Головний санітарний лікар дослухався до батьків та врахував пропозиції освітнього омбудсмена

У березні освітній омбудсмен звернувся до головного Державного санітарного лікаря із пропозиціями внести певні зміни  щодо організації освітнього процесу під час пандемії.

Зокрема, у листі до МОЗ освітній омбудсмен пропонував дозволити (за умови дотримання правил безпеки) відвідувати заклади освіти, що раніше було заборонено постановою №50 від 22 серпня 2020 року. 

Було запропоноване таке формулювання: 

“Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього процесу, зокрема батьків здобувачів освіти, а також сторонніх осіб, дозволяється з метою захисту прав здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу, реалізації ними прав, передбачених законодавством, а також задля здійснення громадського нагляду (контролю) за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу освіти.

Допуск до закладу освіти батьків або осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, за умови дотримання вимог, передбачених абзацом першим цього пункту, не потребує попереднього узгодження з керівником закладу освіти”.

Ця пропозиція була повністю врахована і викладена у  п. 7 Постанови головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 року №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» https://bit.ly/3t5c30B.

Зауважуємо, що вхід дозволено за умов:

  • використання засобів індивідуального захисту;
  • проведення термометрії безконтактним термометром; 
  • попереднього узгодження з керівником закладу освіти.

Висловлюємо щиру вдячність Міністерству охорони здоров’я України та головному державному санітарному лікареві України Віктору Ляшку за те, що МОЗ дослухався до батьків та були враховані пропозиції освітнього омбудсмена не забороняти батькам  для захисту прав учасників освітнього процесу відвідувати заклади освіти під час пандемії, якщо ці відвідування здійснюються із дотримання заходів безпеки.

Важливо зазначити інший аспект цієї постанови, який важливий для закладів освіти:  враховані пропозиції освітнього омбудсмена щодо розрахунку нормативів використання засобів захисту та дезінфекції відповідно до інструкції.

Певна проблема була у тім, що для проведення тендерів на закупівлю засобів захисту та дезінфекції потрібні обрахунки кількості. Такі обрахунки тепер можна робити, спираючись на затверджену інструкцію до використання, яка є у кожного засобу, що включений у відповідний перелік, затверджений МОЗ. 

Пункт 21 Постанови: “Санітарно-дезінфекційний режим у закладі освіти у період карантину організовується відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394. Розрахунок необхідної кількості дезінфекційного засобу здійснюється відповідно до інструкції щодо використання засобу”.