Особистий прийом громадян

Правила особистого прийому громадян 

Особистий прийом громадян є важливим заходом реалізації конституційного права громадян на звернення.

Під час особистого прийому у заявника можуть бути витребувані його документи, що засвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа, згідно з вимогами статті 5 Закону України „Про звернення громадян”, може бути підставою для відмови в прийомі.

Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється у загальному порядку, при потребі – за участю перекладача.

Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

Освітній омбудсмен, для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Служби освітнього омбудсмена або одержати від них потрібну інформацію.

Освітній омбудсмен, за результатами особистого прийому, керуючись законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

  • задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення ;
  • відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
  • коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки – приймається письмова заява або скарга і пояснюється відвідувачу причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 

Особистий прийом громадян Освітнім омбудсменом здійснюється щосереди.

Обов’язковий попередній запис за телефонами (044) 4067234,   +380 951438726