Ми отримуємо багато запитань щодо завершення навчального року від учнів, батьків, педагогічних працівників, директорів шкіл: тих, що продовжують навчання чи роботу вдома у своєму закладі освіти; тих, які вимушено стали переселенцями чи перемістилися за кордон та продовжили навчання чи роботу у своєму закладі, або обрали інший заклад освіти; тих учасників освітнього процесу, які знаходяться на територіях тимчасової окупації або в зоні бойових дій. 

Інформуємо у нашій публікації, коли завершувати навчальний рік та як:

 • організовувати освітній процес закладам загальної середньої освіти до завершення навчального року;
 • завершувати навчальний рік учням з тимчасово окупованих територій та територій бойових дій;
 • здійснювати семестрове, річне оцінювання учнів в умовах воєнного стану; 
 • здійснювати оцінювання учнів, які змінили заклад освіти та втратили документи про навчальні досягнення, учнів, які виїхали за кордон;
 • переводити учнів у наступний клас;
 • видавати документи випускнику 4, 9, 11 класу, якщо він знаходиться за кордоном, в іншому регіоні України або на ТОТ.

Відповідний наказ видало Міністерство освіти і науки України від 01.04.2022 року № 290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року”

 

ТРИВАЛІСТЬ ТА ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо  (пункт 4, стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Тому заклади загальної середньої освіти в межах своєї академічної автономії мають право самостійно визначати питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану та день закінчення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році,  шляхом внесення, за необхідності, відповідних змін до структури навчального року, встановленої закладом.

В умовах воєнного стану освітні, навчальні програми та навчальний план рекомендується виконувати, ущільнюючи навчальний матеріал, організовуючи самостійну навчальну діяльність учнів, додаткові консультації з використанням технологій дистанційного навчання тощо та внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти для забезпечення якісного виконання програм без урахування показників із кількості днів.

Окрім здійснення навчального процесу постійної уваги також потребує питання психологічної підтримки дітей, зокрема після завершення навчального року. Нагадуємо, про те, як підтримати та заспокоїти дитину під час війни, куди можна звертатися за безоплатною психологічною допомогою – читайте тут.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ ТА БОЙОВИХ ДІЙ

МОН закликає органи управління звернути особливу увагу на допомогу учням та працівникам закладів загальної середньої освіти, які перебувають на тимчасово захоплених територіях або у зонах активних бойових дій. У першу чергу дбати про безпеку цих учасників освітнього процесу та забезпечувати, за можливості, доступ до дистанційного навчання або екстернату у закладах на безпечній території. Органи управління освітою та керівники закладів освіти на безпечних територіях мають всіляко сприяти таким учням у здобутті освіти. 

Водночас усі ми розуміємо, в якому складному психологічному та фізичному стані знаходяться діти, батьки, вчителі. З одного боку вони постійно змушені ховатися в безпечні місця та думати про виживання, з іншого боку – вони часто не мають Інтернет-зв’язку для того, щоб продовжити навчання з окупованої території дистанційно в закладі освіти, що знаходиться на безпечній території. 

Згідно з пунктом 2 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, переведення учнів на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої. У методичних рекомендаціях МОН зазначається: якщо в учня відсутні результати річного оцінювання – після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти він має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання, щоб завершити навчальний рік. 

Також якщо не вдається завершити цьогорічний навчальний рік –  на підставі письмової заяви одного з батьків учня чи інших законних представників учень 1-10 класу може залишитися ще на один рік у тому ж класі. Рішення про переведення учня до наступного класу приймає педагогічна рада відповідного закладу загальної середньої освіти.

Головне зараз – це збереження життя дітей, тому нічого критичного не відбудеться, якщо ваша дитина пройде підсумкове оцінювання на кілька місяців пізніше або залишиться на ще один рік.  

Випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій, які навчалися на відмінно, якщо в таких учнів відсутні задокументовані результати оцінювання за І семестр – свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні» пропонується видавати за результатами річного оцінювання. Інформацію на замовлення документів про освіту випускникам можуть подавати як заклади освіти, в яких вони навчалися раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз.

Ми також звернулися з відповідним листом до центральних органів влади, в якому визначили перелік проблем, із якими стикаються освітяни та учні на ТОТ та запропонували рекомендації щодо їх вирішення. Докладно про них – на нашому сайті.

 

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Оцінювання, зокрема підсумкове, можна здійснювати з використанням,  за потреби, технологій дистанційного навчання (розділ ІІІ Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти).

Семестрове оцінювання

Семестрове оцінювання за ІІ семестр, у залежності від ситуації, може здійснюватися за результатами: 

 • тематичного оцінювання; 
 • поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і дистанційного навчання; 
 • підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо;
 • при оцінюванні учнів із музики, фізичної культури тощо за рішенням педагогічної ради пропонується враховувати результати їх навчання з відповідних предметів у закладах позашкільної освіти.

Семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у журналі в колонці “Скоригована” не робиться (пункт 3.2 Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів).

Річне оцінювання

Річне оцінювання МОН рекомендує здійснювати на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри, під час її виставлення мають враховуватися динаміка особистих результатів навчання учня з відповідного предмета та вміння застосовувати набуті знання. 

