Чи повернуться наші абітурієнти з-за кордону для вступу до українських ЗВО?

Зараз частина абітурієнтів ухвалює надзвичайно важливе для себе та нашої країни рішення – залишатися в Україні та вступати до українських ЗВО чи здобувати вищу освіту за кордоном. 

Нещодавно МОН оприлюднило розроблений ним  “Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році”

Відповідно до пункту 1 розділу 15 Порядку, заклади вищої освіти до 31 травня повинні затвердити й розмістити на своїх вебсайтах та внести в ЄДЕБО власні правила прийому на навчання у 2022 році.

На жаль, після вивчення затвердженого Порядку прийому 2022 року, можна зробити висновок, що у ньому наявні суттєві корупційні ризики, з аналізом яких можна ознайомитися нижче.  

Чи призведуть ці ризики до реальних випадків корупції під час вступної кампанії 2022 року, залежить від доброчесності та відповідальності керівників закладів вищої освіти: наскільки ці керівники будуть здатні втримати під контролем як розроблення порядку прийому у підпорядкованому їм ЗВО, так і хід вступної кампанії. Це стосується, передусім, таких форм вступних випробувань, як індивідуальна усна співбесіда чи творчий конкурс, а також оцінювання мотиваційних листів. 

Тому звертаюся до керівників закладів вищої освіти та голів приймальних комісій. Доля цьогорічних випускників та відповідно нашої країни значною мірою у ваших руках. Адже насамперед саме від вас, вашої доброчесності та відповідальності цьогоріч залежить прозорість та об’єктивність вступної кампанії й забезпечення рівного та справедливого доступу до освіти всіх абітурієнтів. 

А від цього залежить, яка частина нашого молодого та перспективного покоління повернеться з-за кордону додому або вирішить залишитися в Україні. 

Ми проаналізували основні корупційні ризики вступу 2022 року, надаємо їх перелік та роз’яснення до них.

 

ОСНОВНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ВСТУПУ 2022:

1) Керівник самостійно затверджує Правила прийому на навчання та Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти.

Якщо минулого року правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти та положення про приймальну комісію затверджувала вчена рада закладу, то цьогоріч таким правом наділений лише керівник (пункти 2,4 розділу 1 Порядку).  

2)  Вступ для здобуття ступенів вищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб лише за результатом розгляду мотиваційних листів

БАКАЛАВР

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб можуть використовуватися результати тільки розгляду мотиваційних листів (пункт 3, розділ 7 Порядку).

Це правило діє для всіх спеціальностей  окрім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 035 «Філологія» (за винятком спеціалізацій з української, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) та спеціальностей, для яких передбачено проведення творчого конкурсу  (пункт 3, розділ 7 Порядку).

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть використовуватися результати тільки розгляду мотиваційних листів (пункт 4, розділ 7 Порядку).

Це правило діє для всіх спеціальностей, окрім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 035 «Філологія» (за винятком спеціалізацій з української, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) та спеціальностей, для яких передбачено проведення творчого конкурсу.

МАГІСТР

Для вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних або юридичних осіб зараховуються результати фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних листів.

Це правило діє для всіх спеціальностей, окрім спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»). (пункт 3, розділ 7 Порядку).

Можливість вступати лише за результатами розгляду мотиваційних листів містить кілька корупційних небезпек. Адже єдиних критеріїв оцінювання мотиваційних листів немає, їх розробляє голова приймальної комісії. Тому критерії оцінювання та саме оцінювання мотиваційних листів можуть бути дуже суб’єктивними. Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.

Крім того, виникає нерівність між абітурієнтами щодо підготовки мотиваційних листів. Адже в соціальних мережах вже з’являються “фахівці”, які за грошову винагороду готові навчити, як писати належні мотиваційні листи або написати їх за абітурієнта. Також можливі домовленості між абітурієнтом та приймальною комісією щодо написання мотиваційного листа безпосередньо працівником закладу освіти або членом приймальної комісії (пункт 11, розділ 7 Порядку).

3) Відсутні вимоги до критеріїв оцінювання та рейтингування мотиваційних листів

У порядку вступу 2022 зазначається, що розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів (пункт 2 розділ IX Порядку). 

Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому закладу освіти (пункт 1 розділ V  Порядку). 

