Щороку в закладах освіти зростає кількість інклюзивних класів. У деяких закладах освіти такі класи створюються вперше. Для того, щоб діти, котрі мають особливі освітні потреби, досягли тих результатів навчання, які передбачені у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, та могли навчатися в інклюзивному класі разом з іншими дітьми, до штату закладу освіти вводиться посада асистента вчителя. Це визначено частиною 4 статті 33  Закону України “Про освіту”. Посада “асистент вчителя” вже не нова, але, якщо порівнювати з іншими посадами, вона існує не так давно. 

До освітнього омбудсмена неодноразово зверталися керівники закладів освіти, педагогічні працівники, зокрема асистенти вчителів, та самі батьки щодо питань, пов’язаних із посадою “асистент вчителя”. Ми узагальнили ці питання від заявників та підготували роз’яснення. Тож у публікації на нашому сайті читайте: 

 • хто такий асистент вчителя  та навіщо він потрібен
 • які кваліфікаційні вимоги до асистента вчителя
 • які обов’язки, функції асистента вчителя
 • документи асистента вчителя
 • чи повинен асистент вчителя бути присутній на роботі, якщо дитина відсутня у закладі освіти 
 • що не має робити асистент вчителя
 • які обов’язки асистента вчителя під час використання технологій дистанційного навчання
 • яке педагогічне навантаження асистента вчителя та як він має підвищувати кваліфікацію
 • як встановлюється доплата вчителю, який працює у класі з асистентом вчителя, та асистенту вчителя
 • чи може асистент вчителя заміняти вчителя
 • чим асистент вчителя відрізняється від асистента дитини (учня)
 • що не має робити асистент дитини.

ХТО ТАКИЙ АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ  ТА НАВІЩО ВІН ПОТРІБЕН

Для того, щоб діти, котрі мають особливі освітні потреби, досягли тих результатів навчання, які передбачені у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, до штату закладу освіти вводиться посада асистента вчителя. Це визначено частиною 4 статті 33  Закону України “Про освіту” та частиною 8 статті 44 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Асистент вчителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами (частина 6 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). 

Простіше кажучи, асистент вчителя допомагає вчителю здобувати знання та розвивати здібності й навички дитині з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

У зверненнях нас запитували, яким кваліфікаційним вимогам необхідно відповідати, щоб обіймати посаду асистента вчителя. 

Насамперед хочемо звернути увагу, що асистенти вчителів є педагогічними працівниками. Це визначено в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963. А тому для того, щоб стати асистентом вчителя, необхідно відповідати кваліфікаційним вимогам педагогічного працівника. 

Згідно з листом МОН від 31 серпня 2020 р. № 1/9-495 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”, на асистента вчителя поширюються норми статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо педагогічного працівника. Відповідно до частини 1 цієї статті, на посади педагогічних працівників приймаються особи, які: 

 • мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію;
 • вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства);
 • моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

ОБОВ’ЯЗКИ, ФУНКЦІЇ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ 

Асистент вчителя входить на постійній основі до складу команди психолого-педагогічного супроводу (далі – Команда супроводу) дитини з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в умовах інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти. Це визначено частинами 1 та 2 розділу 2 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (далі – Примірне положення). Це положення визначає основні принципи, завдання Команди супроводу та функції її учасників.

Розділ 5 Примірного положення визначає такі функції асистента вчителя:

 • спостереження за дитиною для вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми;
 • адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам про особливості розвитку дитини з ООП.

Асистент вчителя має дотримуватися принципів діяльності Команди супроводу, які визначені частиною 1 розділу 3  Примірного положення. Це:

 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з ООП, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розробки індивідуальної програми розвитку;
 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.

Оскільки асистент вчителя є педагогічним працівником, на нього поширюються норми статті 54 Закону України “Про освіту” щодо прав та обов’язків педагогічних працівників, які долучаються до освітнього процесу.  

