Вважаю, що назви тестів ЗНО-2021 “Українська мова” та “Українська мова і література” є не вповні коректними, оскільки фактично обидва тести, які перевіряють рівень формування мовно-літературних компетентностей, є тестами з української мови і літератури, а саме: 

  • загальний тест для всіх учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти; 
  • поглиблений тест, який містить додаткові завдання літературознавчого характеру – для тих, хто має намір продовжити навчання у закладах вищої освіти на спеціальностях гуманітарного, зокрема, філологічного, спрямування.

Власне, на мою думку, тести так і мають називатися: 

  • загальний тест з української мови і літератури
  • поглиблений тест з української мови і літератури

Оскільки під час виконання ЗНО з української мови відбуватиметься оцінювання рівня сформованості компетентностей не лише з української мови, а й тих, які можна опанувати тільки під час вивчення української літератури, вважаю за потрібне зміну назв обох тестів. 

Назва тесту повинна відповідати його змісту та врахувати наявність літературного компоненту. Це дозволить також зняти напругу в суспільстві та правильно організувати комунікацію з громадськістю.

Розумію, що процес підготовки до проведення ЗНО довготривалий, і зміна назви має бути відображена в усіх нормативних документах, перш за все, в Умовах прийому на навчання для здобуття вищої освіти, а це потребує погодження з різними органами центральної влади. Тому змінити назву тесту у 2021 році є малоймовірним та, на мою думку, недоцільним, оскільки може створити складнощі та викликати нерозуміння в абітурієнтів 2021 року. Але наполегливо пропоную вже зараз  розпочати процедуру зміни назви випробування для ЗНО 2022 року.

Нещодавно відбулася зустріч освітнього омбудсмена з керівництвом Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО): в.о. директора Валерієм Бойком та заступницею директора Тетяною Вакуленко, у якій також взяв участь мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Темою зустрічі були новації ЗНО у 2021 році: запровадження сертифікаційної роботи з української мови. Під час зустрічі ми відверто обмінялися думками, висловили своє бачення на запропоновані новації і, сподіваюся, знайшли певні шляхи вирішення проблемних питань.

ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МІСТИТЬ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОМПОНЕНТ

Під час зустрічі керівництво УЦОЯО проінформувало про зміни до нормативних документів щодо ЗНО з української мови і літератури та ЗНО з української мови, а також прокоментувало демонстраційні варіанти обох сертифікаційних робіт. 

Мій головний висновок після знайомства з демонстраційними завданнями – щоб успішно скласти ЗНО-2021 з української мови, учасник тестування має продемонструвати знання не тільки з української мови, а й літературознавства, вміння  компетентнісно читати, глибоко аналізувати й оцінювати прочитані тексти. А цих умінь можна досягти, читаючи українську та зарубіжну літературу і навчаючись на літературних прикладах. Також завдання спонукають наводити у власних висловленнях приклади з художньої літератури або з інших видів мистецтва. На мою думку, дуже доречне використання в тестах сучасних літературних і медійних текстів, хоча доцільно було б більше уваги приділити і текстам класичної української літератури. Сподіваюся, УЦОЯО врахує ці побажання.

ЯКА МЕТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМОГО ТЕСТУ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Як повідомили в УЦОЯО, два окремих тести створили, щоб розмежувати випробування для абітурієнтів, які вступають на гуманітарні спеціальності та абітурієнтів, які вступають на технічні спеціальності. 

Для гуманітаріїв – це тест з української мови і літератури, у якому відбулися суттєві зміни в завданнях з літератури. Складаючи ЗНО, абітурієнти  будуть більш глибоко працювати із незнайомим текстом, визначати його головну ідею, жанр твору, художні засоби, стиль тощо. Також залишаються завдання, в яких потрібно продемонструвати знання конкретних творів і їхніх авторів.

Для тих, хто складає тест, який зараз, на мою думку, помилково, називається, “з української мови” – це сертифікаційна робота з української мови із суттєвим літературним компонентом. 

ЯКЕ ЗНО ОБИРАТИ ДЛЯ ВСТУПУ У 2021 РОЦІ?

Кілька днів тому затверджено наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році»  .

Саме Міністерство освіти і науки України цим документом визначає, із яких предметів  необхідно складати ЗНО для вступу на визначені спеціальності, щоб здобути освітній ступінь бакалавра. 