Можлива недоброчесна боротьба та створення корупційних ризиків при вступі на контракт за результатами розгляду мотиваційних листів.

Під час формування рейтингових списків вступників, якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів. Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів приймальною комісією. Саме тут закладено величезні корупційні ризики, адже як без виставлення балів приймальна комісія буде складати рейтинги мотиваційних листів (пункт 2, розділ 9 Порядку).

4) Вступ для здобуття ступенів вищої освіти на окремі спеціальності лише за результатом творчих конкурсів.

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР ТА БАКАЛАВР

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра зараховуються результати тільки творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він проводиться. 

Це, зокрема такі спеціальності: 017 Фізична культура і спорт, 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 022 Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво, 191 Архітектура та містобудування.

Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 Порядку (пункти 3, 4 розділ 7 Порядку). 

  • Для цих спеціальностей зростає ризик, зокрема суб’єктивності оцінювання, можливості для членів приймальної комісії “правильно” оцінити необхідних абітурієнтів.

5) Голова приймальної комісії розробляє та затверджує  програми творчих конкурсів, структуру оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань, критерії оцінювання мотиваційних листів. 

Про це зазначається у пункті 11, розділу 7 Порядку. 

Минулого року таким правом був наділений теж лише голова приймальної комісії. На нашу думку, це було й залишається корупційним ризиком, який цьогоріч через запровадження вступу за розглядом мотиваційних листів на контракт лише підвищується. 

 Адже керівник ЗВО може призначити головою приймальної комісії та до її складу “вигідних” йому науково-педагогічних працівників або таких працівників, які через страх втратити роботу чи надбавки до заробітної плати, премії та інші привілеї, “ввійти у немилість” до керівника тощо лояльно ставитимуться до фактів недоброчесності під час вступу до ЗВО. 

6) Дистанційна перевірка творчих або фізичних здібностей абітурієнтів під час творчого конкурсу за рішенням закладу освіти.  

Це визначено в пункті 5, розділу 1 Порядку.

Це певним чином дозволяє вступати тим абітурієнтам, які знаходяться за кордоном, або не мають змоги доїхати до закладу освіти з об’єктивних причин.

Але водночас виникає суб’єктивний фактор, як повноцінно та об’єктивно можна перевірити здібності абітурієнта в дистанційному форматі.

Тому це корупційні ризики як для абітурієнтів, так і для працівників закладів вищої освіти, можливе недоброчесне оцінювання учасників творчих конкурсів і відповідно їхнього вступу.  

7) Корупційні ризики під час зарахування іноземних абітурієнтів. 

Пунктом 3 розділу 14 визначено, що прийом іноземних абітурієнтів на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. Проте брати участь у дистанційному прийомі можуть ті іноземці, які, зокрема отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства та комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки. Наразі не визначено, що це за підприємство, на яких умовах воно буде здійснювати реєстрацію іноземних студентів у системі.  

Також для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією-резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі. Ці організації, зокрема мають забезпечувати контроль дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців. Але хто саме буде перевіряти доброчесність організації-резидента, з якою заклад має укласти угоду, крім того, керівник закладу свідомо може обрати недоброчесну організацію, щоб за домовленістю здійснювати вступну кампанію недоброчесно. Також незрозумілим залишається, що це за інформаційні та консультаційні послуги, чи будуть вони платними для абітурієнта. Який розмір цієї оплати та інші запитання.

Через війну кількість іноземних студентів для вступу в Українські ЗВО може зменшитися. Водночас їм надаються незрозумілі послуги та умови, які містять корупційні ризики. 

Навіть якщо вже затверджені програми та критерії оцінювання містять прогалини для корупційних дій під час вступних випробувань, навіть якщо не всі працівники прагнуть доброчесності, діями керівника можна мінімізувати ці ризики. 

Наприклад, визначити здійснювати відеозйомку відповідей кожного абітурієнта під час індивідуальної усної співбесіди, а також творчого конкурсу там, де це можливо, встановити вимогу перевіряти на наявність плагіату мотиваційні листи тощо. Також варто обмежити організацію індивідуальної усної співбесіди в дистанційній формі. Також до 1 червня є час та можливість зробити максимально прозорими критерії оцінювання мотиваційних листів. 