У 1-4 класах підсумкова оцінка за рік, відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями.

 

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕМІЩЕНІ ДО ІНШИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ АБО ЗА ЇЇ МЕЖІ

Семестрове оцінювання

При здійсненні оцінювання за ІІ семестр МОН рекомендує зараховувати всі оцінки, які отримав учень упродовж цього семестру незалежно від місця навчання. Тобто це можуть бути оцінки:

 • у закладі, де учень навчався до російського вторгнення; 
 • у закладі, де учень навчається зараз за місцем тимчасового перебування; 
 • у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат. 

Звертаємо увагу учнів, батьків, педагогічних працівників, що оцінки можна зараховувати з будь-якого закладу загальної середньої освіти: як державного, так і приватного, як з закладу освіти, що знаходиться в Україні, так і з закладу, що знаходиться за її межами. 

Заклади освіти, зокрема закордонні, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання. 

За рішенням педагогічної ради закладу, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів в окремих випадках може здійснюватись не за 12-бальною шкалою, а в форматі «зараховано»/«не зараховано». Йдеться про такі випадки:

 • відсутність результатів оцінювання з об’єктивних причин, зокрема відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
 • у разі проведення понад 50% уроків з певного предмета у дистанційному форматі; 
 • під час оцінювання предметів варіативної складової.

Річне оцінювання

За відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами ІІ семестру. За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

Також для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, зокрема електронного, за попереднім місцем навчання. 

Якщо відсутні результати річного оцінювання – після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

Наші роз’яснення про те, як дітям-переселенцям продовжити навчання в закладах освіти – тут.

Корисну інформацію щодо того, як діти, що вимушено покинули Україну, можуть продовжити навчання – читайте тут.

ДПА

У 2021-2022 навчальному році усі здобувачі загальної середньої освіти звільнені від проходження державної підсумкової атестації. У відповідній графі додатку до документа про освіту робиться запис “звільнений(а)”.

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ НА НАСТУПНИЙ РІК НАВЧАННЯ І ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ ПРО ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Надзвичайно важливим, особливо в умовах воєнного стану, також є питання переведення учнів до наступного класу та видача їм відповідного документа про навчальні досягнення, залежно від класу – табеля або свідоцтва про освіту. 

Згідно з пунктом 2 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, переведення учнів на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої.

МОН рекомендує в умовах воєнного стану гнучко використовувати процедури щодо залишення учнів для повторного здобуття загальної середньої освіти, визнання їх такими, що вибули із закладу освіти з можливістю поновлення, оцінювання в екстернатній формі здобуття освіти, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного учня та  діючи в найкращих інтересах дитини для дотримання її права на продовження здобуття освіти.

Учні 1–10 класів можуть не переводитися на наступний рік навчання та залишатися для повторної освіти у тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників. Рішення про переведення учня до наступного класу приймає педагогічна рада відповідного закладу загальної середньої освіти. 

Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках, видається свідоцтво досягнень, учням 5–8 та 10 класів видається табель навчальних досягнень.

 

ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ ВИПУСКНИКАМ, ЯКІ ВИМУШЕНО ЗМІНИЛИ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Видача документів випускникам 9 та 11 класів

Здобувачам освіти, які були вимушені змінити місце навчання та/або місце проживання (перебування) і перебувають в Україні чи за її межами та здобувачам освіти з тимчасово окупованих територій, якщо в таких учнів відсутні задокументовані результати оцінювання за І семестр – свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні» пропонується видавати за результатами річного оцінювання.

Замовляти документи про освіту випускникам можуть як заклади освіти, в яких вони навчалися раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз.

Якщо на час закінчення навчального року заклад освіти, випускникам якого було замовлено свідоцтва, не функціонує внаслідок війни, видачу свідоцтв та заповнення додатків до них може здійснити інший заклад освіти за місцем перебування випускника (для учнів, які перебувають за кордоном – будь-який заклад освіти в Україні), визначений органом управління у сфері освіти. У цьому випадку в додатку уповноваженою особою закладу освіти, що заповнила додаток до свідоцтва, робиться запис з посиланням на наказ «Додаток заповнено на підставі наказу МОН від … № …» (проставляються реквізити наказу МОН: від 1 квітня 2022 №290). 

Звертаємо увагу, що відповідно до наказу МОН від 04.02.2014 № 97 (зі змінами), описи документів про освіту не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти як на свідоцтві, так і на додатку до нього.

Видача документів випускникам початкової школи 

Інформацію на замовлення документів про початкову освіту переміщеним у межах України або за її межі учням також можуть подавати як заклади освіти, в яких вони вчились раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз. 

Виготовлення, видачу та облік документів про початкову освіту закладам освіти необхідно здійснювати згідно з Порядком виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту. Заклад освіти не пізніше ніж за два місяці до завершення поточного навчального року має подати до управління освіти всю необхідну інформацію для створення документа про освіту.

Докладніше рекомендації МОН дивіться у наказі від 1 квітня 2022 року №290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року”.

 

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».