У дитсадку, школі чи іншому закладі освіти дитина проводить значну частину дня, тому дуже важливою є організація щоденного харчування в закладах освіти. Більшість батьків самостійно сплачують за харчування дитини. Водночас є категорії дітей, які мають право на безоплатне або частково платне харчування. Коли значна частина закладів освіти розпочали очну роботу в умовах воєнного стану, знову стало актуальним питання права на пільги для харчування. 

На нашому сайті читайте роз’яснення: 

 • хто має право на безоплатне харчування в закладах освіти:

– категорії дітей, яким гарантується безоплатне харчування на державному рівні;

– категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування за рішенням органів місцевого самоврядування; 

– зменшення плати за харчування для окремих категорій дітей.

 • хто має забезпечувати безоплатним харчуванням
 • які документи необхідно подавати батькам або особам, що їх замінюють, щоб отримати пільги на харчування. 

 

ХТО МАЄ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНЕ ГАРЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ

Категорії дітей, яким гарантується безоплатне харчування на державному рівні

Право на безоплатне харчування мають наступні категорії дітей, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти:

 • діти-сироти; 
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);
 • діти з малозабезпечених сімей (тобто сімей, які з поважних або незалежних від них причин, мають середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї) та сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
 • діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (частина 3 статті 56 Закону України “Про освіту”), зокрема:
 • діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
 • сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також інші сім’ї. Докладно – у статтях 10 та 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Відповідно до пункту 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, право на безоплатне харчування мають також:

 • діти – внутрішньо переміщені особи;
 • діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування за рішенням органів місцевого самоврядування 

Також безоплатно харчуватися мають право й діти інших категорій, визначених законодавством. Крім перерахованих вище категорій дітей, яким на законодавчому рівні встановлено державні пільги на харчування, органи місцевого самоврядування відповідним рішенням можуть визначати також і інші категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування (частина 3 статті 56 Закону України “Про освіту”). Наприклад, за рішенням місцевих рад, в окремих територіальних громадах пільги на безоплатне харчування можуть отримувати також діти захисників та захисниць України, які захищають Україну під час повномасштабної війни, але не мають статусу учасника бойових дій або які не зареєстровані за територією проживання, на якій зареєстрована дитина (рішення Київської міської ради від 23.03.2023 р.). 

Досить часто місцеві органи влади встановлюють безоплатне харчування для учнів 1-4 класів. 

Дізнатися про пільги ви можете, звернувшись до органів управління освітою (відділів, управлінь, департаментів освіти) територіальної громади. 

Зменшення плати за харчування для окремих категорій дітей 

Також законодавством визначаються обставини, за яких для батьків може зменшуватися розмір плати за харчування. 

Наприклад, розмір плати за харчування в закладах дошкільної освіти зменшується на 50% для батьків,  у сім’ях яких троє і більше дітей. При зменшенні   на   50 %   батьківської  плати  за харчування  дітей  у закладах дошкільної освіти  нарівні  з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки,  які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також  діти,  на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх  батьківських  прав,  засудженням  до  позбавлення волі,  включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо (пункт 2.3 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах).

 

ХТО МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ БЕЗОПЛАТНИМ ХАРЧУВАННЯМ

Основним документом, який регулює харчування дітей у закладах освіти, є Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305.

Відповідно до пункту 4 цього Порядку, для перелічених у попередньому розділі категорій дітей саме засновник (засновники) закладів освіти забезпечують безоплатне гаряче харчування в державних і комунальних закладах освіти за кошти відповідних бюджетів відповідно до встановленого в закладі освіти режиму (кратності)  харчування. Кратність харчування – це скільки разів протягом дня діти організовано харчуються у закладі освіти. Це залежить від типу закладу освіти, віку здобувачів освіти, кількості годин перебування дитини в закладі освіти, наявності пільг. 

Рішення ж про надання пільг на харчування іншим категоріям дітей місцеві влади приймають у межах видатків місцевого бюджету.

