З 15 січня до 31 включно триватиме реєстрація вчителів початкових класів для проходження другої в Україні пілотної сертифікації.

У цій статті ми хочемо допомогти педагогам уточнити: що таке сертифікація, хто може взяти участь та як зареєструватися для її проходження.

Нагадаємо, за даними МОН, у 2019 році для проходження першої сертифікації зареєструвалися 857 вчителів початкових класів, 705 із них пройшли її успішно і з 1 січня 2020 року мають отримувати 20% надбавки до посадового окладу

Тут варто зазначити, що наприкінці минулого року, у грудні, виникли певні проблеми із призначенням цих надбавок. До Служби освітнього омбудсмена та Міністерства освіти і науки надійшли звернення про те, що органи місцевої влади відмовляють у виплаті надбавок вчителям, які успішно пройшли сертифікацію.

За даними МОН, місцеві органи посилаються на зупинення дії постанови Кабінету міністрів від 10 липня 2019 року №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, але таке рішення місцевої влади не є правомірним , бо є пряма норма Закону “Про освіту”, яку треба виконувати.

МОН у своєму листі від 19.12. 2019 № 1/9-772  наголошує, що вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, повинні отримувати 20% надбавки (про що ще раз нагадало 28 грудня минулого року  та рекомендує вчителям своєчасно подати керівникам закладів освіти заяву про встановлення щомісячної доплати з роздрукованим сертифікатом, або зазначити у тексті заяви його реквізити у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

ЩО ТАКЕ СЕРТИФІКАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ?

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання)

Проведення сертифікації передбачено Законом України “Про освіту” та Положенням про сертифікацію педагогічних працівників .

Сертифікація покликана виявити педагогів із високим рівнем професійної майстерності та підтримати їх прагнення до особистого самовдосконалення. Це вчителі, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню (пункт 1 абзац 1 Положення ).

ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ СЕРТИФІКАЦІЮ?

У 2020 році пройти сертифікацію зможуть максимально 2 тисячі вчителів початкових класів, що у 2 рази більше, ніж у минулому році.

Граничну кількість заяв, яку можуть подати педагоги у кожній з областей та місті Києві, можна дізнатися у додатку наказу МОН №1634 від 26.12.2019 . Цей розподіл відбувається на пропорційних засадах, залежно від кількості вчителів початкової школи у кожній області та місті Києві.

Взяти участь у сертифікації може вчитель початкових класів, який працює на відповідній посаді за основним місцем роботи та має педагогічний стаж не менше двох років (абзац 4, пункт 2 Положення) .

Звертаємо увагу, що участь у сертифікації є добровільною, виключно за ініціативою педагога, тобто вона не є обов’язковою.

Якщо вчитель успішно пройшов сертифікацію, йому видається сертифікат, що дійсний три роки. Успішне проходження вчителем сертифікації може зараховуватися йому як проходження чергової (позачергової) атестації (пункт 4, стаття 51 Закону “Про освіту”).

Також педагоги, які успішно пройшли сертифікацію, упродовж трьох років дії сертифікату мають отримувати доплату в розмірі 20% посадового окладу.

Дуже важливо зазначити, що вчитель, який подав заяву, але не пройшов сертифікацію, не зазнає жодних “санкцій”: він так само далі працює на цій же посаді, як і раніше – і з такою ж самою заробітною платою.