В Інструктивно-методичних рекомендаціях щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (далі – Інструктивно-методичні рекомендації), які не втратили свою актуальність, за винятком кількох норм, зазначаються такі обов’язки асистента вчителя:

 • дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками; 
 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів; 
 • дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»; 
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства; 
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
 • постійно підвищувати свою педагогічну майстерність; 
 • дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про учасників освітнього процесу; 
 • повідомляти про факти булінгу (цькування), свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів щодо його припинення; 
 • забезпечувати особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами; 
 • допомагати у навчанні не лише дитині з особливими освітніми потребами, а й усім іншим учням класу; 
 • брати участь у розбудові інклюзивного освітнього середовища разом з іншими педагогічними працівниками закладу освіти; 
 • забезпечувати партнерство з вчителем та іншими учасниками освітнього процесу для виконання освітньої програми для досягнення усіма учнями класу результатів навчання, формування відповідних компетентностей, їхнього особистісного та соціального розвитку.

Важливо: якщо асистент вчителя помічає під час навчання дитини, зокрема дистанційного, психотравмуючі сімейні ситуації, нервозність батьків, систематичне невиконання з дітьми завдань, надмірну вимогливість до дитини або надмірну опіку тощо, він повинен повідомити про це вчителя, практичного психолога та керівника закладу освіти. Про це зазначають Інструктивно-методичні рекомендації.

 

ДОКУМЕНТИ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

Також Інструктивно-методичні рекомендації звертають увагу, що перелік посадових обов’язків асистента вчителя визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства. Асистент вчителя складає річний план своєї роботи, який затверджує керівник закладу освіти та має корелюватися з освітньою програмою і навчальними програмами, планами роботи педагогічних працівників, з якими в партнерстві працює асистент вчителя.

 

ЧИ ПОВИНЕН АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ БУТИ ПРИСУТНІЙ НА РОБОТІ, ЯКЩО ДИТИНА ВІДСУТНЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

До освітнього омбудсмена надходили звернення щодо того, що робити асистенту вчителя, якщо дитина з особливими освітніми потребами відсутня у школі, та чи оплачується цей день роботи асистента вчителя. Обов’язки асистента вчителя передбачають роботу не лише з дитиною, що має особливі освітні потреби, а й допомогу всім іншим учням класу тощо. Тому асистент вчителя, навіть якщо дитина відсутня у школі, все одно має перебувати на робочому місці, виконувати свої обов’язки, й відповідно отримувати за цей день заробітну плату.

 

КІЛЬКА ВАЖЛИВИХ “НЕ” ДЛЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

В Інструктивно-методичних рекомендаціях наголошується, що асистент вчителя:

 • не веде самостійно урок
 • не дає самостійно завдань під час уроку чи домашніх завдань
 • не здійснює оцінювання учнів
 • не звільняє учнів від уроків, зокрема не складає розклад відвідування уроків учнем з особливими освітніми потребами
 • не обирає самостійно навчальний матеріал та методики викладання без узгодження з вчителями, які працюють у цьому класі
 • не розробляє самостійно індивідуальну програму розвитку
 • не здійснює направлення батьків (інших законних представників) до вузьких спеціалістів
 • не змінює самостійно освітню траєкторію учня
 • не надає (не проводить) у межах свого педагогічного навантаження корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги (заняття)
 • не надає консультацій та завдань замість вчителя-логопеда, практичного психолога чи інших фахівців
 • не здійснює фізичний супровід здобувача освіти 
 • не забезпечує соціально-побутові потреби здобувача освіти, зокрема не зобов’язаний надавати допомогу в одяганні/роздяганні, відвідуванні туалету, харчуванні. Це робить асистент дитини (учня).

Про обов’язки асистента дитини (учня) та відмінність від асистента вчителя – читайте нижче у тексті.

Функції асистента вчителя, визначені в Інструктивно-методичних рекомендаціях МОН

Асистент учителя здійснює такі функції: 

– організаційну: 

 • допомагає в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням; 
 • надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця; 
 • організовує спільно з іншими педагогічними працівниками інклюзивне освітнє середовище в класі; 
 • проводить спостереження за дитиною під час освітнього процесу та фіксує результати спостереження у щоденнику спостережень; 
 • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня з особливими освітніми потребами; 
 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку; 
 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці; 
 • забезпечує залучення учнів з особливими освітніми потребами до заходів закладу освіти, зокрема позакласних; 
 • веде документацію; 

