Переглядаючи стрічку новин освітянських груп та сторінок у соціальних мережах, неодноразово читаємо нарікання вчителів на підручники: “Нам надали підручник, який не подобається”. “Ми обирали один підручник на конкурсі, а надіслали інший”. “Який нам прислали підручник, по такому і вчимо”.

Скаржаться на підручники й батьки: “Підручник, який надала держава, нам не подобається. Ми і вчитель хочемо інший, через це купуємо його за власні кошти.”

Тому роз’яснюємо, яким чином вчителі замовляють підручники і як батьки можуть вплинути на цей процес.

ПРАВА ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ У ВИБОРІ ПІДРУЧНИКІВ

Держава безоплатно забезпечує підручниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників. Це гарантовано пунктом 9 статті 4 Закону України “Про освіту” http://bit.ly/372hnIb.

Педагогічні працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну … діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання. Це визначено пунктом 1 статті 54 Закону “Про освіту” http://bit.ly/372hnIb. Підручник – це засіб навчання. Тобто вчитель має право вільно обирати підручники для учнів.

Водночас батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти та брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти. Про це зазначено у пункті 2 статті 55 Закону України “Про освіту” http://bit.ly/372hnIb. Підручник є певним ресурсом для реалізації освітньої програми.

ЯК ДРУКУЮТЬСЯ ПІДРУЧНИКИ?

Зазвичай підручники друкуються один раз на 5 років. Це визначено Постановою Кабінету Міністрів http://bit.ly/2rV6Nmj.

Підручники подаються автором або авторським колективом чи видавництвом на відповідний конкурс, що складається з двох етапів. На першому етапі відбувається експертиза поданих підручників. Ті, що набрали необхідну кількість балів, допускаються до ІI етапу – вибір вчителями підручників за електронними версіями, які знаходяться на відповідному вебсайті. Порядок конкурсного відбору підручників затверджений наказом МОН http://bit.ly/2NXxoaN.

АКАДЕМІЧНА СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ У ВИБОРІ ПІДРУЧНИКІВ

Оскільки підручники друкуються один раз на п’ять років, то їх вибір мають робити не лише вчителі, які будуть викладати, наприклад, у 3-х класах освітніх закладів наступного навчального року, а й усі вчителі, які потенційно упродовж наступних п’яти років будуть навчати дітей у цих класах.

Тому дуже важливо правильно обрати підручники, за якими навчатимуться діти впродовж п’ятьох років. Держава надає вчителю академічну свободу, яка водночас є і відповідальністю. Вчителі мають відстоювати свої права, зокрема на академічну свободу.

Рішення про вибір підручників приймається колегіально.

Перелік підручників, які школа планує використовувати у наступні роки, схвалюється на засіданні педагогічної ради. Протокол педради підписують члени педагогічного колективу, які безпосередньо вибирали підручники.

Цей протокол педради має бути оприлюднений на вебсайті школи протягом двох робочих днів після її проведення.

ВПЛИВ НА ВИБІР ПІДРУЧНИКІВ ВЧИТЕЛЯМИ

Одним із корупційних факторів у закупівлі підручників є вплив на вибір вчителів. Про це зазначено у аналітичному звіті (http://bit.ly/2NWkWYP) щодо моніторингу недоброчесних відносин в українській освіті.

Серед перерахованих факторів:
– вплив видавництв через керівні органи освіти та напряму на вчителів;
– делегування вибору на керівництво освітніх закладів та третіх осіб;
– вплив органів управління освітою шляхом електронної розсилки листів та усних вказівок;
– реклама певних підручників на заходах та нарадах для педагогів;
– тощо…

Корупційний вплив обмежує свободу вчителя, знижує ефективність його роботи, змушує вдаватися до закупівлі підручників та/або додаткових зошитів за батьківські кошти, щоб забезпечити компетентне навчання.

КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ У 2020 РОЦІ

Вже розпочався конкурс підручників для 3 та 7 класів, які будуть друкуватися у 2020 році. Про це можна прочитати на сайті Інституту модернізації змісту освіти. http://bit.ly/2QvBsAO

Педагогічні працівники будуть ознайомлюватися із запропонованими підручниками для 3 класу з 10 до 27 лютого 2020 року. Про це зазначено у наказі МОН http://bit.ly/332JKTC. Строк ознайомлення підручників для 7 класу також буде визначено відповідним наказом МОН.

Тому пропонуємо вчителям активізуватися в цей період та обрати найкращий підручник для учнів, а батькам сприяти цьому, донести інформацію про конкурс підручників до вчителів. Адже на етапі конкурсу можна виправити знайдені помилки та неузгодженості в підручниках.

КОМУНІКАЦІЯ: ВЧИТЕЛЬ+БАТЬКИ

Для того, щоб обрати найкраще для ваших дітей: освітню програму, вид та форму навчання і водночас забезпечити академічну свободу вчителя, який їх навчає, пропонуємо вам налагодити комунікацію та взаємодію.

Адже, коли враховується думка батьків, учнів та вчителів, процес навчання буде позитивним та ефективним.

Особливо це стосується при виборі додаткової літератури та друкованих зошитів для учнів, їх закупівлю вчитель повинен узгодити батьками.

Про це детальніше у наступному пості щодо засобів навчання …

Фото: https://pixabay.com/