Вже зараз, аналізуючи Додаток 4 проєкту наказу, можемо впевнитися, що на більшість гуманітарних спеціальностей абітурієнти мають складати українську мову і літературу, а на технічні спеціальності – українську мову. 

Тобто, яке саме ЗНО складати, – залежатиме від спеціальності, яку обрав абітурієнт. 

Для випускників, які не планують вступати до закладів вищої освіти, достатньо буде скласти ЗНО з української мови, щоб отримати оцінку за ДПА. 

Також, як наголосив в.о. директора УЦОЯО, виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури дає можливість абітурієнту, що вагається, на який напрямок (гуманітарний чи технічний) вступати, отримати дві оцінки за шкалою 100-200: оцінку з української мови та оцінку з української мови і літератури. Тому вступник, який склав ЗНО з української мови і літератури, зможе подати документи як до “гуманітарного”, так і до “технічного” закладу вищої освіти, а вже на фінальному етапі оголошення рейтингових списків вирішити остаточно.

Вважаю це правильним підходом, який надає можливість абітурієнтам 2021 року мати максимум варіантів обрання бажаного університету.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЗНО-2021 З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Сертифікаційна робота з української мови і літератури виконуватиметься 210 хвилин. 

Тестова робота складається з чотирьох частин: перша частина – це 24 завдання закритої форми з української літератури, друга частина – 39 завдань закритої форми з української мови, третя частина – 3 завдання з української мови з короткою відповіддю, а четверта, як і в попередні роки, передбачає власне висловлення, тобто написання твору. Загалом випускнику потрібно виконати 67 завдань, що на 9 більше, ніж у 2020 році. 

Нововведенням у цій сертифікаційній роботі є три завдання з української мови, в яких потрібно вписати коротку відповідь одним або кількома реченнями. Це завдання в частині читання й аналізу текстів, які стосуються одного або кількох тематично пов’язаних текстів. Вони дозволять краще оцінити мовленнєву і читацьку компетентність випускника, а не просто знання правил. 

Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з української мови і літератури у 2021 році можна переглянути тут.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЗНО-2021 З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сертифікаційна робота з української мови виконуватиметься 150 хвилин. 

Робота включає завдання лише з української мови, але з літературним компонентом, та складається з двох частин: це 39 завдань закритої форми та написання власного висловлення, тобто твору – загалом 40 завдань. На відміну від ЗНО з української мови і літератури, у сертифікаційній роботі з української мови завдання лише закриті – із вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідностей.

З демонстраційним варіантом сертифікаційної роботи з української мови у 2021 році можна ознайомитися за посиланням.

ЗНО ТА ШКІЛЬНА ПРОГРАМА 

Як повідомили в УЦОЯО, програма ЗНО з української літератури включає лише 30 віршів, 28 художніх творів,  шкільна ж програма з української літератури в рази ширша. 

На мою думку, з одного боку, загальна шкільна програма з української літератури доволі насичена, можливо – занадто, а з іншого – того, що включено у програму ЗНО і, відповідно, в тестові завдання, недостатньо для формування світоглядної позиції учня, та щоб виховати любов до читання. Тому завдання в оновлених тестах мають бути сформовані так, щоб показати випускнику: важливо не зазубрювати, хто автор того чи іншого твору, чи будь-яку іншу інформацію про твір, важливо – читати сам художній твір і робити власні висновки.

Деякі вчителі вважають, що учасники ЗНО з мови і літератури, могли не читати частини програмних літературних творів або читати їх у скороченому варіанті і все одно набирати доволі високі бали на тестуванні, оскільки тренувалися впізнавати деталі творів, виконуючи завдання минулих років.

Тому ЗНО з української мови і літератури та ЗНО з української мови містять завдання на перевірку компетентностей, які мають бути сформовані під час вивчення української літератури.

ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ЗНО

Для ЗНО-2021 з української мови і літератури та ЗНО з української мови актуальною залишається програма з української мови і літератури, затверджена наказом МОН від 26.06.2018 р. № 696

УЦОЯО також звертає увагу вступників: навіть якщо абітурієнт обирає складати ЗНО лише з української мови – для того, щоб скласти його успішно, українську літературу все одно потрібно вивчати.

Завдання на знання нової редакції правопису в тестування включатися не будуть, а в розгорнутій письмовій відповіді у формі власного висловлення можна послуговуватися як попередньою, так і новою редакцією правопису. 

Також дещо зміниться завдання відкритої форми на надання розгорнутої відповіді. 

Докладно про ЗНО – на сайті УЦОЯО за посиланням