 

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ПІД ЧАС ВСТУПУ ВІДКРИВАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ

Студентам надається відстрочка від мобілізації під час навчання, тому дехто може скористатися можливістю корупційного вступу.

Адже відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Тому вже сама собою ця умова може шалено збільшити вступний конкурс, оскільки, щоб отримати відстрочку від призову, здобувачі освіти-чоловіки, які до цього не планували здобувати фахову передвищу або вищу освіту, можуть ухвалити рішення про вступ, відповідно кількість абітурієнтів зросте, зросте й конкурс на одне місце. Особливо може зрости корупційна боротьба за контрактні місця на спеціальності, де дозволено вступати без національного мультипредметного тесту за розглядом результатів мотиваційних листів або творчих конкурсів. 

ЗНО – ЄДИНИЙ НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ВСТУПУ

На державному рівні проводиться робота, щоб забезпечити максимально справедливу вступну кампанію та мінімізувати корупційні ризики в умовах війни. 

Оскільки наразі організаційно провести ЗНО неможливо та небезпечно, було визначено форму вступного випробування у вигляді національного мультипредметного тесту (НМТ), який наближений до ЗНО. Звичайно, НМТ не зможе замінити ЗНО у повному обсязі та в жодному разі не має надалі цього робити. 

Саме ЗНО – найнадійніший та перевірений роками інструмент, який забезпечує можливість рівного доступу до вищої освіти для всіх абітурієнтів, враховуючи лише їхні знання, а не якісь інші “критерії”. 

Як і ЗНО національний мультипредметний тест  все ж дозволяє завдяки таємності завдань, виконанню їх у спеціальних екзаменаційних центрах та спеціальній комп’ютерній програмі під наглядом інструкторів зменшити недоброчесну поведінку абітурієнтів, приймальної комісії та керівників ЗВО. 

Запровадження мотиваційних листів, індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси повертають нас до старого формату вступних іспитів. Ці механізми надзвичайно небезпечні тим, що можуть повернути нас до корупційного та необ’єктивного способу зарахування до ЗВО, демотивувати молодь та знищити сенс розвитку та здобуття української освіти загалом.

 

НЕОБХІДНИЙ ЗАХИСТ АНТИКОРУПЦІЙНИХ УПОВНОВАЖЕНИХ

Антикорупційний уповноважений – це посадова особа, яка  відповідає за формування та ефективність системи запобігання та виявлення корупції у кожному закладі вищої освіти. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції діють на основі статті 13-1 Закону України “Про запобігання корупції” в усіх інституціях, що належать до сфери управління державних органів, зокрема і в закладах вищої освіти.

Днями НАЗК спільно з Асоціацією юридичних клінік України презентувало дуже важливі напрацювання у вищій освіті проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання”. Зокрема надали дослідження оцінки корупційних ризиків у вищій освіті, дослідження професії антикорупційного уповноваженого ЗВО. Проєкт Асоціації юридичних клінік впроваджувався за підтримки проєкту USAID “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія” (SACCI).

Але робота над аналізом та мінімізацією корупційних ризиків вступної кампанії наразі ще триває. Я також долучився безпосередньо до аналізу корупційних ризиків вступної кампанії та їх презентації під час онлайн конференції “Антикорупція у вищій освіті” в межах проєкту. Хочу зазначити, що роль антикорупційних уповноважених надзвичайно важлива для закладу вищої освіти. Адже вони здійснюють організацію та контроль антикорупційної діяльності у ЗВО, інформують та забезпечують обізнаність щодо дотримання законодавства щодо запобігання корупції, розглядають повідомлення про порушення вимог антикорупційного закону, управління корупційними ризиками у діяльності організації та здійснюють повноваження у сфері захисту викривачів.

Але хочу наголосити, що антикорупційні уповноважені підпорядковуються керівнику ЗВО, що створює безсумнівний конфлікт інтересів та суттєві ризики для антикорупційного уповноваженого. На мою думку, надзвичайно потрібні законодавчі інструменти захисту антикорупційних уповноважених, аби недоброчесний керівник не міг звільнити антикорупційного уповноваженого, не міг “підкупити” його тощо. Також необхідно продовжувати моніторинг та аналіз правил прийому закладів вищої освіти.

Тому ще раз наголошую, що доля вищої освіти та наших абітурієнтів насамперед у руках кожного керівника та працівників кожного ЗВО.