Міністерство фінансів України оприлюднило дані про фінансові, кількісні та якісні показники діяльності закладів вищої освіти (III та IV рівнів акредитації) у 2020 році у вигляді аналітичного інструменту – дашборду, що дозволяє здійснити аналіз про ефективність використання публічних фінансів.

Відповідно до наданих даних, у 2020 році аналізувалося 166 закладів вищої освіти, у яких навчалося 635,7 тис. студентів, зокрема 307 тис. студентів, які здобувають освіту за держзамовленням, та 328,7 тис. студентів за контрактом.

Загальні видатки закладів вищої освіти становили 19,3 млрд грн по загальному фонду державного бюджету та 12,4 млрд грн по спеціальному фонду державного бюджету (кошти отримані за надання платних послуг).

Середні розрахункові видатки на одного студента за держзамовленням виросли на 13%, у порівнянні з попередніми роками, і становили 63 тис. грн на рік. В окремих закладах вищої освіти цей показник суттєво перевищував середнє значення по країні.
Найбільші видатки на навчання одного студента за державним замовленням у 2020 році були в таких закладах:

✔ Льотній академії національного авіаційного університету – 309,2 тис. грн на рік;
✔ Національній музичній академії України ім. І. П. Чайковського – 240,2 тис. грн;
✔ Одеській національній музичній академії ім. А. В. Нежданової – 183,1 тис. грн;
✔ Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка – 149,8 тис. грн;
✔ Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого – 146,2 тис. гривень.

Підготовка фахівців закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Тут зосереджена половина закладів вищої освіти, які навчають 57% студентів, та витрачають майже дві третини коштів, спрямованих із державного бюджету на підготовку фахівців закладами вищої освіти.

До підготовки студентів за державним замовленням у 2020 році було залучено 52,1 тис. науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Водночас для обслуговування освітнього процесу також здійснювалось утримання 69,4 тис. непедагогічних працівників, що становило 57% від загальної чисельності працівників. Тобто чисельність допоміжних працівників закладів вищої освіти наразі є більшою за чисельність науково-педагогічного та педагогічного персоналу, який безпосередньо надають освітні послуги студентам.
Найбільша частка непедагогічного персоналу в таких закладах:

✔ Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана – 78%;
✔ Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ‒ 75%;
✔ Національному університеті «Одеська морська академія» – 73%;
✔ Національному лісотехнічному університеті України – 69%;
✔ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» – 69%.
Ознайомитись із дашбордом за 2020, 2019 та 2018 роки можна на вебсайті Мінфіну у розділі «Видатки на вищу освіту».