Вступна кампанія триває, абітурієнти продовжують створювати електронні кабінети та подавати заяви для здобуття різних рівнів та ступенів освіти.

Частина вступників має право на вступ за спеціальними умовами, але в абітурієнтів та їхніх батьків виникає багато запитань щодо того:

 • хто має право вступати за спеціальними умовами;
 • що передбачають спеціальні умови вступу;
 • які документи необхідно для реєстрації умов;
 • як та коли зареєструвати спеціальні умови вступу.

ОСОБИ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО ВСТУПАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ

Перелік осіб, що мають спеціальні умови для вступу, визначається відповідними Порядками вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це такі абітурієнти:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (для вступу до закладів фахової передвищої освіти); 
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) (для вступу до закладів вищої освіти); 
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надане право вступати без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема з тих, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України; 
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або переселилися з неї після 01 січня 2022 року (для закладів вищої освіти); 
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року (для закладів фахової передвищої освіти);
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа; 
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 
 • особи, один із батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (зникли безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби; 
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2); 
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для закладів фахової передвищої освіти;
 • діти осіб ( а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для закладів вищої освіти;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей);
 • іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців (для закладів фахової передвищої освіти);
 • вступники на основі базової середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим розділу 8 відповідного Порядку після завершення прийому документів, але не пізніше 30 вересня (для закладів фахової передвищої освіти);
 • вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим розділу 8 відповідного Порядку, після завершення прийому документів, але не пізніше 31 жовтня (для закладів фахової передвищої освіти).

Лише до закладів вищої освіти на спеціальних умовах можуть вступати також такі абітурієнти:

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти (РЦОЯО) відмовили в реєстрації для участі у 2022 році в НМТ
 •  через неможливість створити особливі умови (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», що завірений підписом секретаря регламентної комісії при РЦОЯО і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при РЦОЯО);
 • особи, яким Український центр оцінювання якості освіти відмовив у створенні спеціальних умов для НМТ через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення);
 • вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО;
 • абітурієнти, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і науки України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць; 
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 – 5 розділу 8 Порядку і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»);
 • військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби (у разі наявності підтверджувальних документів) під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних 45 підрозділах закладів вищої освіти беруть участь у конкурсному відборі за результатами тільки фахового іспиту.

Звертаємо увагу, що ми надали перелік осіб, які можуть вступати на спеціальних умовах. Але докладно ознайомитися, за якою саме спеціальною умовою – індивідуальна усна співбесіда, творчий конкурс, квота-1, квота-2, переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, може вступати абітурієнт певної категорії, можна у розділі 8 Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році та розділі 8 Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році.

 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році

Спеціальні умови вступу до закладів фахової передвищої освіти визначаються Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році.

Спеціальними умовами для здобуття вищої освіти на основі:

– повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу; 
 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, квотою-2; 

– молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра є:

 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість НМТ;

– бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є

 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;

-за кошти державного або місцевого бюджету на основі повної загальної середньої освіти є: 

 • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення; 
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у випадках, передбачених Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію (пункт 1 розділ 8 Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році).

Спеціальними умовами для фахового молодшого бакалавра на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням є

 • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію (пункт 1 розділ 8 Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році).

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ

 • Зібрати необхідні для реєстрації пільги документи:
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту або вказати в заяві серію та номер;
 • документ (и), що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

З переліком необхідних документів, що підтверджують спеціальні умови вступу для відповідної групи абітурієнтів, можна ознайомитися тут.

 • Зареєструвати електронний кабінет вступника зі спеціальними умовами вступу 

Для реєстрації особистого електронного кабінету вступник має звернутися до закладу освіти, до якого планує вступати, або одного із найближчих до нього закладів вищої (фахової передвищої) освіти, щоб Приймальна комісія цього закладу створила в ЄДЕБО картку фізичної особи та додала до неї дані документа, що підтверджує право на спеціальні умови вступу зі сканованою копією цього документа. Тобто, щоб зареєструвати свою спеціальну умову вступу, абітурієнту не обов’язково звертатися лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви на вступ. 

Про це зазначено у листа МОН від 04 липня 2022 р. № 1/7403-22 “Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років”.

Для обліку вступників, які мають спеціальні умови для участі у конкурсному відборі, в розділі ЄДЕБО «Фізичні особи» реалізовано модуль «Особи зі спеціальними умовами вступу”. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права) (пункт 1 розділ 8 Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році та пункт 2 розділу 8 Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році).

Приймальна комісія будь-якого закладу вищої (фахової передвищої) освіти, завантажить до Модуля необхідну інформацію, зокрема, витяг із реєстру територіальної громади (зокрема, сформованого на вебпорталі «ДІЯ») або довідку про реєстрацію місця проживання, а також внесе до Модуля інформацію та скановані документи, які підтверджують право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі. 

У вищезазначеному листі МОН від  04 липня 2022 р. № 1/7403-22 зазначається, що водночас, враховуючи проблеми з транспортним сполученням в районах, наближених до зони проведення активних бойових дій, МОН рекомендує Приймальним комісіям закладів освіти на період воєнного стану розглядати та підтверджувати спеціальні умови участі у конкурсному відборі на підставі сканованих копій документів, надісланих електронною поштою з накладеним на відповідні файли кваліфікованим електронним підписом вступника або одного з батьків (опікунів), з подальшим внесенням визначеної інформації до ЄДЕБО. 

Звертаємо увагу, що скановані копії документів осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, необхідно надсилати до одного із закладів, до якого планується вступ. 

У листі МОН наголошується на неприпустимості відмови вступникам у зверненні до консультаційного центру та внесенні відповідної інформації до Модуля з причини неподання заяви на вступ до відповідного закладу вищої (фахової передвищої) освіти.

КОЛИ ЗАРЕЄСТРУВАТИ СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ

Звертаємо увагу, що дати початку та завершення реєстрації особистого електронного кабінету різняться залежно від здобутого рівня освіти. 

Тому абітурієнту потрібно розраховувати терміни для реєстрації пільги, електронного кабінету, вступних випробувань та подання заяв.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти: реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочалися 01 липня. Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня, але закінчується 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів; о 18:00  23 серпня – для осіб, які складали творчі конкурси в період з 01 по 18 липня (пункт 1 розділу 5 Порядку). Докладніше також тут.

Для здобуття фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочалася 1 липня, прийом заяв для вступу за індивідуальною усною співбесідою, творчим конкурсом триває з 14 липня до 5 серпня (пункт 2, розділ 5 Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році). Докладніше також дивіться тут.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти: реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня. Прийом заяв та документів для вступу за індивідуальною усною співбесідою розпочинається 16 серпня і закінчується 23 серпня. Для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти – розпочинається 16 серпня, а закінчується 15 вересня (пункт 4 розділу 5 Порядку). Докладніше з термінами вступної кампанії можна ознайомитися тут.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня, прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 18:00 23 серпня (пункт 3, розділ 5 Порядку). Більше про терміни вступної кампанії також на сайті ЄДЕБО тут.

 

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».