Соціально-емоційні навички важливі для розвитку та нормального життя кожної людини. За даними дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку “Підтримка соціального та емоційного добробуту учнів-біженців з України у країнах, що їх приймають”, соціальне та емоційне навчання (СЕН) допомагає учням розвивати навички сприйняття власних емоцій та вчитися конструктивно ними керувати, розуміти почуття та поведінку інших людей, будувати здорові стосунки співпраці з іншими людьми та адаптуватися до змін у все більш невизначеному світі. 

Дослідження показали, що соціальне та емоційне навчання може полегшити академічне навчання учнів, бо допомагає учням почуватися у безпеці та відчувати свої можливості, здібності, а в майбутньому – сприятиме результатам працевлаштування та загальному задоволенню життям.

У “старій” школі не приділялася достатня увага розвитку соціально-емоційних навичок учнів. Нова українська школа ставить за основу розвиток людини та формування у неї практичних навичок, умінь і компетентностей, які знадобляться у житті, а не зазубрювання знань і закладає необхідність СЕН. Так, стаття 12 Закону України “Про освіту” визначає, що спільними для розвитку всіх компетентностей є, зокрема:

  • уміння висловлювати власну думку усно і письмово
  • критичне та системне мислення
  • творчість
  • ініціативність
  • вміння конструктивно керувати емоціями
  • здатність співпрацювати з іншими людьми.

Але наразі не вистачає системних підходів для впровадження СЕН у закладах освіти. Тому для більш ефективного проведення реформи освіти в Україні, зокрема впровадження в освітній процес соціально-емоційного навчання та його розвитку 28 червня під час Національного EdCamp ВОЛЯ-2023 освітній омбудсмен України разом із 12  сторонами-органами державної влади та громадськими організаціями уклали Меморандум про взаєморозуміння та взаємну підтримку у формуванні соціально-емоційних навичок у дітей і молоді.

Укладення цього меморандуму – важливий крок. Адже Сторони зосередяться на спільній розробці політики у сфері розвитку та впровадження СЕН дітей і молоді в освітній процес, зокрема на:

  • оновленні державних стандартів освіти, професійних стандартів для запровадження СЕН в закладах освіти
  • підтримці й здійсненні національних і міжнародних досліджень щодо розвитку соціально-емоційних навичок у здобувачів освіти, зокрема, міжнародного Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН), урахування їх результатів у формуванні освітньої політики
  • підтримці та забезпеченні співпраці з європейськими й світовими освітніми та дослідницькими структурами, які займаються питаннями розвитку соціально-емоційних навичок.

Серед підписантів Меморандуму: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яку представляв директор із питань освіти та навичок та спеціальний радник із питань освітньої політики Генерального секретаря ОЕСР Андреас Шляйхер, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Консультативна рада з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, Міністерство освіти і науки України,  Державна служба якості освіти,  Український центр оцінювання якості освіти України, Український інститут розвитку освіти, Інститут проблем виховання НАПН України, громадська організація «ЕдКемп Україна» (Національний центр Дослідження соціально-емоційних навичок), громадська спілка «РЕ:ОСВІТА», громадська організація «Безбар’єрність».