Обираючи заклад вищої чи фахової передвищої освіти, абітурієнту обов’язково слід перевірити, чи має цей заклад ліцензію на здійснення освітньої діяльності, тобто чи може заклад офіційно навчати студентів та видавати їм документи про освіту. Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України “Про вищу освіту”, освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти, закладами фахової передвищої освіти (з підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра та бакалавра) та науковими установами (з підготовки фахівців ступенів магістра та/або доктора філософії) на підставі ліцензій. Цю ліцензію видає Міністерство освіти і науки України. Без такої ліцензії заклад освіти не зможе видати диплом про завершення навчання. Тобто фактично студент навчатиметься у невизнаному закладі. 

Ліцензування визнає спроможність юридичної особи провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (стаття 1 пункт 15 Закону України “Про вищу освіту”). 

Тому дуже важливо, щоб у закладу освіти, який обрав абітурієнт, була ліцензія. Ознайомитися з ліцензією на право закладу освіти здійснювати освітню діяльність можна на сайті такого закладу. Адже кожен заклад освіти зобов’язаний, відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту”, оприлюднювати цю інформацію на своєму сайті. А якщо такої інформації на сайті закладу немає – це має насторожувати абітурієнта.

Водночас заклад освіти може мати ліцензію на здійснення освітньої діяльності, але не мати акредитації на ту чи іншу освітню програму, що може мати певні ризики для абітурієнта. Докладно про це поговоримо нижче.

Крім сайту закладу освіти перевірити ліцензію закладу вищої освіти можна на сайті Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) https://info.edbo.gov.ua/. Для цього на головній сторінці ЄДЕБО слід вибрати поле “Реєстр суб’єктів освітньої діяльності”, далі на карті або в переліку під картою потрібно обрати область, де знаходиться заклад освіти, який вас цікавить, та назву закладу вищої чи фахової передвищої освіти. Натиснувши на заклад, унизу, під загальною інформацією про заклад, ви побачите віконечко “Ліцензії ВО”, натиснувши на яке, в першій таблиці ви побачите освітні рівні вищої освіти, ліцензовані в закладі освіти.

ЩО ТАКЕ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Під час вступної кампанії кожен абітурієнт обирає цікаву йому освітню програму за омріяною спеціальністю, за якою здобуватиме вищу чи фахову передвищу освіту та має отримати відповідні кваліфікацію і документ про здобуття такої освіти.

Мовою законодавства освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма – це комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), які спрямовані на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної кваліфікації. Освітня програма може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати спеціалізації (пункт 17 статті 1 Закону України “Про вищу освіту”). 

Акредитація освітньої програми вищої освіти – це оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою щодо того, чи відповідає програма стандарту вищої освіти, чи спроможна виконувати вимоги стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми (пункт 6 розділ 1 Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти – далі – Положення 1).

Акредитація освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти – оцінювання освітньо-професійної програми закладу фахової передвищої освіти та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи (пункт 3 розділу 1 Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти – далі – Положення 2). 

ЧОМУ АБІТУРІЄНТУ ВАЖЛИВО ПЕРЕВІРЯТИ АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Акредитацію освітньої програми у вищій освіті здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО), а у фаховій передвищій освіті – уповноважена Державною службою якості освіти України (далі – ДСЯО) державна освітня установа. Ми не будемо описувати процедуру здійснення акредитації освітньої програми. Найважливіше, що тут потрібно знати абітурієнту, – це те, що акредитацію освітньої програми підтверджує відповідний сертифікат, на який потрібно звертати увагу, перевіряючи акредитацію. Але про це поговоримо нижче.

Загальна мета акредитації освітньої програми визначається зокрема, пунктом 5 розділу 1 Положення 1 та пунктом 2 розділу 1 Положення 2). Наводимо важливі для абітурієнта аргументи.

Акредитація засвідчує відповідність освітньої програми освітнім стандартам та її якість

Зараз в Україні діє досить багато закладів освіти, що надають вищу та фахову передвищу освіту, зокрема приватних. Закладами освіти розроблено багато освітніх програм, але не всі з них можуть бути якісними. А якість освітньої програми важлива для навчання абітурієнта. Адже освітня програма – це ті знання, а насамперед навички, які здобуває абітурієнт у процесі навчання. 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми вперше видається строком на п’ять років, а під час другої та наступних акредитацій – строком на 10 років. Строк дії рішення про умовну (відкладену) акредитацію становить 1 рік (пункт 3 розділ 3 Положення 1 та пункт 2 розділ 3 Положення 2). 

Освітня програма закладу вищої освіти має відповідати  стандарту вищої освіти або Національній рамці кваліфікацій. Адже, згідно з додатком до Положення 1, якщо відсутній затверджений стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, то програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. 

