оплату простою.


ЗМІНИ У ВИКОРИСТАННІ ЗАЛИШКІВ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

Видатки, на які можуть спрямовуватися залишки освітньої субвенції, визначені у пункті 3  Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі – Порядку). 

Загалом потреби, на які можуть спрямовуватися ці видатки, залишаються такими ж, як і у минулі роки. Але, крім того, тепер залишки освітньої субвенції можна спрямовувати не лише на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані, об’єднані чи реорганізовані, а й на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які вже оптимізовані, об’єднані чи реорганізовані.

Важливо! Звертаємо увагу, що тепер залишки освітньої субвенції більше не можна використовувати на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію, вивезення, переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Окремо зазначимо, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 року № 245, місцеві державні адміністрації більше не мають враховувати під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

Важливо, що тепер, відповідно до пункту 20 оновленого Порядку, Казначейство інформує щомісяця до 15 числа МОН та Мінфін про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, а також касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, проведені за залишки субвенції, збережені на рахунках відповідних місцевих бюджетів (окремо за загальним і спеціальним фондом), за формою, розробленою Мінфіном і погодженою з Казначейством.


ЯКІ ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ БІЛЬШЕ НЕ ФІНАНСУВАТИМУТЬСЯ З ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

Раніше за кошти субвенції не здійснювалося з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становила менш як 25 осіб. 

Тепер, крім таких закладів, з 1 вересня 2025 року за кошти субвенції не здійснюватиметься фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менш як 45 осіб, з 1 вересня 2026 року й тих, у яких менш як 60 осіб. Ці зміни визначені пунктом 10 оновленого Порядку.


ЗМІНИ ЩОДО ОТРИМАННЯ СУБВЕНЦІЇ ПРИВАТНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

З’явилися додаткові умови, яких мають дотримуватися приватні заклади загальної середньої освіти, щоб отримувати освітню субвенцію. Таку субвенцію, відповідно до пункту 2 Порядку, вони могли отримувати якщо:

 • мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти;
 • розпочали провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти до 1 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду;
 • щодо  них не порушено справи про банкрутство та не прийнято рішення про визнання їх банкрутом;
 • вони не перебувають у стадії ліквідації.

Тепер, крім зазначених вимог, для того, щоб отримати цю субвенцію, приватні заклади мають звернутися до відповідного розпорядника субвенції з наміром отримувати таку субвенцію. 

Також приватні заклади, які розпочали провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти до 1 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду, мають подати дані про початок їх освітньої діяльності до програмно-апаратного комплексу “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту”, і ці дані мають бути відображені в АІКОМ.

Місцеві ради мають право перерозподіляти у межах відповідного місцевого бюджету обсяг субвенції між відповідними типами закладів та установ освіти (крім субвенції, розрахованої для приватних закладів загальної середньої освіти), що визначені у статті 103-2 Бюджетного кодексу України, для забезпечення в повному обсязі обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам.

Встановлено терміни розподілу та умови перерозподілу освітньої субвенції облдержадміністраціями для приватних закладів освіти. Тепер обласні та Київська міська держадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовується приватним закладам загальної середньої освіти, між бюджетами територіальних громад та районів м. Києва пропорційно контингенту учнів таких закладів, який застосовується для розрахунку обсягу субвенції, протягом І кварталу. А за результатами щоквартального аналізу у разі зміни контингенту учнів приватних закладів загальної середньої освіти на більш як 10% обласні та Київська міська держадміністрації починаючи з наступного кварталу здійснюють перерозподіл обсягу субвенції, що спрямовується приватним закладам загальної середньої освіти, між бюджетами територіальних громад та районів м. Києва пропорційно фактичному контингенту учнів таких закладів.


ПЕРЕРАХУВАННЯ СУБВЕНЦІЇ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, НА ТЕРИТОРІЇ ЯКИХ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТИМЧАСОВО НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬ СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ

Раніше перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення”, Казначейством не здійснювалося, крім місцевих бюджетів, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства.

Тепер немає чітко визначених переліком населених пунктів, куди не здійснюється перерахування субвенції. Перерахування субвенції місцевим бюджетам населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, Казначейством не здійснюється, крім місцевих бюджетів, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства. 


ЗМІНА СУМИ ОПЛАТИ ПРОСТОЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ІРЦ

У 2023 році освітня субвенція в частині оплати простою, що передбачається обласним бюджетам, дорівнювала добутку 2/3 посадового окладу вчителя вищої категорії з підвищенням та кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій в області, збільшеного на 22% нарахування єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати.

У 2024 році збільшено суму оплати простою. Пункт 6 оновленої Формули визначає, що освітня субвенція в частині оплати простою педагогічних працівників закладів освіти, що передбачається обласним бюджетам, дорівнює добутку 2/3 посадового окладу вчителя вищої категорії з підвищенням, але тепер – з урахуванням оплати днів відпустки виходячи із середньомісячної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та, як і було раніше, кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій в області, збільшеного на 22% нарахування єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати. 

