Достовірна статистика – дуже важливе джерело інформації для виявлення проблем у будь-якій сфері суспільного життя та пошуку шляхів їх розв’язання, формування належної державної та місцевої політики і забезпечення прав, зокрема прав учасників освітнього процесу. 

Не володіючи інформацією про точну кількість закладів освіти, які функціонують, закладів, які планується реорганізувати, здобувачів освіти, кількість класів кожного року навчання, працівників закладів освіти, неможливо раціонально виділити та розподілити кошти з державного бюджету, субвенції, розподіляти кошти місцевих бюджетів. А фінансування та ефективність використання коштів мають одні з найважливіших значень для того, щоб забезпечувати  якісну освіту та права учнів, батьків, вчителів. Адже достатнє фінансування – це здорове харчування учнів, теплі класи, обладнані всім необхідним, відсутність поборів із батьків, достатня кількість підручників. А цього неможливо досягнути, не спрогнозувавши, скільки грошей потрібно на утримання одного учня або скільки учнів навчатиметься у 8 класі через 3 роки. 

Ми вже неодноразово звертали увагу на те, що з освітньою статистикою в Україні, на жаль, чимало проблем, бо особисто зіткнулися з цими проблемами, приміром, коли намагалися знайти статистику (якої не виявилося) про кількість вакцинованих педагогів у кожній області, перевірити дані про кількість закладів освіти.  Не було і немає повноцінних досліджень про освітні втрати здобувачів освіти під час дистанційного навчання.

Але все ж є багато корисних джерел освітньої статистики, які дозволяють знаходити прогалини, робити висновки про проблеми й позитивні зміни у цій сфері, працювати над вирішенням проблем та відстоювати власні права. Минулого разу ми писали, де батькам шукати інформацію про заклад освіти: ПОСИЛАННЯ. Сьогодні підготували добірку таких ресурсів із важливими та цікавими освітніми даними, зокрема, про середні видатки на одного учня, закупівлі закладів освіти, залишки освітньої субвенції тощо для освітніх управлінців та всіх, кого цікавить освітня статистика.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ОСВІТНЬОЇ СТАТИСТИКИ

  • Інтерактивний аналітичний інструмент Міністерства фінансів України – «дашборд». На сайті Мінфіну ви можете ознайомитись із двома видами дашбордів – про бюджетні видатки на загальну середню та вищу освіту. Видатки на одного здобувача освіти у школі залежать, зокрема від кількості закладів освіти в області, ОТГ, кількості здобувачів освіти та працівників, фінансової спроможності областей, громад та засновника закладу освіти, від того, сільська це місцевість, чи міська тощо. Дашборд надає узагальнені дані видатків на одного учня по країні, а також загальні шкільні видатки та видатки на 1 учня по кожній області, по кожній школі у певній територіальній громаді. Для цього дашборд знайомить також із кількістю закладів, учнів, наповнюваністю класів та кількістю учнів на одного вчителя, кількістю непедагогічного персоналу та педагогічних працівників пенсійного віку. Крім цього у дашборді ви знайдете інформацію про середній рівень результатів ЗНО по областях тощо. 

Таку інформацію можна знайти у дашбордах за 2018, 2019 та 2020 роки на сайті Мінфіну. Проте незрозумілим залишається, загальна сума яких видатків – з державного бюджету, лише з місцевого бюджету, чи і з державного, і з місцевого бюджету враховуються у дашборді.

Практично аналогічний дашборд видатків на вищу освіту, але він надає інформацію про заклади по областях і відповідно інформує про видатки по загальному фонду бюджету (держзамовлення) та по спецфонду бюджету (кошти за надання платних послуг) й надає окрему статистику по студентах, які навчаються за держзамовленням, та студентах-контрактниках.

 

СТАТИСТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ 

Заклади освіти – це насамперед не фінанси, а люди, які здобувають там освіту і працюють. Вище ми вже зазначали, чому так важливо знати загальну кількість учнів, педагогічних та непедагогічних працівників тощо. Наводимо джерела, де можна знайти таку статистику.

  • Єдина державна електронна база з питань освіти містить реєстр суб’єктів освітньої діяльності з інформацією про заклади: вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти). 
  • Сайт Державної служби статистики України: тут ви знайдете інформацію про загальну кількість закладів загальної середньої освіти, починаючи з 1990 року, кількість учнів, зокрема, у денних та вечірніх (змінних) закладах, випускників, які отримали свідоцтво про базову та повну середню освіту, кількість вчителів. Також – про кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учнів у таких закладах, кількість зарахованих на навчання та випускників, про кількість закладів вищої освіти та здобувачів освіти в них та про інші заклади освіти. Щоб знайти цю інформацію, необхідно зайти в розділ сайту “Статистична інформація” та обрати “Освіта” у стовпці про демографічну та соціальну статистику. Статистика надається за даними МОН.
  • Інформаційні бюлетені МОН розміщуються на сайті Інституту освітньої аналітики, у яких можна ознайомитися зі статистикою щодо найрізноманітніших освітніх тем та проблем. Це, зокрема відомості по кожній області про кількість дітей шкільного віку, чисельність і склад педагогічних працівників тощо. Крім закладів загальної середньої таку інформацію також можна знайти про санаторні, спеціальні та позашкільні заклади освіти. Також тут ви знайдете бюлетені про матеріально-технічне забезпечення закладів.
  • Зведені форми статистичної звітності ЗЗСО також можна знайти на вебсайті Інституту освітньої аналітики 
  • Інформаційно-аналітичні збірники у сфері освіти, які готує Інститут освітньої аналітики, за результатами діяльності закладів освіти у навчальному році. У збірниках представлено статистично-аналітичні матеріали щодо особливостей функціонування системи освіти в Україні: 

“Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність” інформаційно-аналітичний збірник за 2020/2021 н.р.

 “Освіта в україні: виклики та перспективи” інформаційно-аналітичний збірник за 2019/2020 н. р.

  • Дашборд Ради національної безпеки і оборони  України (сформований на основі даних Міністерства охорони здоров’я України) наводить загальну кількість працівників сфери освіти, які зробили щеплення першою та другою дозою вакцини в кожній області. Для того, щоб переглянути ці дані необхідно в лівому стовпчику обрати “Розподіл – за цільовою групою”. Як тільки Ви клікатимете клавішею миші на обраний регіон України, буде подаватись інформація про рівень щеплення  різних цільових груп, зокрема працівників сфери освіти.

РЕЄСТРИ ДОКУМЕНТІВ 

Як зазначено на вебсайті МОН, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти міститься наступні реєстри:

Пам’ятайте, що, знаючи джерела освітньої статистики та володіючи статистичними фактами, ви підвищуєте шанси успішно захистити свої права.