Якщо програма отримала акредитацію – це означає, що вона відповідає загальним критеріям якості освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Ці критерії для вищої освіти визначаються у Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а для фахової передвищої освіти – у Додатку 1 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти. 

Для розуміння, як ретельно перевіряються освітні програми, щоб отримати акредитацію, коротко наводимо ці критерії, а з їх докладним змістом можна ознайомитися у зазначених додатках.

Критерії оцінювання якості освітньої програми вищої освіти:

 • Проєктування та цілі освітньої програми
 • Структура та зміст освітньої програми
 • Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
 • Навчання і викладання за освітньою програмою
 • Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
 • Людські ресурси
 • Освітнє середовище та матеріальні ресурси
 • Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
 • Прозорість та публічність
 • Навчання через дослідження (звертаємо увагу, що цей критерій застосовується під час акредитації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти).

Критерії оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою у фаховій передвищій освіті:

 • Структура та зміст освітньо-професійної програми
 • Організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти
 • Організація освітнього процесу
 • Контрольні заходи, оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти та академічна доброчесність
 • Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми
 • Освітнє середовище та матеріальні ресурси
 • Внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми.

Акредитація освітньої програми – гарантія отримання диплома 

Акредитація освітньої програми надає можливість абітурієнту навчатися з гарантіями та отримати після закінчення навчання відповідний документ про освіту, який визнається державою та роботодавцями. Звертаємо увагу абітурієнтів, що диплом видається тільки якщо освітня програма акредитована та її сертифікат про акредитацію діє на момент випуску здобувачів освіти. Саме сертифікат про акредитацію дає право на видачу диплома за спеціальністю, що визначено частиною 7 статті 25 Закону України “Про вищу освіту”.

Траплялися випадки, коли студенти кілька років провчилися в закладі освіти, а потім не могли отримати диплом, тому що їх освітня програма виявилася не акредитованою. Тому це ще одна причина, чому акредитацію освітньої програми варто перевіряти.

При цьому слід враховувати, що на момент вступу абітурієнта акредитація може бути дійсною, а на момент випуску – вже закінчитися. Можлива така ситуація, чи ні – можна вирахувати, знаючи термін дії сертифіката про акредитацію освітньої програми. Якщо ж ви встановили, що акредитація на момент випуску може закінчитися – варто звернутися до закладу освіти або гаранта освітньої програми, щоб дізнатися, чи є гарантії продовження акредитації. Як це правильно зробити – поговоримо далі. Адже під час процедури акредитації можливі три варіанти: надання акредитації, надання умовної (відкладеної) акредитації (тобто на один рік), після чого акредитація може бути продовжена, а може бути не продовжена та відмова в акредитації. Також можлива ситуація, коли абітурієнт вступає на не акредитовану освітню програму, яка під час його навчання стає акредитованою, але тут існують певні ризики, адже немає повної гарантії, що програма отримає акредитацію.

Зазначимо, що у вищій освіті акредитація освітньої програми вперше проводиться, як правило, впродовж останнього року навчання першого набору здобувачів вищої освіти за освітньою програмою. Наступна (чергова) акредитація проводиться впродовж останнього року строку дії сертифіката про акредитацію або протягом строку дії умовної (відкладеної) акредитації. У разі непроведення чергової акредитації до завершення строку дії сертифіката про акредитацію чи строку дії умовної (відкладеної) акредитації така акредитація проводиться у тому самому порядку, що вперше. Заклад вищої освіти має право достроково ініціювати проведення чергової акредитації (пункти 1, 3 розділу 2 Положення 1). 

У фаховій передвищій освіті акредитація освітньо-професійної програми вперше здійснюється за умови провадження освітньої діяльності у рік випуску здобувачів освіти за відповідною освітньо-професійною програмою. Друга і наступна акредитація проводиться впродовж останнього року строку дії сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми. Заклад освіти має право достроково ініціювати проведення другої і наступних акредитацій освітньо-професійної програми (пункти 4,5 розділу 1 Положення 2).

Акредитація освітньої програми – додаткова гарантія її відповідності ринку праці

Акредитація допомагає закладам освіти визначити сильні і слабкі сторони освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Це визначають пункт 5 розділу 1 Положення 1 та пунктом 2 розділу 1 Положення 2. Це дозволяє удосконалити програму, зокрема якщо в акредитації було відмовлено або надано умовну акредитацію. Періодично освітню програму потрібно переглядати та змінювати, вдосконалювати, адже змінюється та оновлюється ринок праці та вимоги до навичок працівників. А, отже, потрібно переглядати компетентності, які забезпечує навчання за освітньою програмою, навчальні дисципліни тощо. Й процедура акредитації освітньої програми цьому сприяє.