– навчально-розвиткову та виховну: 

 • працює в партнерстві з учителем з метою виконання освітньої програми для досягнення учнями класу результатів навчання, формування компетентностей; 
 • забезпечує спільно з учителем єдність навчання, виховання і розвитку учнів; 
 • співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; 
 • забезпечує розробку індивідуальних завдань і роздаткових матеріалів для учнів із особливими освітніми потребами; 
 • адаптує чи модифікує (за потреби) матеріали для уроку відповідно до індивідуальної програми розвитку; 
 • сприяє соціалізації учнів з особливими освітніми потребами та включенню їх до учнівського колективу; 
 • сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану; 
 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі в науковій, технічній, художній творчості; 
 • створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому; 

діагностичну: 

 • разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності та розвитку учнів з особливими освітніми потребами; 
 • визначає сильні та слабкі сторони, потенційні можливості та бар’єри навчання; 
 • оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня, у тому числі слідкує за його успіхом за певний період часу, порівнює стан сформованості окремих функцій дитини в динаміці; 
 • створює індивідуальне портфоліо учня; 

– прогностичну:

 • на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку; 
 • здійснює прогноз відповідно до стану сформованості функцій дитини та її компетенцій порівняно із фіксованими прогнозами в індивідуальній програмі розвитку, зокрема з поставленням “SMART-цілей”, що передбачають: функціональність цілей (значимість для учня та доступність для досягнення в закладі освіти), відповідність теперішньому рівню розвитку, сформульованість так, щоб можна було побачити, як учень опановує матеріал, вимірюваність та чіткі критерії, за допомогою яких можна визначити, чи досягнув учень цілі, з дотриманням правильності формулювання; 

консультативно-комунікативну: 

 • постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу щодо освітнього процесу, виконання індивідуальної програми розвитку, підготовки необхідних матеріалів; здійснює двосторонню комунікацію з батьками (іншими законними представниками дитини) щодо успіхів учня з особливими освітніми потребами, вдалих прийомів та особливостей організації освітнього процесу (при яких умовах краще концентрує увагу, необхідність водити рукою дитини при письмі, контролювати виконання завдання тощо); 
 • за дорученням керівника закладу здійснює комунікацію з фахівцями інклюзивно-ресурсного центру щодо психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, консультування з фахівцями інклюзивно-ресурсного центру щодо особливостей організації освітнього процесу.

 

ОБОВ’ЯЗКИ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Частина закладів освіти в умовах воєнного стану продовжують дистанційне або змішане навчання. Під час дистанційного навчання діти з особливими освітніми потребами потребують ще більшої підтримки. Інструктивно-методичні рекомендації визначають, що під час дистанційного навчання та використання технологій дистанційного навчання асистент вчителя: 

 • організовує спільно з учителем/ями освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання; 
 • забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини) для організації навчання учнів з особливими освітніми потребами; 
 • координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними представниками) дитини, зокрема завчасно попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо; 
 • готує матеріали для дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами, зокрема консультує батьків, як їх використовувати; 
 • готує індивідуальні завдання та адаптує їх до використання в умовах дистанційного навчання; 
 • забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, зокрема обирає відповідні інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їх використання з учнями з особливими освітніми потребами. 

 ПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту», педагогічні працівники закладів освіти приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог зазначеного Закону та законодавства про працю.

Педагогічне навантаження асистента вчителя у закладі загальної середньої освіти становить 25 годин на тиждень. Це визначено частиною 4 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Одна ставка асистента вчителя вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти. Це визначено Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти.

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 визначає, що асистенту вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням встановлюється 10-12 тарифний розряд.

Асистент вчителя підвищує свою кваліфікацію та проходить атестацію у порядку, визначеному Положенням про атестацію педагогічних працівників. Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій, посада асистента вчителя не передбачає присвоєння кваліфікаційних категорій.