У пункт 6 оновленої Формули додано, що освітня субвенція в частині оплати простою педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, що передбачається обласним бюджетам, дорівнює добутку 2/3 посадового окладу семи фахівців та директора інклюзивно-ресурсного центру з підвищенням з урахуванням оплати днів відпустки виходячи із середньомісячної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та кількості інклюзивно-ресурсних центрів, в яких оголошено простій в області, збільшеного на 22% нарахування єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати. 

Пункт 16 оновленого Порядку визначає, що облдержадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовується на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів територіальної громади, в яких оголошено простій, між бюджетами територіальних громад на підставі даних про фактичну кількість таких педагогічних працівників.


ЗМІНА КОЕФІЦІЄНТІВ ПРИВЕДЕННЯ КІЛЬКОСТІ ГОДИН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 2024 РІК

Звертаємо увагу, що як і у 2023 році у 2024 році обсяг освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів визначається без урахування додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо для учнів, які здобувають загальну середню освіту у початкових школах, гімназіях, ліцеях, закладах спеціалізованої освіти (мистецьких, спортивних, військових (військово-морських, військово-спортивних), наукових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою), крім учнів спеціальних класів та класів з вечірньою формою здобуття освіти у таких закладах. Це визначає пункт 7 оновленої Формули.

Але змінилися коефіцієнти приведення кількості годин навчального плану на 2024 рік, з якими ви можете ознайомитися в таблиці нижче.

 

Група учнів* 2023  2024
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають базову середню освіту 1,36 1,422
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають профільну середню освіту 1,52 1,543
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають початкову освіту 1,44 1,565
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають базову середню освіту 1,44 1,565
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають профільну середню освіту 1,44 1,565
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи III, які здобувають базову середню освіту 1,44 1,565
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи III, які здобувають профільну середню освіту 1,44 1,565
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи IV 0,92 1
коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи V 1,98 2,152
коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи VI 4,4 4,783
коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи VII 6,6 7,174
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи VIII 1,12 1,217
коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для студентів групи XІ 1,2 1,304

З роз’ясненням, хто належить до кожної групи учнів та студентів, можна ознайомитися в пункті 1 оновленої Формули.


РОЗРАХУНКОВА НАПОВНЮВАНІСТЬ КЛАСІВ УЧНЯМИ ЗАЛИШИЛАСЯ ТАКОЮ Ж

Як і у 2024 році для бюджетів територіальних громад застосовується розрахункова наповнюваність класів учнями групи I (учні, які здобувають загальну середню освіту у початкових школах, гімназіях, ліцеях, закладах спеціалізованої освіти (мистецьких, спортивних, військових (військово-морських, військово-спортивних), наукових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою), крім учнів спеціальних класів та класів з вечірньою формою здобуття освіти у таких закладах), визначена для них на 2022 бюджетний рік. Це встановлює пункт 5 оновленої  Формули.

Звертаємо увагу, що відбулися зміни щодо груп учнів, які використовуються у формулі. Було уточнено, які учні належать до групи IX. Тепер це учні, які здобувають загальну середню освіту у приватних початкових школах, гімназіях, ліцеях, закладах спеціалізованої освіти, крім учнів спеціальних класів у таких закладах, що виявили намір отримувати освітню субвенцію, та учнів приватних закладів освіти з кількістю учнів у закладі менш як 25 (крім початкової школи). 

Також було додано та виокремлено ще одну групу учнів. Це учні групи Х — учні, які здобувають загальну середню освіту у приватних спеціальних школах та спеціальних класах приватних закладів загальної середньої освіти, що виявили намір отримувати освітню субвенцію, крім учнів приватних закладів освіти з кількістю учнів у закладі менш як 25 (крім початкової школи). Відповідно додано коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності групи учнями групи Х, що становить 3,056.

Додано розрахункову наповнюваність для груп учнів ІХ та Х. Вона становить для учнів групи ІХ для усіх бюджетів, яким передбачається надання освітньої субвенції, — 27,5, а для учнів групи Х для усіх бюджетів, яким передбачається надання освітньої субвенції, — 9.


ЗМІНИ В ТЕРМІНОЛОГІЇ

Додано значення в розумінні формули освітньої субвенції терміну “кількість інклюзивних класів”.

Кількість інклюзивних класів — розрахункова кількість інклюзивних класів виходячи з не менше двох учнів (учениць) з особливими освітніми потребами одного року навчання у такому класі одного закладу освіти (крім випадків, коли в закладі освіти навчається тільки один такий учень (учениця) одного року навчання або фактична кількість класів одного року навчання є меншою) (пункт 1 оновленої  Формули).

Фото: freepik