Акредитація освітньої програми та інформаційна відкритість закладу освіти щодо цього породжує довіру до закладу 

Абітурієнт може розгубитися у великому переліку закладів вищої та фахової передвищої освіти, серед яких обирає, куди ж вступати. Є відомі заклади освіти, яким безперечно можна довіряти, але акредитацію освітньої програми все ж варто перевіряти в будь-якому закладі освіти. Водночас є заклади освіти, які можуть мати сумнівну репутацію, про що абітурієнт може не знати. 

Заклади освіти зобов’язані забезпечувати відкритість та прозорість акредитаційного процесу. Відповідно до пункту 8 розділу 3 Положення 1, на офіційному вебсайті закладу вищої освіти оприлюднюються рішення про акредитацію або відмову в акредитації освітньої програми, експертний висновок відповідної галузевої експертної ради, звіт експертної групи, що оприлюднюються впродовж 10 робочих днів після прийняття рішення НАЗЯВО. 

Відповідно до пункту 3 розділу 6 Положення 2, на сайті закладу фахової передвищої освіти оприлюднюються документ про результати самооцінювання закладу освіти, рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію, відмову в акредитації освітньо-професійної програми та інші документи, які публікуються після прийняття рішення ДСЯО.

Тобто на вебсайті закладу освіти має бути рішення про акредитацію щодо кожної освітньої програми. 

Наприклад, на вебсайтах закладів вищої освіти можна переглянути  рішення про акредитацію освітніх програм:

Тому абітурієнта має насторожувати, якщо на сайті закладу такої інформації немає.

ДЕ ТА ЯК АБІТУРІЄНТУ ПЕРЕВІРИТИ АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Перш за все шукати та перевіряти інформацію про акредитацію освітньої програми слід на сайті закладу вищої чи фахової передвищої освіти. При цій перевірці, як ми вже вище зазначали, обов’язково слід звертати увагу на наявність сертифіката про акредитацію освітньої програми та термін його дії. Але на сайті не всіх закладів освіти є інформація про термін дії сертифіката.

Тому перевірити акредитацію та сертифікат також можна на сайті Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) https://info.edbo.gov.ua/. Для цього на головній сторінці ЄДЕБО слід вибрати поле “Реєстр суб’єктів освітньої діяльності”, далі на карті або в переліку під картою потрібно обрати область, де знаходиться заклад освіти, який вас цікавить, та назву закладу вищої чи фахової передвищої освіти. Натиснувши на заклад, унизу, під загальною інформацією про заклад, ви побачите віконечко “Освітні програми”. Натиснувши на це віконечко, ви можете знайти назву спеціальності (спеціалізації), яка вас цікавить, та назву відповідної освітньої програми й інформацію про її акредитацію. Ви побачите освітні програми, які акредитовано, спеціальність (спеціалізацію), яку акредитовано, освітні програми, які не ліцензовано/не акредитовано, освітні програми, термін дії акредитації яких закінчився, а також терміни дії сертифіката освітньої програми. 

Для закладів вищої освіти перелік усіх виданих НАЗЯВО сертифікатів оприлюднений також на вебсервісі NAQA.Registry. Для цього потрібно  у вкладці “Меню” натиснути “Реєстр” та обрати з алфавітного порядку заклад освіти, який вас цікавить, та освітню програму і переглянути інформацію про акредитацію програми, зокрема інформацію про термін дії сертифіката та сам  сертифікат. 

Якщо ви знайшли сертифікат про акредитацію, але звернули увагу, що акредитація освітньої програми закінчиться ще до завершення вашого навчання або наразі акредитація є умовною й існують ризики, що акредитацію не буде продовжено, ви можете написати запит до закладу освіти або письмово звернутися до гаранта освітньої програми та поставити всі запитання, які вас цікавлять. 

Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або науковий працівник освітньої програми, визначений за наказом керівника закладу вищої освіти відповідальним за реалізацію цієї освітньої програми. За відсутності відповідного наказу гарантом освітньої програми вважається керівник відповідної проєктної групи, призначений закладом вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (пункт 4 розділ 2 Положення). На сайті закладу освіті в рішеннях про акредитацію зазвичай зазначаються контакти гаранта освітньої програми.

Звертаємо увагу, що для того, щоб ваше звернення розглянули, воно має відповідати певним вимогам. У зверненні має бути зазначено ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним (стаття 5 Закону України “Про звернення громадян”).

Наголошуємо, що писати звернення до закладу освіти слід завчасно, а не безпосередньо під час вступної кампанії. Адже відповідь на ваше звернення може надаватися від 30 до 45 днів, що визначено статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”. Радимо звертатися до закладу освіти саме письмово, адже так у вас будуть письмові факти відповіді закладу, які допоможуть вам за потреби відстоювати власні права в освіті.

Фото: freepik