 

ДОПЛАТА ВЧИТЕЛЮ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ У КЛАСІ З АСИСТЕНТОМ ВЧИТЕЛЯ, ТА АСИСТЕНТУ ВЧИТЕЛЯ 

Відповідно до частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, робота в інклюзивних класах (групах) є видом педагогічної діяльності, за який встановлюється доплата у співвідношенні до тарифної ставки – 20%. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1391, педагогічним працівникам та помічникам вихователів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти за роботу в інклюзивних класах (групах) встановлюється доплата 20% (у відсотках посадового окладу (ставки заробітної плати).

Тому вчитель, незалежно від того, що разом із ним працює асистент вчителя, отримує доплату 20% (у відсотках посадового окладу (ставки заробітної плати).

Щодо асистента вчителя, то відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій, оскільки посада асистента вчителя вводиться для роботи в інклюзивному класі, зазначена доплата 20% встановлюється на все педагогічне навантаження асистента вчителя.

 

ЧИ МОЖЕ АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ ЗАМІНЯТИ ВЧИТЕЛЯ

Як правило, керівники закладів освіти повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності. Як виняток, коли таку заміну забезпечити неможливо, вчителі з інших дисциплін виконують програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який відсутній. Це визначено листом МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 28.11.2008 № 1/9-770 “Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів”.

У початковій школі, відповідно до листа МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти”, якщо вчитель початкових класів хворіє і можливості замінити вчителя іншим вчителем тієї ж спеціальності немає, його можна тимчасово замінити асистентом вчителя. Але звертаємо увагу, що асистент вчителя може заміняти вчителя тільки у свій позаробочий час, тобто коли асистент вчителя не веде свій власний клас, за яким він закріплений.

 

ЧИМ АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД АСИСТЕНТА ДИТИНИ (УЧНЯ)

Не слід плутати асистента вчителя з асистентом дитини (учня). Трапляються ситуації, коли асистент дитини (учня) перевищує свої повноваження, роблячи те, що не належить до його обов’язків, а іноді це робить асистент вчителя.  

Як ми вже вище зазначали, асистент вчителя є педагогічним працівником. Асистент дитини (учня) не є педагогічним працівником. 

Асистент учня – це соціальний робітник, один із батьків учня або уповноважена ними особа, які забезпечують соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами в освітньому процесі. Це визначено частиною 7 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Тому права та обов’язки в них різні. Асистент вчителя є учасником освітнього процесу. Якщо асистентом дитини є її батьки, то вони є учасниками освітнього процесу. Якщо асистент дитини – соціальний робітник або інша, уповноважена батьками особа, то асистент дитини є учасником освітнього процесу лише в разі його  допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Це визначено частиною 1 статті 19 цього Закону. Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків (частина 7 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Згідно з  Інструктивно-методичними рекомендаціями, асистент учня має дотримуватися: 

 • правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо; 
 • правил внутрішнього розпорядку закладу освіти; 
 • принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про учасників освітнього процесу; 
 • поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів усіх учасників освітнього процесу. недопущення будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.

Для того, щоб забезпечувати соціально-побутові потреби учня з особливими освітніми потребами, асистент учня за згодою керівника закладу освіти може бути присутній під час уроків та позакласної роботи, інших заходів закладу освіти, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні та задоволенні інших соціальних та фізичних потреб здобувача освіти. 

Також асистент дитини, відповідно до Примірного положення, залучається до складу команди супроводу дитини та має сприяти досягненню визначених командою супроводу цілей розвитку у питаннях соціальної адаптації, комунікації та соціально-побутової орієнтації дитини.

 

КІЛЬКА ВАЖЛИВИХ “НЕ” ДЛЯ АСИСТЕНТА ДИТИНИ (УЧНЯ)

Згідно з  Інструктивно-методичними рекомендаціями, асистент учня

 • не втручається в освітній процес; 
 • не виконує освітню програму для досягнення учнями результатів навчання; 
 • не надає освітні послуги в закладі освіти; 
 • не надає рекомендації педагогічним працівникам щодо організації освітнього процесу;
 • не розробляє індивідуальні завдання і матеріали для учнів з особливими освітніми потребами; 
 • не виконує інших функцій педагогічних працівників;
 • не здійснює пропаганду та агітацію, що завдає шкоди здоров’ю здобувачів освіти; 
 • не вживає на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, тютюнових виробів, інших шкідливих речовин.Фото: freepik