Відповідно до законодавства кратність харчування в закладах освіти може становити:

Відповідальність за планування та організацію харчування в закладах освіти несе засновник (засновники), керівник відповідного закладу, а також постачальник (постачальники) харчових продуктів та/або послуг з харчування (пункт 11 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку). 

Режим харчування учнів, що проживають у сім’ях і харчуються за власні кошти, визначає керівник відповідного закладу освіти та медичний працівник, який перебуває в штаті такого закладу або закладу охорони здоров’я, що здійснює медичне обслуговування закладу освіти відповідно до заяви учнів чи їх батьків, з урахуванням функціональних можливостей їдальні (пункт 6 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість).

Заклади дошкільної освіти (дитячі садочки)

Відповідно до пункту 8 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, вартість харчування в закладах дошкільної освіти переглядають і встановлюють засновник (засновники) таких закладів щороку відповідно до норм харчування з урахуванням режиму харчування в закладі освіти. 

Відповідно до пункту 17 згаданого Порядку, в закладах дошкільної освіти режим харчування залежить від режиму роботи закладу. 

Вартість безоплатного гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, що провадять освітню діяльність на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти також встановлюють засновник (засновники) таких закладів щороку відповідно до норм харчування з урахуванням режиму (кратності) харчування.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших груп, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування коштом місцевого бюджету (частина 5 статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту”).

Заклади загальної середньої освіти (школи, гімназії тощо)

У закладах загальної середньої освіти денної форми навчання за рішенням педагогічної ради заклад може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10 – у повному обсязі; 15 – на половину вартості. Заклад загальної середньої освіти може прийняти рішення про звільнення у повному обсязі від плати за харчування не більш як 25% чисельності групи за списком учнів, які проживають у пришкільних інтернатах (пункт 5 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість).

Облік здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням, веде класний керівник/вихователь, який щодня (сьогодні на завтра) надає відповідну інформацію відповідальній особі та уточнює її зранку поточного дня (пункт 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку).

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ БАТЬКАМ, ОСОБАМ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, ЩОБ ОТРИМАТИ ПІЛЬГУ НА ХАРЧУВАННЯ

Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за бюджетні кошти здійснюється на підставі документів, що підтверджують таке право відповідно до законодавства (пункт 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку).

Для отримання пільги необхідно звернутися до керівництва закладу освіти з відповідною заявою та надати копію (ї) документів, що підтверджують пільги. Заклад освіти не має права вимагати для підтвердження пільги документи, які не передбачені законодавством.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання, документом, що підтверджує отримання пільги на харчування може бути рішення суду або місцевого виконавчого комітету про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування або рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною.

Для дітей з особливими освітніми потребами – це висновок інклюзивно-ресурсного центру. 

Для батьків дітей із малозабезпечених сімей та сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” підставою для звільнення від плати за харчування  є  довідка  про  призначення  такої  допомоги,  видана органами праці та соціального захисту (пункт 2.4 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах).

Для дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, залежно від ситуації (інвалідність одного з батьків, смерть, участь у бойових діях), це можуть бути відповідні посвідчення батьків (про інвалідність, набуту під час війни, посвідчення учасника бойових дій), довідка (про смерть або загибель, що підтверджує статус, довідка з військової частини). 

Для дітей-внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та рішення виконавчого комітету про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відповідно.

Для дітей із багатодітних сімей – копія посвідчення про надання статусу багатодітної сім’ї.

На сайтах місцевих рад можна знайти та ознайомитися з рішеннями щодо надання пільг на харчування, в яких зазначаються групи дітей, котрі мають право на пільги, та перелік документів, які необхідно подати для отримання пільги. Деякі місцеві ради, крім зазначених вище документів, для підтвердження пільг встановлюють також подання до закладу копії свідоцтва про народження дитини та довідки про склад сім’ї.