ЩО ВІДРІЗНЯЄ СЕРТИФІКАЦІЮ-2020 ВІД СЕРТИФІКАЦІЇ МИНУЛОГО РОКУ

У 2020 році сертифікація проходитиме за новим порядком. Цьогоріч перший етап – це незалежне тестування, другий – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності.
Заключним етапом буде вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації, яке організовується Державною службою якості освіти.
Група експертів (не менше двох осіб) відвідують у визначений експертною групою строк уроки вчителя, слідкують за його роботою.
Строк вивчення практичного досвіду педагога повідомляється учаснику сертифікації на адресу електронної пошти, зазначену в його реєстраційній картці-заяві, не раніше ніж за п’ять і не пізніше ніж за три робочих дні (пункт 32 Положення ).
Експерти також можуть взяти інтерв’ю у вчителя, його колег та директора закладу освіти. Але інтерв’ю не може бути єдиним методом вивчення практичного досвіду.
До експертної групи не можуть входити експерти, які проживають в одному з учасником сертифікації селі, селищі чи місті або працюють з ним в одному закладі освіти чи є співавторами наукової роботи (пункт 31 Положення ).
Вивчивши практичний досвід вчителя, всі експерти заповнюють та підписують форму експертного висновку, яка містить кількість набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальну суму. Копія експертного висновку надається учаснику сертифікації відразу після його підписання експертами (34 пункт Положення ).
Нововведенням другої сертифікації є те, що тепер до кожного наступного етапу переходитимуть лише ті педагоги, які успішно пройшли попередній. Але, як і в минулому році, вчитель може відмовитися проходити сертифікацію на будь-якому її етапі.
Детальніше про етапи сертифікації, про реєстрацію для її проходження, визначення її результатів та видачу сертифікатів можна ознайомитися у Положенні .

ДЕ І ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ, ЩОБ ПРОЙТИ СЕРТИФІКАЦІЮ?

Реєстрацію проводить Український центр оцінювання якості освіти та регіональні центри оцінювання якості освіти.
Насамперед створіть реєстраційну картку-заяву.
Для цього:
зайдіть на сайт Українського центру оцінювання якості освіти та знайдіть внизу сайту рубрику “Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)”  . У цій рубриці натисніть кнопку “Реєстрація” (цієї кнопки поки на сайті немає: вона з’явиться 15 січня і буде активною протягом терміну реєстрації, тобто – до 31 січня включно).
Після переходу на сторінку реєстрації заповніть реєстраційну форму, вказавши в ній наступну інформацію:
прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);
число, місяць і рік народження;
серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (у разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу);
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
номери контактних телефонів;
поштову адресу, за якою вам може бути надіслано офіційну кореспонденцію;
адресу електронної пошти;
найменування закладу освіти, в якому ви працюєте;
мову, якою здійснюєте освітній процес;
назву посади з уточненням фаху, за яким працюєте;
загальний стаж педагогічної роботи;
стаж роботи на займаній посаді;
кваліфікаційну категорію;
педагогічне звання (за наявності).
згенеруйте бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукуйте його;
заповніть власноруч заяву, в якій ви обов’язково маєте зазначити про бажання взяти участь у сертифікації, підтвердити факт ознайомлення з Положенням  та засвідчіть заяву особистим підписом.

Зверніть увагу, що програма не дозволить вам створити реєстраційну картку-заяву, якщо на цей момент Ваш регіон (область чи місто Київ) вже вичерпав свій ліміт заяв на проходження сертифікації, встановлений МОН .

Зберіть усі необхідні документи:
– копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків або (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) – сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
– реєстраційну картку-заяву;
– довідку із закладу освіти, в якому працюєте.

У довідці вказуються:
– прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);
– назва посади з уточненням фаху, за яким ви працюєте, та чи є посада, яку ви обіймаєте, вашим основним місцем роботи;
– загальний стаж педагогічної роботи;
– стаж роботи на займаній посаді;
– спеціальність, згідно з дипломом;
– кваліфікаційна категорія;
– педагогічне звання (за наявності).

На копіях усіх документів обов’язково зазначте без лапок Згідно з оригіналом, свій підпис, прізвище, ініціали та дату, наголошується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Надішліть всі вище перелічені документи рекомендованим поштовим відправленням до регіонального центру оцінювання якості освіти або подайте особисто. Адресу свого територіального центру знайдіть тут за посиланням .

Дата подання реєстраційних документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у разі доставки особисто — за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі) (пункт 10 Положення ).
Регіональний центр оцінювання якості освіти опрацьовує реєстраційні документи впродовж десяти днів з моменту їх отримання.

Для всіх, хто успішно пройшов реєстрацію, Український центр оцінювання якості освіти створює на своєму сайті кабінет учасника сертифікації (пункт 12 Положення).
Регіональний центр надсилає кожному учасникові сертифікації рекомендованим поштовим відправленням на зазначену ним у реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення учасника сертифікації (пункт 13 Положення) з інформацією, внесеною до бази даних учасників сертифікації Українського центру оцінювання якості освіти, а також логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації та інформацію про механізм їх відновлення у разі втрати.
Ще раз нагадаємо, що реєстрація на другу сертифікацію триватиме з 15 до 31 січня включно.
Щиро зичимо успіху!